Suvažiavimai

2024 m. kovo 23 d. Eilinis (rinkiminis) tikrųjų narių suvažiavimas: 

2024-03-23 LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo protokolas

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo, datos, laiko, vietos, sekretoriato tvirtinimo, preliminarios darbotvarkės:Tarybos protokolas Nr 2024-01

Tarybos protokolas dėl delegato mandato, įgaliojimo, slapto balsavimo biuletenio tvirtinimo: Protokolas Nr. 2024-04, 2024-02-09/11

Tarybos protokolas dėl LASF Tikrųjų narių, turinčių balsavimo teisę suvažiavime tvirtinimo: Protokolas Nr 2024-05, 2024-02-19/20

Pranešimas apie LASF 2024 m. kovo 23d. Eilinio rinkiminio Tikrųjų narių suvažiavimo datą, vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę VĮ ,,Registrų centras“ el. leidinyje

Tarybos protokolas dėl galutinės suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr. 2024-08, 2024-03-13/14

Kandidatų sutikimai eiti LASF Prezidento bei Apeliacinio teismo arbitrų pareigas saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.

Kandidatų siūlymai į LASF Apeliacinio teismo arbitrus:

Kandidatų siūlymai į LASF Prezidentus:

Kandidatai į LASF Prezidentus:

Egidijus Janavičius: CV, Programa


2023 m. gruodžio 12-13 d. Neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo protokolas 2023-12-12-13

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo galutinės darbotvarkės, medžiagos, balsavimo biuletenio tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr. 2023-22, 2023-12-06

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo, datos, laiko, vietos, sekretoriato tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr. 2023-21

Pranešimas apie LASF 2023 m. Neeilinio suvažiavimo sušaukimą, datą, laiką, vietą, galutinę darbotvarkę VĮ ,,Registrų centras” el. leidinyje


2023 m. kovo 27 – 28 d. Eilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo protokolas 2023-03-27-28

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo galutinės darbotvarkės, medžiagos, balsavimo biuletenio, sekretoriato tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr. 2023-08,2023-03-09/10

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo, datos, laiko, vietos tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr 2023-04, 2023-01-27/30

Pranešimas apie LASF 2023 m. Eilinio suvažiavimo sušaukimą, datą, laiką, vietą VĮ ,,Registrų centras” el. leidinyje

Pranešimas apie LASF 2023 m. Eilinio suvažiavimo galutinę darbotvarkę VĮ ,,Registrų centras“ el. leidinyje


2022 m. lapkričio 14-15 d. Neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

2022-11-14/15 Neeilinio suvažiavimo protokolas

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo medžiagos, balsavimo biuletenio, suvažiavimo sekretoriato tvirtinimo : Tarybos protokolas Nr. 2022-18, 2022-11-09/10

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo, datos, laiko, vietos, einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui, galutinės darbotvarkės tvirtinimo, narių galinčių dalyvauti suvažiavime tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr.2022-17, 2022-10-19/20

Pranešimas apie LASF 2022 m. Neeilinio Suvažiavimo sušaukimą ir galutinę darbotvarkę VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje 


2022 m. birželio 15 d. Neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

2022-06-15 Suvažiavimo protokolas

2022-06-15 Suvažiavimo medžiaga

Pranešimas apie LASF 2022 m. Neeilinio Suvažiavimo sušaukimą ir galutinę darbotvarkę VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje 

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo medžiagos tvirtinimo: Tarybos protokolas 2022-11, 2022-06-09

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo, datos, laiko, vietos, einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui, galutinės darbotvarkės tvirtinimo, narių galinčių dalyvauti suvažiavime tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr.2022-09, 2022-05-20/23

 


2022 m. kovo 26 d. Eilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

2022-03-26 LASF Tikrųjų narių Suvažiavimo protokolas

2022 m. Suvažiavimo medžiaga

Registrų centro išrašas dėl suvažiavimo sušaukimo

Registrų centro išrašas dėl suvažiavimo datos, laiko, galutinės darbotvarkės

2021 m. LASF audito išvada ir ataskaita

Tarybos protokolas dėl galutinio galinčių dalyvauti narių, svečių sąrašo: Tarybos protokolas Nr.2022-08, 2022-03-25

Tarybos protokolas dėl laiko, vietos, galutinės darbotvarkės, suvažiavimo medžiagos tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr.2022-05, 2022-03-08

Tarybos protokolas dėl narysčių pratęsimo, einamųjų procedūrų tvirtinimo: Tarybos protokolas Nr.2022-03, 2022-02-24

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo, einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui, preliminarios darbotvarkės: Tarybos protokolas Nr.2022-01, 2022-01-25

Kandidatų siūlymai į LASF Etikos ir drausmės komisiją:

2022-03-01 Klubo „Šeinauskas ir partneriai” siūlymas į Etikos ir drausmės komisijos narius

Kandidatų sutikimai eiti Etikos ir drausmės komisijos pareigas saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.


2021 m. kovo 27 d. Eilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

2021 m. LASF Tikrųjų nariu eilinio suvažiavimo protokolas

2021 m. Suvažiavimo medžiaga

Pranešimas apie LASF 2021 m. Suvažiavo vietą, datą, laiką ir galutinę darbotvarkę VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje

Registrų centro išrašas dėl suvažiavimo sušaukimo

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo pravedimo būdo, LASF narysčių pratęsimo: Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-04, 2021-02-25

Tarybos protokolas dėl Revizijos komisijos atsistatydinimo, kandidatūrų termino pratęsimo: Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-02, 2021-02-5/07

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui, preliminarios darbotvarkės: Tarybos posėdžio protokolas Nr.2021-01, 2021-01-22

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo: Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-16

Kandidatų siūlymai LASF Apeliacinio teismo pirmininkus:

2021-02-17 Klubo „Urta” siūlymas į LASF Apeliacinio teismo pirmininko pareigas

2021-02-17 Lietuvos BMW klubo siūlymas į LASF Apeliacinio teismo pirmininkus

2021-02-17 Kauno technikos kolegijos siūlymas į LASF Apeliacinio teismo pirmininkus

Kandidatų sutikimai eiti Apeliacinio teismo pirmininko pareigas saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.

Kandidatų siūlymai į LASF Etikos ir drausmės komisiją:

2021-02-17 Klubo „Urta” siūlymai į Etikos ir drausmės komisijos pirmininkus

2021-02-17 Kauno technikos kolegijos siūlymai į Etikos ir drausmės komisijos pirmininkus

2021-02-17 Lietuvos BMW klubo siūlymai į Etikos ir drausmės komisijos pirmininkus

2021-02-17 Klubo „Urta” siūlymai į Etikos ir drausmės komisijos narius

2021-02-17 Kauno technikos kolegijos siūlymai į Etikos ir drausmės komisijos narius

2021-02-17 Lietuvos BMW klubo siūlymai į Etikos ir drausmės komisijos narius

2021-02-18 Kelmės ASK siūlymas į Etikos ir drausmės komisijos narius

Kandidatų sutikimai eiti Etikos ir drausmės komisijos pareigas saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.


2020 m. liepos 28 d. Neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

Suvažiavimo protokolas 2020-07-28

2020-07-28 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

Suvažiavimo medžiaga

Kandidatai į LASF Prezidentus:

Kastytis Torrau CVPrograma

Rasa Jakienė CVPrograma

Egidijus Janavičius CVPrograma

Kandidatų į LASF Prezidentus siūlymai:

Kandidatų sutikimai eiti prezidento pareigas saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.

2020-06-03 LASF nario „URTA SPORT” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2020-06-11 LASF nario „Izotono sportas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2020-06-11 LASF nario „Ralio Ratai” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2020-06-12 LASF nario „ASK Autoralis” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2020-06-12 LASF nario „ASK Biržai” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2020-06-15 LASF nario „VšĮ Čapkausko autosportas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2020-06-15 LASF nario „Promo Events” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

Pranešimas apie LASF 2020 m. Neeilinio Suvažiavimo sušaukimą ir galutinę darbotvarkę VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje 

Tarybos posėdžio protokolas dėl suvažiavimo medžiagos tvirtinimo: Tarybos posėdžio protokolas Nr. 10, 2020-06-23

Tarybos protokolo išrašas dėl kandidatūrų termino pratęsimo: Tarybos posėdžio protokolas 2020-09 IŠRAŠAS

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo: Tarybos posėdžio protokolas  Nr. 2020-08, 2020-05-27

Įgaliojimo pavyzdys

Delegato_mandatas (atnaujinta 2020-07-14)

Delegato_mandatas 1 dalis

Sutikimas eiti LASF Prezidento pareigas

Kandidato siūlymas į LASF Prezidentus

Prezidento atstatydinimas forma

Prezidento rinkimų slapto balsavimo pavyzdys


2020-03-21/23 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS: 

2020 m. Suvažiavimo protokolas

2020-03-21 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

2020 m. suvažiavimo medžiaga

2020 m. eilinis tikrųjų narių suvažiavimas:

Tarybos protokolas dėl balsavimo teisę turinčių narių tvirtinimo Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-04

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo pravedimo el. ryšio priemonėmis, Revizijos komisijos bei Apeliacinio teismo kandidatų siūlymo suvažiavimui Tarybos protokolas Nr. 2020-03;  Suvažiavimo pravedimo tvarkos ir balsavimo biuletenio instrukcija

Tarybos protokolas dėl galutinės suvažiavimo darbotvarkės, vietos, laiko, medžiagos, tikrųjų narių narystės pratęsimas Tarybos protokolo Nr. 2020-02 IŠRAŠAS

Pranešimas apie LASF 2020 m. Suvažiavimo sušaukimą ir galutinę darbotvarkę VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje 

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui Tarybos posėdžio 2020-01-29, Protokolo Nr. 1 IŠRAŠAS

Pranešimas apie LASF 2020 m. Suvažiavimo sušaukimą VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje 

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui LASF Tarybos protokolo Nr. 11, išrašas

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo: LASF Tarybos protokolo Nr. 10 IŠRAŠAS

Įgaliojimo-pavyzdys 2020

Delegato_mandatas

Tarybos veiklos ataskaita

Prezidento veiklos ataskaita

Sutikimas eiti visuomenines pareigas

Siūlymai i revizijos komisijos pirmininkus

Siūlymai i apeliacinio teismo pirmininkus

Siūlymai i apeliacinio teismo arbitrus

2020 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti;

2021/22 m. mokesčių projektas

 


2019-03-23 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

2019 m. suvažiavimo medžiaga

2019-03-23 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS: 

Suvažiavimo protokolas

Kandidatai į LASF Prezidentus:

Romas Austinskas CVPrograma

Saulius Girdauskas CVPrograma

Kandidatų sutikimai eiti prezidento pareigas saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.

Kandidatų į LASF Prezidentus siūlymai:

2019-01-07 LASF nario „N40 vyrų autoklubas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-01-14 LASF nario ” Vilkyčiai ASK” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-01-23 LASF nario ” Lietuvos kartingo federacija” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-01-31 LASF nario ” VSI MV sportas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” AJAGS ASK VšĮ” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Algirdai racing team ” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Autoralis ASK” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Būkime drauge VšĮ” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Čapkausko autosportas VšĮ” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Kauno Autoklubas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Kauno automobilininkų sporto klubas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Lietuvos automobilių klubas” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” M-Rally team VšĮ” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

2019-02-05 LASF nario ” Rimo Kauno SK VšĮ” kandidato į LASF Prezidentus siūlymas

Pranešimas apie LASF 2019 m. Suvažiavimo sušaukimą ir galutinę darbotvarkę VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje 

Tarybos protokolas dėl tikrųjų narių turinčių balsavimo teisę tvirtinimo, suvažiavimo svečių sąrašo tvirtinimas Tarybos posėdžio protokolas Nr. 4 2019-03-21

Tarybos protokolas dėl galutinės suvažiavimo darbotvarkės, vietos, laiko, medžiagos Tarybos protokolas Nr. 2, 2019-02-18, išrašas

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo einamųjų procedūrų tvirtinimo, pasirengimo tikrųjų narių suvažiavimui Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1, 2019-01-11, išrašas

Tarybos protokolas dėl suvažiavimo sušaukimo: Tarybos posėdžio protokolas Nr.7, išrašas

Dėl suvažiavimo sušaukimo 2019

Pranešimas apie LASF 2019 m. Suvažiavimo sušaukimą VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=151555

Tarybos protokolas, susijęs su Suvažiavimo darbotvarkės papildymu ir LASF įstatų keitimu:IŠRAŠAS LASF Tarybos protokolas Nr. 10, 2018-12-19

Įgaliojimo pavyzdys 2019

Delegato mandatas

Prezidento rinkimų slapto balsavimo biuletenio pavyzdys

SUTIKIMAS EITI LASF PREZIDENTO PAREIGAS 2019 M.

KANDIDATO SIŪLYMAS Į LASF PREZIDENTUS 2019 M.

LASF ĮSTATAI_2019_projektas

2019_2020_mokesciu_projektas_2019 suvaziavimui

PREZIDENTO VEIKLOS ATASKAITA2018

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA2018

————————–

2018-03-24 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

LASF Tikrųjų narių suvažiavimų protokolai ir suvažiavimų sušaukimo medžiagos

2018 03 24 LASF tikrųjų narių suvažiavimo protokolas

2018-03-24 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

2018 LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA

2017 m. LASF Finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada.

2017 m. LASF komunikacinės veiklos ataskaita

LASF Tikrojo nario delegato mandatas

Dėl suvažiavimo sušaukimo 2018-03-24

Apeliacinio teismo nuostatai 2018 03 24Projektas

Įgaliojimo pavyzdys

Pranešimas apie LASF 2018 m. Suvažiavimo sušaukimą VĮ „Registrų centras“ el. leidinyje http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=131154

__________________________________________________________

2017 03 25 LASF tikrųjų narių suvažiavimo protokolas

Lietuvos automobilių sporto federacijos Įstatai. Priimti 2017-03-25

2017-03-25 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

2017 LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo medžiaga

LASF Įstatų naujovės 2017

LASF ĮSTATAI 2017 PROJEKTAS

LASF Etikos kodeksas Projektas 2017

Įgaliojimo pavyzdys

2016-09-13 informacija LASF tikriesiems nariams dėl 2017-03-25 LASF eilinio suvažiavimo sušaukimo

LZ skelbimas laikraštyje-2017-02-22

LŽ skelbimas laikraštyje 2016 09 27

Pasiruošimas suvažiavimui

Suvažiavimo dokumentacijos išplatinimo grafikas

K.Girdausko klubo pretenzija

Atsakymas_K.Girdausko klubui 2017-03-21

LASF Tikrųjų narių teikimai į LASF organus:

KSK JUTA
VšĮ AJAGS
ASK VILKYČIAI

—————————————————————————————————————————–

2016-03-26 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

2016 03 26 LASF tikrųjų narių suvažiavimo protokolas

2016 03 26 Suvažiavimo medžiaga

LASK projektas 2016

2015-12-14 informacija LASF tikriesiems nariams Dėl 2016.03.26 LASF organų rinkiminio suvažiavimo sušaukimo. (2016-02-04 ATNAUJINTA).

Igaliojimo-pavyzdys

Skelbimas laikraštyje Lietuvos žinios

LASF Tikrieji nariai turintys balsavimo teisę 2016 LASF Suvažiavime

LASF Tikrųjų narių teikimai:

M-Rally Team

Greičio manija

ASK Vilkyčiai

2015-03-28 SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA:

2015-03-28 LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) Suvažiavimo Protokolas.

2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) Suvažiavimo medžiaga.

Priedas prie 2015-03-28 d. Suvažiavimo medžiagos pagal VšĮ „Greičio manija” prašymus.

2015-02-25 d. Skelbimas dienraštyje „Lietuvos žinios”.

LASF tikrojo nario delegato Įgaliojimo pavyzdys.

2014-09-16 informacija LASF tikriesiems nariams Dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo sušaukimo.

LASF TIKRŲJŲ NARIŲ TEIKIMAI 2015-03-28 SUVAŽIAVIMUI:

2015-02-10 LASF nario Asociacijos „N40 vyrų autoklubas” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario Alytaus autoklubo pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario ASK „Automanai” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teisėjų bei veteranų klubo „Startas” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario Všį „Automaksis” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario Lietuvos kartingo federacijos pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario K.Girdausko ASK pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario ASK „Masneka” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-10 LASF nario ASK „Autorikoma” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-09 LASF nario Všį „Čapkausko autosportas” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-09 LASF nario Všį „Greičio manija” pasiūlymas dėl 2015 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-09 LASF nario Kauno automobilininkų sporto klubo pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-06 LASF nario KSK Juta pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-06 LASF nario Všį „Automotoprojektai” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

 2015-02-05 LASF nario Všį „Motorsport LT” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-02-04 LASF nario SK „Autoralis” pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

 2015-01-29 LASF nario Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras siūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

 2015-01-28 LASF nario ASK „Autoralis” siūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-01-23 LASF nario Utenos MGEAR siūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-01-21 LASF nario Lietuvos Porsche klubo teikimas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-01-20 LASF nario Všį Promo Events pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

 2015-01-14 LASF nario AG Racing klubo rekomendacijos dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

2015-01-12 LASF nario KSK JUTA pasiūlymas dėl 2015.03.28 LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo.

Visų kandidatų sutikimai saugomi LASF patalpose adresu Savanorių pr. 56, Kaunas.

2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimo protokolas

2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga (paskelbta 2014-02-26)

LASF tikrojo nario suvažiavimo „Įgaliojimo” pavyzdys.

2014-02-26 informacija Dėl LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimo ir galutinės darbotvarkės paskelbimo.

2014-02-10 informacija Dėl LASF tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkės papildymo.

2014-01-14 informacija Dėl LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimo.

2013-03-30 LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas

2012-03-31 LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas

2011-04-31 LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas

2011-05-17 informacija apie VĮ Registrų centre LR Juridinių asmenų registre įregistruotus LASF Prezidentą ir Tarybą.

2008-03-29 LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas


Į viršų ↑