Reglamentai

2023 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

T-2023 Lietuvos automobilių ralių taisyklės

2023 m. LARČ reglamentas

2023 m. LARSČ reglamentas

2023 m. LMRČ Reglamentas

2022 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

T-2022 Lietuvos automobilių ralių taisyklės

2022 m. LARČ reglamentas

2022 m. LARSČ reglamentas

2022 m. LMRČ Reglamentas

2022 m. Atlantis Games e-LARČ reglamentas LT EN

2021 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato dalyviai (LARČ)

2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato dalyviai (LARSČ)

2021 m. Lietuvos mini ralio čempionato dalyviai (LMRČ)

 

T-2021 Lietuvos automobilių ralių taisyklės (atnaujinta 2021-03-25)

2021 LARČ reglamentas

2021 LARC regulations

2021 LARSČ reglamentas

2021 LARSC Regulations

2021 LMRČ Reglamentas (atnaujintas 2021-07-26)

2021 Atlantis Games e-LARČ reglamentas LT/EN


2020 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2020 m. LARČ dalyvių sąrašas

2020 m. LARSČ dalyvių sąrašas

2020 m. LMRČ dalyvių sąrašas

T-2020 Lietuvos automobilių ralių taisyklės

2020 LARČ reglamentas

2020 LARSČ reglamentas

2020 LMRČ reglamentas

2020 E-LARČ reglamentas

 

2019 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

T-2019 Lietuvos automobilių ralių taisyklės

2019 LARČ reglamentas 

2019 LARSČ reglamentas

2019 LMRČ Reglamentas

LASF techninių reikalavimų komiteto išaiškinimas dėl 2019 metų Lietuvos mini ralio čempionato reglamento 4.2. punkto (Naudojamos padangos).

LASF techninių reikalavimų komiteto išaiškinimas dėl 2019 m. Nacionalinių techninių reikalavimų SGC ir OC grupės automobiliams.

Skuba e-LARČ reglamentas 2019 LT-EN


2018 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lietuvos automobilių ralių taisyklės T-2018

2018 LARČ reglamentas

2018 LARSČ reglamentas
Lithuanian automobile rally sprint championship (2018 LARSC) regulations

2018 LARSČ R priedas 1 reklamos schema
2018 LARSČ R priedas 2 čempionato paraiška
2018 LARSČ R priedas 3 SG technical R
2018 LARSČ R priedas 4 kalendorius

2018 LMRČ reglamentas
2018 LMRČ R priedas 1 reklamos schema
2018 LMRČ R priedas 2 čempionato paraiška
2018 LMRČ R priedas 3 baudų lentelė
2018 LMRČ R priedas 4 SGC GROUP tech. reikalavimai
2018 LMRČ R priedas 5 SG technical R

2018 LMRČ R priedas 6 OC GROUP technical
2018 LMRČ R priedas 7 kalendorius


2017 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO, RALIO SPRINTO IR MINI RALIO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

– Priedas Nr. 1 ralio ženklai 2017
– Priedas Nr. 2 standartiniai dokumentai 2017
– Priedas Nr. 3 Baudų lentelė 2017

2017 Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamentas

– Priedas Nr. 1 startiniai nr. ir reklamos išdėstymo schema
– Priedas Nr. 2 LARČ dalyvio paraiška
– Priedas Nr. 3 kuro deklaracija
– Priedas Nr. 4 saugos įrangos deklaracija
– Priedas Nr. 5 LARČ 2017 kalendorius
– Priedas Nr. 6 sutikimas prisiimti atsakomybę
– Priedas Nr. 7 akreditacijos taisyklės
– Priedas Nr. 8 2017 BMW grupės techniniai reikalavimai
Priedas Nr. 1, BMW grupės techniniai reikalavimai
– Priedas Nr. 9 2017 L grupės techniniai reikalavimai
– Priedas Nr. 10 SG grupės techniniai reikalavimai 2017
– Priedas Nr. 11 N4LT grupės techniniai reikalavimai 2017

2017 Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato reglamentas

– Priedas Nr. 1 startiniai nr. ir reklamos išdėstymo schema
– Priedas Nr. 2 LARSČ dalyvio paraiška
– Priedas Nr. 3 SG grupės techniniai reikalavimai 2017
– Priedas Nr. 4 TR-3 grupės techniniai reikalavimai 2017
– Priedas Nr. 5 LARSČ kalendorius 2017

2017 Lietuvos mini-ralio čempionato reglamentas

– Priedas Nr. 1 startiniai nr. ir reklamos išdėstymo schema
– Priedas Nr. 2 dalyvio paraiška
– Priedas Nr. 3 baudų lentelė
– Priedas Nr. 4 SGC grupės techniniai reikalavimai
– Priedas Nr. 5 SG grupės techniniai reikalavimai


2016 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO IR RALIO SPRINTO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lietuvos ralio čempionato I vairuotojų greičio indeksai (starto tvarkai sudaryti 2016 m.) Atnaujinta 2016-10-10
2016 m. Lietuvos ralio čempionato dalyvių sąrašas (I vairuotojų) (Atnaujinta 2016.09.09) I.

2016 m. Lietuvos automobilių ralių taisyklės T-2016.

PRIEDAI:

 1. 2016 Priedas Nr. 1 Ralio ženklai
 2. 2016- Priedas Nr. 2 Standartiniai dokumentai
 3. Baudų lentelė 2016

II. LRČ- 2016 Reglamentas
III. 2016 Lithuanian Rally Championship Regulations

PRIEDAI:

 1. LRČ R-2016 priedas Nr. 1 Startiniai nr. ir reklamos išdėstymo schema
 2. LRČ R-2016 priedas Nr. 2 Dalyvio paraiška LRČ R-2016 priedas – Komandinė paraiška
 3. LRČ R-2016 priedas Nr. 3 Kuro deklaracija
 4. LRČ R-2016 priedas Nr. 4 Saugumo įrangos deklaracija
 5. LRČ R-2016 priedas Nr. 5 Saugos montavimo schema
 6. LRČ R-2016 priedas Nr. 6 Sutikimas prisiimti atsakomybę
 7. LRČ R-2016 priedas Nr. 7 Saugumo taisyklės žiniasklaidos atstovams

2016 L-grupės techniniai reikalavimai LRČ
2016 N4LT techniniai reikalavimai LRČ
2016 SG techniniai reikalavimai

IV. LRSČ- 2016 Reglamentas

2016 Lithuanian Rally Sprint Championship Regulations

PRIEDAI:

 1. LRSČ R-2016 priedas Nr. 1 Startiniai nr. ir reklamos išdėstymo schema
 2. 2016 LRSČ SG techniniai reikalavimai

V. C lyga- 2016 Reglamentas

2016 Lithuanian C League Rally Regulations

PRIEDAI:

 1. C lygos R-2016 priedas Nr. 1 Startinių nr. ir reklamos išdėstymo schema
 2. 2016 C lygos techniniai reikalavimai Priedas Nr. 2
 3. C lygos R-2016 priedas Nr. 3 Baudų lentelė

2015 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO IR RALIO SPRINTO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
2015 m. Lietuvos automobilių ralių taisyklės T-2015.
2015 Lithuanian Rally Sporting Regulations.

PRIEDAI:

 1. Ralio ženklai.
 2. Standartiniai dokumentai.
  2015 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamentas.
  2015 Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations.

PRIEDAI:

 1. 2015 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 2. 2015 m. Čempionato dalyvio paraiška,2015 m. LARČ dalyvių sąrašas,
 3. 2015 Nacionaliniai techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams,National technical Regulations for vehicles of group „L”2015.
 4. 2015 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai standartiniams „SG” grupės automobiliams,2015 National technical Regulations for standart vehicles (Group „SG).
 5. 2015 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams sportiniams ralio automobiliams (grupė „I”)
 6. LARČ etape naudojamos kuro deklaracija
 7. LARČ etape naudojamos saugumo įrangos deklaracija
 8. Saugos ir kontrolės įrengimo montavimo schema
 9. Baudų lentelė (pateikiama kiekviename etape prie papildomų nuostatų)
 10. Sutikimas prisiimti atsakomybę ir instrukcija apie galimą riziką.

2015 m. LARČ prioritetinių I vairuotojų sąrašas.
Ralio komiteto anketa 2015 m. sezonui
GPS įrangos pasiūlymas_2014
NEZ_rally_champ 2015 NEZ ralio čempionato reglamentas.
2015 m. Lietuvos ralio sprinto čempionato Reglamentas.
2015 Lithuanian Rally Sprint Championship Regulations.

PRIEDAI:

 1. 2015 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 2. 2015m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai standartiniams „SG” grupės automobiliams,
  2015 National technical Regulations for standart vehicles (Group „SG)
 3. Baudų lentelė (pateikiama kiekviename etape prie papildomų nuostatų).

2015 m. Lada Classic Cup Reglamentas.
2015 m. Lada Classic Cup techniniai reikalavimai.

2014 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO IR RALIO SPRINTO ČEMPIONATUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
2014-01-16 Ralio komiteto nutarimas „Dėl 2014 m. LARČ reglamento patikslinimo”.
2014-08-07 LARČ DALYVIŲ SĄRAŠAS.
2014 metų Lietuvos automobilių ralio taisyklės, T-2014.
2014 metų Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas
2014 Lithuanian Automobile Rally Championship regulations.

LARČ Reglamento Priedai:

 1. 2014 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 2. 2014 m. Čempionato dalyvio paraiška
 3. 2014 Nacionaliniai techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams
 4. 2014m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „SG” grupės automobiliams
 5. 2014 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams sportiniams ralio automobiliams (grupė „I”)
 6. LARČ etape naudojamos kuro deklaracija
 7. LARČ etape naudojamos saugumo įrangos deklaracija
 8. Saugos ir kontrolės įrengimo montavimo schema
 9. Baudų lentelė (pateikiama kiekviename etape prie papildomų nuostatų)
 10. Sutikimas prisiimti atsakomybę ir instrukcija apie galimą riziką

NEZ Rally Championship Regulations, 2014, atnaujintas 2014-05-06
2014 metų Lietuvos ralio sprinto čempionato Reglamentas.

2014-04-29 LASF ralio komiteto posėdžio Nr. 2014-03 išrašas „Dėl 2014 Lietuvos ralio sprinto čempionato reglamento patikslinimo„.

LRSČ reglamento Priedai:

 1. 2014 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 2. 2014m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „SG” grupės automobiliams .
 3. 2014 PIRELLI TROPHY taisyklės atnaujintos

LARČ II etapo 2014-05.17/18, ralio „Talsi 2014” ralio gidasČIA

2013 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2013 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės,2013 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas, 2013 m. Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations.

Priedai:

 1. 2013 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema (atnaujinta 2013-11-29);
 2. 2013 m. Čempionato dalyvio paraiška;
 3. Prašymas tęsti varžybas;
 4. 2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams; 2012-12-11, vadovaujantis BLASOVVS 2.2 papunkčiu ištaisyta teksto surinkimo klaida, papildyta 5.4.3., Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2012-19)
 5. 2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „SG” grupės automobiliams;
 6. 2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams sportiniams ralio automobiliams (grupė „I”);
 7. LARČ etape naudojamo kuro deklaracija;
 8. LARČ ekipažo naudojamos saugos įrangos deklaracija;
 9. Baudų lentelė (pateikiama kiekviename etape prie papildomų nuostatų).

2013 METŲ LIETUVOS RALIO SPRINTO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2013 m.Lietuvos ralio sprinto čempionato Reglamentas (atnaujinta 2013-11-29)
2013 Lithuanian Automobile Rally Sprint Regulations
2013 m. NEZ Baltic Winter Rally Cup (BWRC) Regulations

2012 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas
2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas
2012 m. Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations

Priedai:

 1. 2012 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 2. 2012 m. Čempionato dalyvio paraiška
 3. Prašymas tęsti varžybas
 4. 2012 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams;
  2012 National technical Regulations for group „L”
 5. 2012 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „SG” grupės automobiliams; 2012 National technical Regulations for standard vehicles (group „SG”)
 6. 2012 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams sportiniams ralio automobiliams (grupė „I”)
 7. LARČ etape naudojamo kuro deklaracija
 8. LARČ ekipažo naudojamos saugos įrangos deklaracija
 9. Baudų lentelė

2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) dalyvių sąrašas

2012 m. FIA J priedų techniniai reikalavimai anglų / lietuvių kalba:

2012 m. LASF Taurės automobilių ralio varžybų Reglamentas

2012 m. NEZ Ralio čempionato Reglamentas

2011 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2011 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės
2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas
2011 m. Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations
2011 m. LASF Taurės automobilių ralio varžybų Reglamentas
2011 LASF Cup Automobile Rally Competitors Regulations
2011 national technical regulations for group „L”
2011 national technical regulations standart vehicles group „S”

Priedai:

 1. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema;
 2. Čempionato dalyvio paraiška;
  LARČ dalyvių sąrašas 2011-01-28;
 3. Prašymas tęsti varžybas;
 4. 2011 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai grupei „L”;
 5. 2011 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai grupei „S”;
 6. 2011 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams ralio automobiliams (grupė „I”).

NEZ ralio čempionato reglamentas – ENG
Baltijos šalių ralio čempionato reglamentas – ENG Skelbiame 2011 m. FIA J priedų vertimus į lietuvių kalbą. Tekstuose gali pasitaikyti netikslumų, todėl už pagrindą laikomi straipsniai anglų kalba. Pastebėję netikslumų, pastabas prašome siųsti lasf@lasf.lt:

2010 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2010 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės
2010 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas

Priedai:

 1. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
 2. Čempionato dalyvio paraiška; LARČ dalyvių sąrašas 2010 06 17
 3. Prašymas tęsti varžybas
 4. Reikalavimai padangoms

2010 m. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato Reglamentas
2010 Baltijos šalių ralio čempionato reglamentas

2010 m. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2010 m. Techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams
2010 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai standartiniams automobiliams (grupė „S”)

Skelbiame 2010 m. FIA J priedų techninius reikalavimus anglų kalba:

Skelbiame 2010 m. FIA J priedų vertimus į lietuvių kalbą. Tekstuose gali pasitaikyti netikslumų, todėl už pagrindą laikomi straipsniai anglų kalba. Pastebėję netikslumų, pastabas prašome siųsti lasf@lasf.lt :

Informacija apie NEZ šalių čempionatą
www.nez-rally.ru

2009 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

(2012-02-27) 2009.01.22 d. LASF Tarybos posėdyje buvo išanalizuotos LARČ 2009 m. Reglamento priėmimo, patvirtinimo ir vykusių pakeitimų aplinkymės. Nutarta, kad paliekams galioti Oficialus LR Lietuvos 2009 m. Reglamentas, kuris buvo priimtas 2008.11.25 LASF ralio komiteto posėdyje, Protokolas Nr. 17 ir kuris buvo pasirašytas LASF generalinio sekretoriaus D. Večerskio ir l.e. LASF ralio komiteto pirmininko pareigas R. Austinsko.

Oficialaus Lietuvos Respublikos Lietuvos automobilių ralio čempionato 2009 m. REGLAMENTAS, teismo sprendimu šiam dokumentui taikomos laikinos apsaugos priemonės.

Dėl vairuotojų pažymėjimų automobilių varžybose dalyvaujantiems sportininkams

2009 m. Techniniai reikalavimai „R” grupės automobiliams

2009 m. Techniniai reikalavimai „A+” grupės automobiliams. 2009 metų gegužės 6 dieną, LASF gavo 2009 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismo nutartį, pagal VšĮ „Egzotikos” autosportas ieškinį, kurioje yra taikomos šios laikinosios apsaugos priemonės – uždrausti atsakovui Lietuvos automobilių sporto federacijai viešai skelbti 2009 metų techninius reikalavimus „A+” grupės automobiliams bei taikyti visuose 2009 metų automobilių ralio čempionato etapuose, ir uždraudžia Federacijos sporto komisarams tvirtinti 2009 – 01 -31 įvykusio I-ojo Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo rezultatus. 2009 05 07 d. Gerb. sportininkai, Tarptautinių klasių techninius reikalavimus reglamentuoja FIA. Skelbiame 2009 m. FIA J priedų techninius reikalavimus anglų kalba:

2008 (2009) m. Lietuvos automobilių „B” lygos ralio čempionato reglamentas

2008 m. RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2008 M. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gerbiami sportininkai automobilių sporto tarptautinių klasių techninius reikalavimus reglamentuoja FIA, jei LASF komitetas nenumato išimčių nacionaliniame čempionate (FIA tarptautinio kodekso priedą „J”, kurį galite rasti – ČIA)

2008 m. Techniniai reikalavimai „R” grupės automobiliams
2008m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai M grupės (B lygos ralio) automobiliams, patikslinta 03.12 Reikalavimai automobilių saugos rėmams B kategorijos varžybose


Į viršų ↑