2014-03-29 LASF Tikrųjų narių suvažiavimas

2014-02-26 Skelbiama 2014-03-29d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga.
LASF tikrojo nario suvažiavimo „Įgaliojimo” pavyzdys.

2014-02-26 Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos nariams
Dėl LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimo ir galutinės darbotvarkės paskelbimo

Informuojame, kad LASF tikrųjų  narių suvažiavimas įvyks 2014 metų kovo 29 dieną.

Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.
Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
 9. LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
 10. Dėl 2014 m. apdovanojimų „LASF Garbės vardo“ ženklu.

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję 2014 m. LASF tikrojo nario stojamąjį ir/ar nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d.  LASF nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF įstatų 7.2. p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali. Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2014 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF sekretoriate svečiai iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/  ir išsiųsta paštu, registruotais laiškais.“

2014-02-10 Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos nariams

„Papildoma informacija, dėl 2014 metų kovo 29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkės papildymo:

Atsižvelgiant į gautą LASF tarybos nario-Žiedo komiteto pirmininko pranešimą apie jo atsistatydinimą iš Žiedo komiteto pirmininko pareigų nuo 2014-03-28 d., LASF  taryba papildė Suvažiavimo darbotvarkę 9 klausimu „LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai“ ir skelbia papildytą preliminarią Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
 9. LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
 10. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

Siekiant užtikrinti LASF tikrųjų narių teises teikiant pasiūlymus Suvažiavimui, LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl kandidato į Tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko pareigas gali teigti iki 2014 metų vasario 24 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Ši informacija yra paskelbta 2014-02-08 d. Lietuvos žiniose bei 2014-02-10 d. LASF tinklalapyje https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji  nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.“

2014-01-10 Informuojame, kad 2014-01-09 d. Taryba priėmė nutarimą sušaukti LASF tikrųjų narių suvažiavimą,  kuris  įvyks 2014 metų kovo 29 dieną.
Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
 9. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei kandidatus į Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas gali teigti iki 2014 metų vasario 11 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji  nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .“

Vadovaujantis LASF įstatais, ši informacija yra viešai paskelbta 2014-01-14 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“, bei LASF internetiniame tinklalapyje https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

Prašome visų LASF tikrųjų narių aktyviai dalyvauti Suvažiavimo pasirengime bei teikti siūlymus dėl Suvažiavimo darbotvarkės, bei kandidatus į Tarybos nario-Ralio komiteto pirmininkus. Teikimus dėl siūlymų galite pateikti el.paštu lasf@lasf.lt arba faksu tel. Nr. +37037350106,  arba laiškais adresu Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas. Teikiami siūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens.
Tolesnė informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/


SVARBI INFORMACIJA: WRC ŽURNALISTŲ AKREDITACIJOS

Gerbiami žurnalistai,

norime Jus pakviesti teikti paraiškas gauti žurnalistų akreditacijoms Pasaulio ralio čempionato etapui Lietuvoje ir Lenkijoje.  Žemiau pateikiame detalesnę informaciją, kaip tai padaryti.  Būtume labai dėkingi, jeigu šia informacija pasidalintumėte su savo kolegomis. Continue reading…


Trečiojoje FIA akademijos stovykloje – dėmesys eismo saugumui

Vasario 25-28 dienomis Austrijoje buvo surengta trečioji FIA lenktynininkų akademijos stovykla, kurioje akademijos dalyviai – tarp jų ir lietuvis Ignas Gelžinis – buvo supažindinti su vienu svarbiausiu programos tikslu: saugumu keliuose.

Priešingai nei ankstesnių stovyklų metu, šį kartą daugiausiai dėmesio buvo skiriama ne fiziniam pasirengimui, o eismo saugumui ir vairavimui, nors sunkių treniruočių, kuriomis lenktynininkai pradėdavo kiekvieną dieną, netrūko ir šįkart.

Stovykla vyko FIA saugaus eismo mokymo centre, kuriame akademijos dalyviai praleido net keturias dienas. Pagrindinis šios stovyklos tikslas – paraginti visus akademijos dalyvius tapti saugaus eismo ambasadoriais.

Mokymo centre lenktynininkams buvo padėta perprasti techninius privalumus, tokius kaip ABS sistema, pravesti instruktažai apie vairavimo stilių, pagrindines vairuotojų daromas klaidas, tinkamą saugos diržų naudojimą ir nuovargio įtaką saugiam vairavimui.

Išvažiavę į trasą lenktynininkai gavo galimybę teorines žinias pritaikyti praktiškai: važiuodami ant įvairių kelio dangų lenktynininkai mokėsi susitvarkyti su vairuojant kylančiais pavojais.

FIA_akademija_2014_03_1 FIA_akademija_2014_03_4
Išbandęs automobilį, turintį į visas puses besisukiojančius ratukus gale, dėl kurių jis yra linkęs slysti, I.Gelžinis teigė, kad važiavimas tokiu automobiliu – keista patirtis, ypač persėdus iš lenktyninio automobilio, kuris yra žymiai stabilesnis, tačiau pasidžiaugė puikiai praleistu laiku ir įgytais naujais vairavimo įgūdžiais.

Vienas iš akademijos mentorių Alexas Wurzas akademijos dalyviams pademonstravo, kaip stabilizuoti slystantį automobilį atliekant kuo mažiau judesių vairu. Lygindamas važiavimą su ABS sistema ir be jos I.Gelžinis pastebėjo, kad ABS nepadeda greičiau sustoti esant įprastoms sąlygoms: sistema naudinga tik pavojingose situacijose, kai tenka stabdyti ir sukti vienu metu. Akademijos dalyviai taip pat išbandė skirtingus stabdymo metodus. I.Gelžinis liko nustebęs, kiek daug galima išmokti vadovaujant profesionalams.

Pasak I.Gelžinio, vienas svarbiausių šioje stovykloje išmoktų dalykų – greičio limito paisymas. Lenktynininkas ragina atkreipti dėmesį į tai, kad leistiną greitį viršijant vos 5 km/h, stabdymo kelias pailgėja net 20 metrų. Nemažiau svarbi buvo ir aklųjų zonų analizė. I.Gelžinio pastebėjimu, didžiausias akląsias zonas turi autobusai ir vilkikai, todėl kelyje esant arti šių transporto priemonių reikia tai įvertinti ir važiuoti dar atsargiau.

FIA akademija_2014_03
Paskutinę dieną lenktynininkams teko parengti prezentaciją apie tai, ką jie išmoko šios stovyklos metu apie saugumą keliuose ir tai, kaip būtų galima parodyti kitiems, kad netinkamai naudojami automobiliai yra pavojingi.

„Pabaigoje visi jautėme, kad įgijome daug žinių ir dabar jas galime perduoti kitiems. Būdami  profesionaliais lenktynininkais ir nežinodami tokių svarbių saugumo aspektų rodome blogą pavyzdį kitiems eismo dalyviams. Didžiuojuosi, kad esu jaunųjų lenktynininkų akademijos narys ir nekantrauju, kada galėsiu pasidalinti turima informacija su kitais žmonėmis Lietuvoje ir užsienyje,“ – teigė I.Gelžinis.


Į viršų ↑