Paraiškos

Nuo 2016 metų sausio 4 dienos visus dokumentus paraiškų ir licencijų gamybai LASF administracija priima tik elektroniniu būdu per e-lasf sistemą: https://sistema.lasf.lt/app.php Šiame puslapyje rasite visas paraiškas, kurios būtinos norint tapti LASF varžybų organizatoriumi, sportininku, teisėju ir t.t. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visiems LASF licencijų turėtojams yra nustatyti atitinkami reikalavimai. Todėl raginame, prieš pateikiant paraiškas į LASF, susipažinti su LASF veiklą reglamentuojančiais dokumentais, LASF licencijų išdavimo tvarka ir kategorijų suteikimo taisyklėmis. Vadovaujantis LASF Įstatų 4.2 p.p Juridinis asmuo pareiškęs norą tapti LASF tikruoju nariu, privalo pateikti LASF Tarybai:

 1. Nustatytos formos prašymas yra E-LASF sistemoje, prašymas tapti LASF tikruoju nariu teikiamas per E-LASF sistemą.
 2. Dviejų esamų LASF tikrųjų narių raštiškas rekomendacijas;
 3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją;
 4. Įstatų kopiją, kurioje yra nurodyta veiklos sritis bei rūšis susijusi su automobilių sportu;
 5. Savo veiklos aprašymą;
 6. Jeigu narystės siekiantis juridinis asmuo turi narių, tai pateikiamas jų sąrašas;
 7. Užpildyta LASF nario anketa.

Vadovaujantis LASF Įstatų 5.2 p.p Juridinis asmuo, ne LASF narys, pareiškęs norą tapti LASF asocijuotu nariu, privalo pateikti LASF Tarybai:

 1. Nustatytos formos prašymas yra E-LASF sistemoje, prašymas tapti LASF asocijuotu nariu teikiamas per E-LASF sistemą.
 2. Užpildyta LASF nario anketa.

DĖMESIO. Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos draudimo sąlygos varžybų dalyviams. Vadovaujantis LASVOVT 7 str. 4 p. 5) „Bet  kurių varžybų dalyvio draudimo suma privalo būti ne mažesnė nei vienas  tūkstantis penki šimtai eurų (1500 Eur) ir turi apimti draudimą  mirties, traumų ir invalidumo atveju. Dalyvio Draudimo polise privalo  būti įrašas, jog draudimas galioja automobilių sporto treniruočių ir varžybų metu. Dalyvis draudžiasi asmeniškai.“ LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės. PRIEDAI:

 1. Sutikimas dėl nepilnamečio dalyvavimo automobilių sporto varžybose;
 2. Paraiška 2022 m. LASF organizatoriaus licencijai gauti;
 3. Paraiška automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijai ir pažymėjimui gauti
 4. Asmenų, atliekančių automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimų registras(atnaujinta 2022-06-22)
 5. Techninių ekspertų sąrašas (atnaujinta 2022-11-11)

KITOS PARAIŠKOS

 1. 2022 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato metinė paraiška 
 2. 2022 m. LARČ metinė dalyvio paraiška
 3. 2022 m. LARSČ dalyvio paraiška
 4. 2022 m. LMRČ metinė paraiška
 5. 2022 m. Street Race čempionato dalyvio paraiška
 6. 2022 m. Slalomo čempionato dalyvio paraiška
 7. 2022 m. Baja čempionato ir taurės metinė paraiška
 8. Homologacijos formos užsakymo paraiška;
 9. Aukšto meistriškumo treniruotės deklaracijos forma
 10. Paraiška LASF sportinio automobilio techniniam pasui gauti 
 11. B kategorijos saugos lankų pažyma
 12. C kategorijos saugos lankų pažyma
 13. Paraiška saugos lankų gamintojo licencijai gauti
 14. Paraiška saugos lankų sertifikatui
 15. Paraiška SRG licencijai


Į viršų ↑