Rinkimai

Vadovaujantis Tarybos sprendimu, Protokolo Nr. 2023-01 ir  LASF Įstatų 14.11.3 p. Drifto komiteto pirmininko rinkimai yra pratęsiami nuo sausio 5 d. iki sausio 15 d. Pateikti savo balsą galite iki sausio 15 d. Komiteto Pirmininko kandidatūras Tarybai gali teikti visi LASF nariai. Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt. Kandidatai į Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją. 

Teikimo formos:

______________________________

2022 m. lapkričio 14-15 d. LASF Tikrųjų narių neeiliniame suvažiavime buvo patvirtinti nauji LASF Įstatai, kurie VšĮ „Registrų centre“ buvo įregistruoti gruodžio 2 d. Vadovaujantis LASF Įstatų 14 p. perrenkami komitetai, kurie bus sudaryti ne mažiau nei iš 3 ir ne daugiau nei iš 7 narių.

Tad LASF Tarybos sprendimu, Tarybos protokolas Nr. 19 2022-12-08-11 š.m. gruodžio 12- 26 dienomis skelbiami komitetų pirmininkų rinkimai (Ralio, Kroso, Kitų sporto šakų, Drifto, Drago, Žiedo, 4×4, Veteranų, E-Sporto).

-Komiteto Pirmininko kandidatūras Tarybai gali teikti visi LASF nariai. Kandidatūros teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.  Kandidatai į Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją.

Teikimo formos:

______________________________

Vadovaujantis LASF Tarybos sprendimu protokolo Nr. 2022-10 skelbiami rinkimai į Drago komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. gegužės 25 d. iki birželio 8 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.3 ir 12.4.4. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2021 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drago vairuotojo licenciją, drago varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Pagal LASF Įstatų 12.4.4 p. Pirmenybė būti išrinktam Komiteto Pirmininku teikiama asmenims, kurie kandidatuodami nėra LASF sportininkai, LASF varžybų organizatoriai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2022-04-19 LASF Prezidento sprendimu dėl Tarybos suformavimo (Prezidento sprendimas S04/01) yra skelbiami rinkimai į LASF Tarybą.

Kandidatus į Tarybos narius galima siūlyti LASF Tikriesiems nariams atsiunčiant kandidato siūlymo formą (prisegama) ir sutikimą (prisegama) eiti LASF Tarybos nario pareigas el.paštu lasf@lasf.lt iki 2022-05-03 imtinai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr. 2021-18 (bus paskelbta artimiausiu metu) skelbiami rinkimai į LASF Ralio komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. spalio 6 d. iki spalio 20 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.3 ir 12.4.4. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2021 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Ralio sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę ralio vairuotojo licenciją, ralio varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Pagal LASF Įstatų 12.4.4 p. Pirmenybė būti išrinktam Komiteto Pirmininku teikiama asmenims, kurie kandidatuodami nėra LASF sportininkai, LASF varžybų organizatoriai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Remiantis LASF Tarybos protokolu Nr. 2021-01 LASF tikrieji nariai gali teikti pasiūlymus dėl Etikos ir drausmės komisijos bei Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų kandidatūrų el.paštu lasf@lasf.lt  arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2021 metų vasario 11 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2021 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

______________________________

Gerb.LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-19 (2020-11-26/27) ir LASF įstatų 12.4.6. p., skelbiami rinkimai  į :

– Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Ralio komiteto organizatoriaus ir sportininko atstovo poziciją;
– 4×4 komiteto organizatoriaus ir sportininko atstovo poziciją.

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto šakoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima š.m. gruodžio 1- 14 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Pastaba: Negavus balsų už naujus kandidatus į organizatoriaus ir sportininko pozicijas sporto šakų komitetuose, pareigas eiti toliau lieka esami sportininkų ir organizatorių atstovai.

Siūlymų formos:

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Prezidento 2020-10-14 sprendimu S10/01 LASF Viceprezidentas Vaidotas Žala paskirtas kuruoti ralio discipliną. 

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-16 (bus paskelbta artimiausiu metu) skelbiami rinkimai į LASF Kroso komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. spalio 5 d. iki spalio 19 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2020 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys kros sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę kroso vairuotojo licenciją, ar kroso varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

______________________________

Gerbiami LASF nariai,

2020-09-09 vykusiame LASF Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 2020-15,  buvo priimtas sprendimas pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. skelbti rinkimus į Senjorų komiteto pirmininko poziciją. Komiteto Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus (prisegta) ir sutikimus (prisegta) Tarybai gali teikti visi LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt nuo 2020-09-10 iki 2020-09-24 imtinai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-08-19 LASF Prezidento sprendimu dėl Tarybos suformavimo (Prezidento sprendimas 2 S08/02) yra suformuota LASF Tarybą.

Kandidatus į Tarybos narius buvo galima siūlyti LASF Tikriesiems nariams atsiunčiant kandidato siūlymo formą  ir  sutikimą eiti  LASF Tarybos nario pareigas el.paštu lasf@lasf.lt iki 2020-08-17 imtinai.

______________________________

Gerbiami LASF nariai,

LASF Tarybos posėdyje Protokolo Nr. 2020-12 (protokolas bus paskelbtas artimiausiu metu) buvo priimtas sprendimas pagal LASF Įstatų 12.5.2 p. skelbti rinkimus į Techninių reikalavimų komiteto pirmininko poziciją. Komiteto Pirmininko kandidatūrų raštiškus pasiūlymus (prisegta) ir sutikimus (prisegta) Tarybai gali teikti visi LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti). Kandidatūros teikiamos el. paštu lasf@lasf.lt nuo 2020-08-18 iki 2020-09-01 imtinai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-08-07 LASF Prezidento sprendimu dėl Tarybos suformavimo (Prezidento sprendimas S08/01) yra skelbiami rinkimai į LASF Tarybą.

Kandidatus į Tarybos narius galima siūlyti LASF Tikriesiems nariams atsiunčiant kandidato siūlymo formą  ir  sutikimą eiti  LASF Tarybos nario pareigas el.paštu lasf@lasf.lt iki 2020-08-17 imtinai.

Siulymai-i-LASF-Tarybą

Kandidatu-i-LASF-Tarybos-narius-sutikimo-forma

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-06-12 d. LASF tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2020-09 yra skelbiami rinkimai į Drago sporto disciplinos komiteto nario (Organizatorių atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki š.m. birželio 26 dienos imtinai.

Sutikimas-eiti-visuomenines-pareigas-komitete

Siūlymai Drago komiteto organizatorių atstovas

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-06-12 d. LASF tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2020-09 yra pratęsiamas kandidatų LASF Prezidento pareigoms eiti teikimo terminas.

Pagal LASF Įstatų 7.3.2 punktą suvažiavimas renka Prezidentą. Kandidatą/us gali siūlyti tik tikrieji nariai, susimokėję 2020 m. narystės mokestį. Siūlant kandidatą reikia užpildyti siūlymą bei pridėti kandidato į Prezidentus sutikimą eiti pareigas, gyvenimo aprašymą (CV) ir rinkiminę programą. LASF Taryba Protokolo Nr. 2020-08, atsižvelgdama į LASF Įstatų 7.2.4 punktą, priėmė sprendimą, kad kandidatai į LASF prezidentus gali teikti el. paštu lasf@lasf.lt arba pristatyti į administraciją iki 2020 birželio 13 d. imtinai. Taryba vadovaujantis LASF Įstatų 7.2.4 punktu pratęsė kandidatūrų teikimo terminą. Vadovaujantis LASF Įstatų 7.2.4 punktu LASF Prezidento pareigoms užimti kandidatūrų siūlymo bei teikimo terminas pratęstas iki 2020 m. birželio 19 dienos imtinai.

Kandidato siūlymas į LASF prezidentus

Sutikimas eiti LASF Prezidento pareigas

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-06-12 d. LASF tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2020-09 yra skelbiami rinkimai į kitų sporto šakų sporto disciplinos komiteto nario (Sportininkų atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Kitų sporto šakų disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki š.m. birželio 26 dienos imtinai.

Siūlymai kitų sporto šakų sportininkų atstovas

Sutikimas-eiti-visuomenines-pareigas-komitete

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr. 2020-08, 2020-05-27   bei Įstatų 7.3.2 punktu suvažiavimas renka Prezidentą. Kandidatą/us gali siūlyti tik tikrieji nariai, susimokėję 2020
m. narystės mokestį. Siūlant kandidatą reikia užpildyti siūlymą bei pridėti kandidato į Prezidentus sutikimą eiti pareigas, gyvenimo aprašymą (CV) ir rinkiminę programą. Užpildytas formas atsiųsti el. paštu lasf@lasf.lt  arba pristatyti į administraciją iki 2020 birželio 13 d. imtinai.

Kandidato siūlymas į LASF prezidentus Kandidato siūlymas į LASF prezidentus

Sutikimas eiti LASF Prezidento pareigas

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-07 skelbiami pakartotiniai rinkimai į LASF Drago  komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. gegužės 11 d. iki gegužės 18 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir  sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2020 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drago vairuotojo licenciją, ar drago varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-04 skelbiami pakartotiniai rinkimai į LASF Drago  komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. kovo 23 d. iki balandžio 6 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir  sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2020 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drago vairuotojo licenciją, ar drago varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2020-02 (bus paskelbta artimiausiu metu) skelbiami rinkimai į LASF Drago  komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. vasario 18 d. iki kovo 3 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir  sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2020 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drago vairuotojo licenciją, ar drago varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-01-29 d. LASF tarybos sprendimu Protokolas Nr. 1 yra skelbiami rinkimai į ralio sporto disciplinos komiteto nario (Sportininkų atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki š.m. vasario 14 dienos imtinai.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Remiantis LASF Tarybos protokolu Nr. 11 LASF tikrieji nariai gali teikti pasiūlymus dėl Revizijos ir Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų kandidatūrų el.paštu lasf@lasf.lt  arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2020 metų vasario 3 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2020 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

______________________________

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2019-09-17d. LASF tarybos sprendimu Protokolas Nr. 9 yra skelbiami rinkimai į ralio sporto disciplinos komiteto nario (Varžybų organizatorių atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt   iki š.m. spalio 2 dienos imtinai.

______________________________ 

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad buvo priimtas LASF Prezidento sprendimas Nr. 3 dėl Prezidento visuomeninių patarėjų skyrimo.

______________________________ 

Gerb. LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos Protokolas Nr. 6 2019-06-05 skelbiami rezultatai į LASF  sporto disciplinų ir  komitetų pirmininkų, organizatorių atstovų ir sportininkų atstovų pozicijas, taip pat varžybų organizavimo komitetų pirmininkų pozicijas. 

Varžybų vykdymo komitetai iki 2019-06-17d. Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt turi pateikti kandidatūras į Varžybų vykdymo ir kitų komitetų narius.

Sporto disciplinų komitetai iki 2019-06-17d. Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt turi pateikti kandidatūras į Pirmininko pavaduotojo poziciją.

Tarybos protokolas Nr. 7, 2019-06-18

______________________________ 

Gerb. LASF nariai,

2019-05-15 d. LASF tarybos sprendimu yra skelbiami rinkimai į Sporto disciplinų, Varžybų vykdymo ir kitų komitetų pirmininkų pareigas bei į  Sporto disciplinų komiteto narių (Varžybų organizatorių ir Sportininkų atstovų) pareigas. 

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatai į Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą, Gyvenimo aprašymą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt iki š.m. birželio 4 dienos imtinai.

______________________________ 

Gerb. LASF tikrieji nariai,

Informuojame, kad 2019-04-10 LASF Prezidento sprendimu dėl Tarybos suformavimo (Prezidento sprendimas Nr. 2019-01) yra skelbiami rinkimai į LASF Tarybą.

Kandidatus į Tarybos narius galima siūlyti  atsiunčiant kandidato siūlymo formą  ir  sutikimą eiti  LASF Tarybos nario pareigas el.paštu lasf@lasf.lt iki 2019-04-19 imtinai.

Prezidento sprendimu Nr. 2019-02 suformuota LASF Taryba

Kandidatų į LASF Tarybą sąrašas

Kandidatu-i-LASF-Tarybos-narius- sutikimo-forma

Siulymai-i-LASF Tarybą

______________________________ 

Gerb.LASF nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.9 (2018-11-27) ir LASF įstatų 12.4.6. p., skelbiami rinkimai  į :

– Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Ralio komiteto organizatoriaus ir sportininko atstovo poziciją;
– 4×4 komiteto organizatoriaus ir sportininko atstovo poziciją.

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto šakoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima š.m. gruodžio 1- 14 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Pastaba: Negavus balsų už naujus kandidatus į organizatoriaus ir sportininko pozicijas sporto šakų komitetuose, pareigas eiti toliau lieka esami sportininkų ir organizatorių atstovai.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Kandidatu-i-komitetu-narius-forma_

Siūlymai-į-LASF-Žiedo-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-kroso-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Ralio-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-4×4-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Kitų-sporto-šakų-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Drifto-komitetą_

Siūlymai-į-LASF-Drago-komitetą_

———

Gerb. LASF Ralio sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-08 https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/Tarybos-protokolas-Nr.8-2018-11-15.pdf  skelbiami rinkimai į LASF Ralio komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo š.m. lapkričio 16 d. iki 29 d. imtinai el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir ralio sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę ralio vairuotojo licenciją, ar ralio varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Kandidatu i komitetu Pirmininkus formaRALIS

Siūlymai į LASF Ralio komitetą Pirm.

—————–

Gerb. LASF Kitų sporto šakų bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-04 skelbiami rinkimai į LASF Kitų sporto šakų komiteto organizatorių atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima imtinai nuo š.m. gegužės 30 d. iki  birželio 12 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir Kitų sporto šakų LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Į organizatorių atstovus gali būti renkami šių klubų atstovai (jei jie nebuvo atstatydinti): Pakruojo ASK, KTK klubas, Marimotorai ASK,  Sportinio vairavimo centras, Slalomo akademija.

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto organizatorių atstovų kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys Kitų sporto šakų  šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę Kitų sporto šakų vairuotojo licenciją, ar Kitų sporto šakų varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą Org.

Kandidatu i komitetu narius formaOrganizatoriaus

______________________________

Gerb. LASF Drifto sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-04 skelbiami rinkimai į LASF Drifto komiteto sportininkų atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima imtinai nuo gegužės 30 d. iki š.m. birželio 12 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir drifto sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Sportininkų atstovo kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drifto sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drifto vairuotojo licenciją, ar drifto varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Yra pateiktas vienas siūlymas į Sportininko atstovo poziciją, su juo galite susipažinti čia: Kandidatu i komitetu narius formaSportininko galite prabalsuoti už jį arba pasiūlyti savo kandidatą pateikiant šias formas:

Siūlymai į LASF Drift sportininkus

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

——————————-

LASF Prezidento sprendimas dėl naujo Tarybos nario patvirtinimo Prezidento sprendimas Nr.2018-2

LASF Prezidento sprendimas dėl Tarybos nario išrinkimo Prezidento sprendimas Nr.5.

Kandidatus į Tarybos narį galima siūlyti iki 2018-04-03 imtinai, atsiunčiant kandidato sutikimą ir balsavimą el.paštu lasf@lasf.lt .

Kandidatu-i-LASF-Tarybos-narius-forma1

Siulymai-i-LASF-Tarybą1

—————

Gerb. LASF Drifto sporto šakos nariai,

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr.2018-02 skelbiami rinkimai į LASF Drifto komiteto pirmininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima nuo kovo 06 d. iki š.m. kovo 19 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą ir drifto sporto šakos LASF nario siūlymą (formos pridedamos).

Primename, kad remiantis LASF Įstatų 12.4.2., 12.4.6. ir 12.5.2. p.:

– Komiteto Pirmininko kandidatūrą gali teikti ir balsuoti už jį visi 2018 metų narystę turintys LASF nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys drifto sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę drifto vairuotojo licenciją, ar drifto varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt.

Siūlymai-į-LASF-Drifto-komitetą-Pirm2018.

Kandidatu-i-komitetu-Pirmininkus-forma2018

——————————————

Rinkimų į LASF komitetus rezultatai Tarybos protokolas Nr.17, 2017-12-14

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolu Nr. 16, 2017-11-30 ir LASF įstatų 12.4.6. p., skelbiami rinkimai  į :

– Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
– Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją.
– Ralio komiteto organizatoriaus atstovo poziciją.
– 4×4 komiteto organizatoriaus atstovo poziciją.

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto šakoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto šakos organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. gruodžio 14 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Pastaba: Negavus balsų už naujus kandidatus į organizatoriaus ir sportininko pozicijas sporto šakų komitetuose, pareigas eiti toliau lieka esami sportininkų ir organizatorių atstovai.

Siūlymų ir sutikimų formos:
Siūlymai į LASF Ralio komitetą_
Siūlymai į LASF 4×4 komitetą_
Siūlymai į LASF kroso komitetą_
Siūlymai į LASF Žiedo komitetą_
Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą_
Siūlymai į LASF Drifto komitetą_
Siūlymai į LASF Drago komitetą_

Kandidatu i komitetu narius forma_

_______________________________________________________

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolo Nr. 15, 2017-11-16 skelbiami rinkimai  į LASF 4×4 komiteto sportininkų atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. lapkričio 30 d.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

————

Vadovaujantis LASF Tarybos protokolas Nr. 14, 2017-10-12 skelbiami rezultatai į LASF ralio komiteto sportininko poziciją ir naujas rinkimų terminas į LASF 4×4 komiteto pirmininko poziciją.

Vadovaujantis LASF Tarybos posėdžio Protokolas Nr.13, 2017-09-21 skelbiami rinkimai į:

– LASF 4×4 komiteto pirmininko poziciją;

– LASF Ralio komiteto sportininko poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. spalio 9 d. 12 val.  el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymų ir sutikimų formos:

Siūlymai į LASF Ralio komitetą SPORTININKO

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą Pirm.

Kandidatu i komitetu narius forma Sportininko

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma

————————–

2017-09-19 Prezidento sprendimas Nr.4 Dėl Tarybos narių patvirtinimo

2017-09-04 Prezidento sprendimas Nr.3 Dėl Tarybos papildymo ir formavimo

Siūlyti kandidatus į Tarybos narius galima iki 2017-09-18 imtinai, pateikiant kandidato sutikimą.

Kandidatai į LASF Tarybą pateikę sutikimus eiti pareigas:

Kandidatu i LASF Tarybos narius forma

Siulymai i LASF Tarybą

—————–

Vadovaujantis LASF  Tarybos posėdžio protokolo išrašas Nr. 10, 2017-06-30 skelbiami pakartotiniai rinkimai į:

– LASF žiedo komiteto sportininko atstovo poziciją.

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. liepos 7 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Siūlymai į LASF Žiedo komitetą SPORTININKO

Kandidatu i komitetu narius formaSportininko

———————-

Vadovaujantis LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2017-06-13 išrašas skelbiami pakartotiniai rinkimai į:

Kandidatūras teikti ir balsuoti galima iki š.m. birželio 23 d. el.paštu lasf@lasf.lt pridedant kandidato sutikimą.

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma

Kandidatu i komitetu narius forma

Siūlymai į LASF Drifto komitetą Pirm.

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą Org.

————————–

Dėl Tarybos suformavimo ir narių paskyrimo Prezidento sprendimas Nr.2_LASF

2017 Rinkimų rezultatai

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2017-06-13 išrašas

—————————

Tarybos protokolas Nr.8, 2017-05-18_išrašas Dėl LASF komitetų formavimo

Prezidento sprendimas Nr.1 Dėl Tarybos formavimo

LASF nariai turintys teisę balsuoti formuojant atitinkamos sporto šakos komitetą – LASF narių priklausymo sporto šakoms lentelė.

Siūlymų į Tarybos narius bei Sporto šakų komiteto narius formos:

Siūlymai į LASF Tarybą

Siūlymai į LASF Ralio komitetą

Siūlymai į LASF Žiedo komitetą

Siūlymai į LASF Kroso komitetą

Siūlymai į LASF 4×4 komitetą

Siūlymai į LASF Drago komitetą

Siūlymai į LASF Drifto komitetą

Siūlymai į LASF Kitų sporto šakų komitetą

Siūlymai į LASF Teisėjų, SVO, Techninių, Senjorų komitetus

Kandidatų eiti pareigas LASF sutikimo formos:

– Kandidatų į komitetų Pirmininkus forma

– Kandidatų į komitetų narius forma (būtina nurodyti poziciją Sportininkų ar Organizatorių atstovo)

– Kandidatų į LASF Tarybos narius forma

Kandidatai į LASF Tarybą ir komitetus pateikę sutikimus eiti pareigas:

 • LASF Taryba:
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Jonas Dereškevičius;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Vladas Pleskovas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Žilvinas Sakalauskas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Dainius Matijošaitis;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Pavelas Ivanovas;
  • Kandidatas į LASF Tarybos narius Rimantas Stapulionis;
 • Ralio komitetas:
  • Kandidatas į ralio komiteto pirmininkus Donatas Liesis;
  • Kandidatas į ralio sportininkų atstovus Vaidotas Žala;
  • Kandidatas į ralio organizatorių atstovus Audrius Gimžauskas;
 • Žiedo komitetas:
  • Kandidatė į žiedo komiteto pirmininkus Inga Juškevičiūtė;
  • Kandidatas į žiedo sportininkų atstovus Mindaugas Boguševičius;
  • Kandidatas į žiedo organizatorių atstovus Kristijonas Vaičys;
 • Kroso komitetas:
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Tadas Viliušis;
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Saulius Žunda;
  • Kandidatas į kroso sportininkų atstovus Erlandas Novogreckis;
  • Kandidatas į kroso organizatorių atstovus Zenonas Sinkevičius;
  • Kandidatas į kroso organizatorių atstovus Andrius Remeza;
  • Kandidatas į kroso komiteto pirminkus Kazimieras Gudžiūnas;
  • Kandidatas į kroso komiteto pirminkus Pavelas Ivanovas;
 • Drifto komitetas: 
  • Kandidatas į drifto komiteto pirmininkus Kastytis Alekna;
  • Kandidatas į drifto sportininkų atstovus Emilija Paliulytė;
  • Kandidatas į drifto organizatorių atstovus Darius Jurčiukonis;
 • Drag komitetas:
  • Kandidatas į drago komiteto pirmininkus Jonas Žydelis;
  • Kandidatas į drago organizatorių atstovus Aivaras Rudzis;
  • Kandidatas į drago sportininkų atstovus Vaidas Morkūnas;
 • 4×4 komitetas:
  • Kandidatas į 4×4 komiteto pirmininkus Gediminas Grigaitis;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto sportininkų atstovus Vaidotas Paškevičius;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto sportininkų atstovus Arūnas Baronas;
  • Kandidatas į 4×4 komiteto organizatorių atstovus Laimonas Žižmaras;
 • Kitų sporto šakų komitetas:
  • Kandidatas į kitų sporto šakų komiteto pirmininkus Silverijus Lapėnas;
  • Kandidatas į kitų sporto šakų organizatorių atstovus Saulius Vilčinskas;
  • Kandidatas į kitų sporto šakų sportininkų atstovus Povilas Bonkevičius;
 • LASF Sporto senjorų komitetas:
  • Kandidatas į LASF sporto senjorų komiteto pirmininkus Evaldas Torrau;
 • Teisėjų komitetas:
  • Kandidatas į teisėjų komiteto pirmininkus Remigijus Bilevičius;
  • Kandidatas į teisėjų komiteto pirmininkus Šarūnas Liesis;
 • Techninių reikalavimų komitetas:
  • Kandidatas į techninių reikalavimų komitetų pirmininkus Egidijus Janavičius;

Visų kandidatų sutikimai saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.


Į viršų ↑