Rinkimai

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-04 skelbiami pakartoniniai rinkimai į LASF Drago  komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. kovo 23 d. iki balandžio 6 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir  sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2020 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drago vairuotojo licenciją, ar drago varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-02 (bus paskelbta artimiausiu metu) skelbiami rinkimai į LASF Drago  komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. vasario 18 d. iki kovo 3 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir  sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2020 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drago vairuotojo licenciją, ar drago varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-01-29 d. LASF tarybos sprendimu Protokolas Nr. 1 yra skelbiami rinkimai į ralio sporto disciplinos komiteto nario (Sportininkų atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki š.m. vasario 14 dienos imtinai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Remiantis LASF Tarybos protokolu Nr. 11 LASF tikrieji nariai gali teikti pasiūlymus dėl Revizijos ir Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų kandidatūrų el.paštu lasf@lasf.lt  arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2020 metų vasario 3 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2020 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2019-09-17d. LASF tarybos sprendimu Protokolas Nr. 9 yra skelbiami rinkimai į ralio sporto disciplinos komiteto nario (Varžybų organizatorių atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt   iki š.m. spalio 2 dienos imtinai.

______________________________ 

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad buvo priimtas LASF Prezidento sprendimas Nr. 3 dėl Prezidento visuomeninių patarėjų skyrimo.

______________________________ 

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos Protokolas Nr. 6 2019-06-05 skelbiami rezultatai į LASF  sporto disciplinų ir  komitetų pirmininkų, organizatorių atstovų ir sportininkų atstovų pozicijas, taip pat varžybų organizavimo komitetų pirmininkų pozicijas. 

Varžybų vykdymo komitetai iki 2019-06-17d. Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt turi pateikti kandidatūras į Varžybų vykdymo ir kitų komitetų narius.

Sporto disciplinų komitetai iki 2019-06-17d. Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt turi pateikti kandidatūras į Pirmininko pavaduotojo poziciją.

Tarybos protokolas Nr. 7, 2019-06-18

______________________________ 

Gerb. LASF nariai,

2019-05-15 d. LASF tarybos sprendimu yra skelbiami rinkimai į Sporto disciplinų, Varžybų vykdymo ir kitų komitetų pirmininkų pareigas bei į  Sporto disciplinų komiteto narių (Varžybų organizatorių ir Sportininkų atstovų) pareigas. 

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatai į Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą, Gyvenimo aprašymą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt iki š.m. birželio 4 dienos imtinai.

______________________________ 

Gerb. LASF tikrieji nariai,

Informuojame, kad 2019-04-10 LASF Prezidento sprendimu dėl Tarybos suformavimo (Prezidento sprendimas Nr. 2019-01) yra skelbiami rinkimai į LASF Tarybą.

Kandidatus į Tarybos narius galima siūlyti  atsiunčiant kandidato siūlymo formą  ir  sutikimą eiti  LASF Tarybos nario pareigas el.paštu lasf@lasf.lt iki 2019-04-19 imtinai.

Prezidento sprendimu Nr. 2019-02 suformuota LASF Taryba

Kandidatų į LASF Tarybą sąrašas

Kandidatu-i-LASF-Tarybos-narius- sutikimo-forma

Siulymai-i-LASF Tarybą

______________________________ 

Gerb.LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.9 (2018-11-27) ir LASF įstatų 12.4.6. p., skelbiami rinkimai  į :

– Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Ralio komiteto organizatoriaus ir sportininko atstovo poziciją;
– 4×4 komiteto organizatoriaus ir sportininko atstovo poziciją.

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto šakoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima š.m. gruodžio 1- 14 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Pastaba: Negavus balsų už naujus kandidatus į organizatoriaus ir sportininko pozicijas sporto šakų komitetuose, pareigas eiti toliau lieka esami sportininkų ir organizatorių atstovai.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Kandidatu-i-komitetu-narius-forma_

Siūlymai-į-LASF-Žiedo-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-kroso-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Ralio-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-4×4-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Kitų-sporto-šakų-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Drifto-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Drago-komitetą_

———

Gerb. LASF Ralio sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-08 https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/Tarybos-protokolas-Nr.8-2018-11-15.pdf  skelbiami rinkimai į LASF Ralio komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. lapkričio 16 d. iki 29 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir ralio sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę ralio vairuotojo licenciją, ar ralio varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Kandidatu i komitetu Pirmininkus formaRALIS

Siūlymai į LASF Ralio komitetą Pirm.

—————–

Gerb. LASF Kitų sporto šakų bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-04 skelbiami rinkimai į LASF Kitų sporto šakų komiteto organizatorių atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima imtinai nuo š.m. gegužės 30 d. iki  birželio 12 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir Kitų sporto šakų LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Į organizatorių atstovus gali būti renkami šių klubų atstovai (jei jie nebuvo atstatydinti): Pakruojo ASK, KTK klubas, Marimotorai ASK,  Sportinio vairavimo centras, Slalomo akademija.

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto organizatorių atstovų kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Kitų sporto šakų  šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę Kitų sporto šakų vairuotojo licenciją, ar Kitų sporto šakų varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą Org.

Kandidatu i komitetu narius formaOrganizatoriaus

______________________________

Gerb. LASF Drifto sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-04 skelbiami rinkimai į LASF Drifto komiteto sportininkų atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima imtinai nuo gegužės 30 d. iki š.m. birželio 12 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir drifto sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Sportininkų atstovo kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drifto sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drifto vairuotojo licenciją, ar drifto varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Yra pateiktas vienas siūlymas į Sportininko atstovo poziciją, su juo galite susipažinti čia: Kandidatu i komitetu narius formaSportininko galite prabalsuoti už jį arba pasiūlyti savo kandidatą pateikiant šias formas:

Siūlymai į LASF Drift sportininkus

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

——————————-

LASF Prezidento sprendimas dėl naujo Tarybos nario patvirtinimo Prezidento sprendimas Nr.2018-2

LASF Prezidento sprendimas dėl Tarybos nario išrinkimo Prezidento sprendimas Nr.5.

Kandidatus į Tarybos narį galima siūlyti iki 2018-04-03 imtinai, atsiunčiant kandidato sutikimą ir balsavimą el.paštu lasf@lasf.lt .

Kandidatu-i-LASF-Tarybos-narius-forma1

Siulymai-i-LASF-Tarybą1

—————

Gerb. LASF Drifto sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-02 skelbiami rinkimai į LASF Drifto komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo kovo 06 d. iki š.m. kovo 19 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir drifto sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drifto sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drifto vairuotojo licenciją, ar drifto varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Siūlymai-į-LASF-Drifto-komitetą-Pirm2018.

Kandidatu-i-komitetu-Pirmininkus-forma2018

——————————————

Rinkimų į LASF komitetus rezultatai Tarybos protokolas Nr.17, 2017-12-14

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr. 16, 2017-11-30 ir LASF įstatų 12.4.6. p., skelbiami rinkimai  į :

– Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją.
– Ralio komiteto organizatoriaus atstovo poziciją.
– 4×4 komiteto organizatoriaus atstovo poziciją.

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto šakoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. gruodžio 14 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Pastaba: Negavus balsų už naujus kandidatus į organizatoriaus ir sportininko pozicijas sporto šakų komitetuose, pareigas eiti toliau lieka esami sportininkų ir organizatorių atstovai.

Siūlymų ir sutikimų formos:
Siūlymai į LASF Ralio komitetą_
Siūlymai į LASF 4×4 komitetą_
Siūlymai į LASF kroso komitetą_
Siūlymai į LASF Žiedo komitetą_
Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą_
Siūlymai į LASF Drifto komitetą_
Siūlymai į LASF Drago komitetą_

Kandidatu i komitetu narius forma_

_______________________________________________________

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolo Nr. 15, 2017-11-16 skelbiami rinkimai  į LASF 4×4 komiteto sportininkų atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. lapkričio 30 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

————

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolas Nr. 14, 2017-10-12 skelbiami rezultatai į LASF ralio komiteto sportininko poziciją ir naujas rinkimų terminas į LASF 4×4 komiteto pirmininko poziciją.

Vadovaujantis LASF Tarybos posėdžio Protokolas Nr.13, 2017-09-21 skelbiami rinkimai į:

– LASF 4×4 komiteto pirmininko poziciją;

– LASF Ralio komiteto sportininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. spalio 9 d. 12 val.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Siūlymai į LASF Ralio komitetą SPORTININKO

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą Pirm.

Kandidatu i komitetu narius forma Sportininko

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma

————————–

2017-09-19 Prezidento sprendimas Nr.4 Dėl Tarybos narių patvirtinimo

2017-09-04 Prezidento sprendimas Nr.3 Dėl Tarybos papildymo ir formavimo

Siūlyti kandidatus į Tarybos narius galima iki 2017-09-18 imtinai, pateikiant kandidato sutikimą.

Kandidatai į LASF Tarybą pateikę sutikimus eiti pareigas:

Kandidatu i LASF Tarybos narius forma

Siulymai i LASF Tarybą

—————–

Vadovaujantis LASF  Tarybos posėdžio protokolo išrašas Nr. 10, 2017-06-30 skelbiami pakartotiniai rinkimai į:

– LASF žiedo komiteto sportininko atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. liepos 7 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymai į LASF Žiedo komitetą SPORTININKO

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

———————-

Vadovaujantis LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2017-06-13 išrašas skelbiami pakartotiniai rinkimai į:

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. birželio 23 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma

Kandidatu i komitetu narius forma

Siūlymai į LASF Drifto komitetą Pirm.

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą Org.

————————–

Dėl Tarybos suformavimo ir narių paskyrimo Prezidento sprendimas Nr.2_LASF

2017 Rinkimų rezultatai

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2017-06-13 išrašas

—————————

Tarybos protokolas Nr.8, 2017-05-18_išrašas Dėl LASF komitetų formavimo

Prezidento sprendimas Nr.1 Dėl Tarybos formavimo

LASF nariai turintys teisę balsuoti formuojant atitinkamos sporto šakos komitetą – LASF narių priklausymo sporto šakoms lentelė.

Siūlymų į Tarybos narius bei Sporto šakų komiteto narius formos:

Siūlymai į LASF Tarybą

Siūlymai į LASF Ralio komitetą

Siūlymai į LASF Žiedo komitetą

Siūlymai į LASF Kroso komitetą

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą

Siūlymai į LASF Drago komitetą

Siūlymai į LASF Drifto komitetą

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą

Siūlymai į LASF Teisėjų, SVO, Techninių, Senjorų komitetus

Kandidatų eiti pareigas LASF sutikimo formos:

– Kandidatų į komitetų Pirmininkus forma

– Kandidatų į komitetų narius forma (būtina nurodyti poziciją Sportininkų ar Organizatorių atstovo)

– Kandidatų į LASF Tarybos narius forma

Kandidatai į LASF Tarybą ir komitetus pateikę sutikimus eiti pareigas:

 • LASF Taryba:
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Jonas Dereškevičius;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Vladas Pleskovas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Žilvinas Sakalauskas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Dainius Matijošaitis;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Pavelas Ivanovas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Rimantas Stapulionis;
 • Ralio komitetas:
  • Kandidatas į ralio komiteto pirmininkus Donatas Liesis;
  • Kandidatas į ralio sportininkų atstovus Vaidotas Žala;
  • Kandidatas į ralio organizatorių atstovus Audrius Gimžauskas;
 • Žiedo komitetas:
  • Kandidatė į žiedo komiteto pirmininkus Inga Juškevičiūtė;
  • Kandidatas į žiedo sportininkų atstovus Mindaugas Boguševičius;
  • Kandidatas į žiedo organizatorių atstovus Kristijonas Vaičys;
 • Kroso komitetas:
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Tadas Viliušis;
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Saulius Žunda;
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Erlandas Novogreckis;
  • Kandidatas į kroso organizatorių atstovus Zenonas Sinkevičius;
  • Kandidatas į kroso organizatorių atstovus Andrius Remeza;
  • Kandidatas į kroso komiteto pirminkus Kazimieras Gudžiūnas;
  • Kandidatas į kroso komiteto pirminkus Pavelas Ivanovas;
 • Drifto komitetas: 
  • Kandidatas į drifto komiteto pirmininkus Kastytis Alekna;
  • Kandidatas į drifto sportininkų atstovus Emilija Paliulytė;
  • Kandidatas į drifto organizatorių atstovus Darius Jurčiukonis;
 • Drag komitetas:
  • Kandidatas į drago komiteto pirmininkus Jonas Žydelis;
  • Kandidatas į drago organizatorių atstovus Aivaras Rudzis;
  • Kandidatas į drago sportininkų atstovus Vaidas Morkūnas;
 • 4×4 komitetas:
  • Kandidatas į 4×4 komiteto pirmininkus Gediminas Grigaitis;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto sportininkų atstovus Vaidotas Paškevičius;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto sportininkų atstovus Arūnas Baronas;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto organizatorių atstovus Laimonas Žižmaras;
 • Kitų sporto šakų komitetas:
  • Kandidatas į kitų sporto šakų komiteto pirmininkus Silverijus Lapėnas;
  • Kandidatas į kitų sporto šakų organizatorių atstovus Saulius Vilčinskas;
  • Kandidatas į kitų sporto šakų sportininkų atstovus Povilas Bonkevičius;
 • LASF Sporto senjorų komitetas:
  • Kandidatas į LASF sporto senjorų komiteto pirmininkus Evaldas Torrau;
 • Teisėjų komitetas:
  • Kandidatas į teisėjų komiteto pirmininkus Remigijus Bilevičius;
  • Kandidatas į teisėjų komiteto pirmininkus Šarūnas Liesis;
 • Techninių reikalavimų komitetas:
  • Kandidatas į techninių reikalavimų komitetų pirmininkus Egidijus Janavičius;

Visų kandidatų sutikimai saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.


Į viršų ↑