Tapk nariu

Norėdami įsilieti į gausią ir oficialią (pripažintą tiek LR valdžios institucijų, tiek tarptautinės FIA federacijos) Lietuvos automobilių sporto visuomenę, Jūs turėtumėte prisijungti prie Lietuvos automobilių sportą propaguojančių ir kultivuojančių klubų įkurtos asociacijos – Lietuvos automobilių sporto federacijos (sutrumpintai – LASF).

Šios asociacijos pagrindinius tikslus apibrėžia, veiklą reglamentuoja ir Narių teises bei pareigas įtvirtina – LASF įstatai.

Pagrindiniai LASF tikslai – sporto plėtojimas, oficialių Lietuvos čempionatų vykdymas, santykių tarp automobilių sporto visuomenės reguliavimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

Nuo 2008 metų, LASF atsirado dvi narystės formos – „tikroji” narystė ir asocijuota narystė.

Atsižvelgdami į tai, kokia kryptimi Jūsų klubas vysto automobilių sporto veiklą, Jūs tūrėtumėte pasirinkti vieną iš narystės formų.
Be abejo, tapdami tikraisiais LASF nariais ne tik įgyjate visas LASF nario teises, t.y. – galite naudotis LASF teikiamomis paslaugomis, dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Komitetams, LASF Tarybai, Suvažiavimui, gauti iš LASF informaciją apie LASF veiklą, Tarybos ir komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus, bei skirti delegatą dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime, – bet galite palankiomis sąlygomis dalyvauti Lietuvos automobilių sporto čempionatuose (LASF narys nemokamai gauna vieną pareiškėjo licenciją, kuri jam leidžia pareikšti savo komandą LR čempionatuose).

Tačiau jei Jūsų klubas nevysto profesionalaus sporto ir neturi ženklių finansinių pajamų, galite pasirinkti asocijuotos narystės formą – tokiu atveju nereikia mokėti LASF narystės mokesčių, tačiau, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip LASF tikriesiems nariams, galima dalyvauti mėgėjiškose varžybose ar E kategorijos licencijų reikalaujančiuose čempionatuose, pirmenybėse. LASF asocijuotas narys, vykdantis sportinę veiklą, moka Suvažiavimo nustatytus tikslinius įnašus federacijos veiklai remti.

LASF Tikrojo nario narystė:

 • Metinis narystės mokestis LASF Tikriesiems nariams – 400 € (į nurodytą kainą įeina viena komandinė licencija, kuri suteikia galimybę dalyvauti Tarptautinėse, A, B, C lygos varžybose);
 • Stojamasis LASF Tikrojo nario narystės mokestis – 170 € (mokama stojamaisiais metais arba po narystės nutrūkimo);
 • Narystės privalumai(pareiškėjo A licencija): suteikia teisę dalyvauti Tarptautinėse, A, B, C (Nacionalinėse) lygos varžybose. Tikrojo nario sportininkai gali teikti prašymus Tarptautinėms, A, B, C licencijos kategorijoms gauti;
 • Dalyvaujate federacijos veikloje: turite teisę teikti pageidavimus komitetams, LASF Tarybai, suvažiavimui, gaunate informaciją apie LASF veiklą, Tarybos ir komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus, galite skirti delegatą balsuoti Suvažiavime;
 • LASF Tikrieji nariai gali turėti daugiau negu vieną komandą: papildoma pareiškėjo licencija kainuoja papildomus 400 €;
 • Pagal LASF įstatus, asociacijos Tikraisiais nariais gali tapti LR arba kitose šalyse registruoti juridiniai asmenys.
 • Reikalingi dokumentai, norint tapti LASF Tikruoju nariu: laisvas elektroninis paštas (sistemoje neregistruotas), kuriuo pateikiama registracija ,,E-LASF“ sistemoje, 2 LASF tikrųjų jau esamų narių rekomendacijos Jūsų tapimui LASF nariais, registrų centro išrašas, veiklos aprašymas, įstatų kopija, užpildyta LASF nario anketa.

LASF Asocijuoto nario narystė:

 • Metinis narystės mokestis LASF asocijuotiems nariams – 260 € (į nurodytą kainą įeina viena pareiškėjo B licencija, kuri suteikia galimybę dalyvauti B, C lygos varžybose);
 • Narystės privalumai: suteikia teisę dalyvauti B, C lygos varžybose. Asocijuoto nario sportininkai gali teikti prašymus C, B licencijos kategorijoms gauti;
 • Už papildomą 70 € mokestį LASF asocijuoti nariai gali pateikti antrą, trečią ir t.t pareiškėjo licencijas (narys gali turėti ne tik vieną komandą);
 • LASF asocijuoti nariai, kurie ketina dalyvauti tik automobilių kroso ir ralio – kroso čempionatuose, gali už papildomą 170 € mokestį pateikti pareiškėjo A (kroso) komandinės licencijos prašymą, kas suteikia teisę dalyvauti A lygos arba Tarptautinėse varžybose, sportininkai gali teikti prašymus Tarptautinėms, A licencijos kategorijoms gauti;
 • Dalyvaujate federacijos veikloje: turite teisę teikti pageidavimus komitetams, LASF Tarybai, suvažiavimui, gaunate informaciją apie LASF veiklą, Tarybos ir komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus.
 • Pagal LASF įstatus, asociacijos asocijuotais nariais gali tapti LR arba kitose šalyse registruoti juridiniai asmenys;
 • Juridinis vienetas gali rinktis asocijuotą narystę ir pateikti prašymą pareiškėjo A licencijai gauti. Tai reiškia, už papildomą 400 € mokestį būdami asocijuotais nariais, galite dalyvauti Tarptautinėse, A,B,C (Nacionalinėse) lygos varžybose (tačiau nedalyvaujate federacijos valdyme), sportininkai gali teikti prašymus Tarptautinėms, A ir kitoms (B, C) kategorijos licencijoms gauti;
 • Reikalingi dokumentai, norint tapti LASF asocijuotu nariu: laisvas elektroninis paštas (sistemoje neregistruotas), kuriuo pateikiama registracija ,,E-LASF“ sistemoje, registrų centro išrašas (atsiųsti el.paštu lasf@lasf.lt), užpildyta LASF nario anketa (kuri reikalinga pateikiant narystės prašymą ,,E-LASF” sistemoje).

LASF narysčių skirtumai:

 • Tikrieji nariai dalyvauja federacijos valdyme, asocijuoti nariai federacijos valdyme nedalyvauja;
 • Pagal LASF narių stojamuosius ir narystės mokesčius, tikrosios narystės nariams licencijų kainos mažesnės, asocijuotos narystės nariai už licencijas moka daugiau: Tarptautinė licencija tikrajam nariui – 200 €, asocijuotam – 220 €, vairuotojams iki 18 metų amžiaus Tarptautinės kategorijos licencija tikrajam nariui -130 €, asocijuotam – 150 €, Nacionalinė A kategorijos licencija tikrajam nariui – 110 €, asocijuotam – 120 €, vairuotojams iki 18 metų amžiaus Nacionalinės (A Junior) licencijos kaina tikrajam nariui – 70 €, asocijuotam – 80 €, Nacionalinė B kategorijos licencija tikrajam nariui – 60 €, Nacionalinė B kategorijos licencija asocijuotam nariui – 60 €, Nacionalinė C kategorijos licencija tikrajam nariui – 30 €, asocijuotam – 30 €.

Narystės prašymus galite pateikti per LASF elektroninę sistemą „E-LASF“ adresu https://sistema.lasf.lt . Visas instrukcijas, kaip naudotis sistema, rasite „E-LASF“ sistemos „Pagalba“ skiltyje. Jeigu reikalinga pagalba su ,,E-LASF“ sistema, turite klausimų dėl licencijų – darbo valandomis prašome kreiptis el. paštu lasf@lasf.lt arba į LASF administratorių, tel.nr: +370 615 46 710.


Į viršų ↑