2014-03-29 LASF Tikrųjų narių suvažiavimas

Post
                  thumbnail

2014-02-26 Skelbiama 2014-03-29d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga.
LASF tikrojo nario suvažiavimo „Įgaliojimo” pavyzdys.

2014-02-26 Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos nariams
Dėl LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimo ir galutinės darbotvarkės paskelbimo

Informuojame, kad LASF tikrųjų  narių suvažiavimas įvyks 2014 metų kovo 29 dieną.

Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.
Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
 9. LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
 10. Dėl 2014 m. apdovanojimų „LASF Garbės vardo“ ženklu.

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję 2014 m. LASF tikrojo nario stojamąjį ir/ar nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d.  LASF nariai įstoję vėliau kaip 45 dienom likus iki Suvažiavimo, vadovaujantis LASF įstatų 7.2. p. teikti pasiūlymų Suvažiavimui nebegali. Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2014 m. kovo 20 d. Neužsiregistravę LASF sekretoriate svečiai iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/  ir išsiųsta paštu, registruotais laiškais.“

2014-02-10 Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos nariams

„Papildoma informacija, dėl 2014 metų kovo 29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkės papildymo:

Atsižvelgiant į gautą LASF tarybos nario-Žiedo komiteto pirmininko pranešimą apie jo atsistatydinimą iš Žiedo komiteto pirmininko pareigų nuo 2014-03-28 d., LASF  taryba papildė Suvažiavimo darbotvarkę 9 klausimu „LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai“ ir skelbia papildytą preliminarią Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
 9. LASF tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko rinkimai.
 10. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

Siekiant užtikrinti LASF tikrųjų narių teises teikiant pasiūlymus Suvažiavimui, LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl kandidato į Tarybos nario – Žiedo komiteto pirmininko pareigas gali teigti iki 2014 metų vasario 24 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Ši informacija yra paskelbta 2014-02-08 d. Lietuvos žiniose bei 2014-02-10 d. LASF tinklalapyje https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji  nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.“

2014-01-10 Informuojame, kad 2014-01-09 d. Taryba priėmė nutarimą sušaukti LASF tikrųjų narių suvažiavimą,  kuris  įvyks 2014 metų kovo 29 dieną.
Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei  tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai.
 9. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei kandidatus į Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas gali teigti iki 2014 metų vasario 11 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji  nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .“

Vadovaujantis LASF įstatais, ši informacija yra viešai paskelbta 2014-01-14 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“, bei LASF internetiniame tinklalapyje https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

Prašome visų LASF tikrųjų narių aktyviai dalyvauti Suvažiavimo pasirengime bei teikti siūlymus dėl Suvažiavimo darbotvarkės, bei kandidatus į Tarybos nario-Ralio komiteto pirmininkus. Teikimus dėl siūlymų galite pateikti el.paštu lasf@lasf.lt arba faksu tel. Nr. +37037350106,  arba laiškais adresu Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas. Teikiami siūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens.
Tolesnė informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/


Į viršų ↑
loading