Documents

LASF VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lietuvos automobilių sporto federacijos įstatai
LASF etikos ir drausmės kodeksas
Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymas
Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas

BENDRI AUTOMOBILIŲ SPORTĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI IR NUTARIMAI

Lietuvos automobilių sporto kodeksas ( 2012-03-31 redakcija)
Išaiškinimas dėl “Nelicencijuojamų” varžybų
Dėl draudžiamų varžybų
Bendrosios oficialių varžybų vykdymo sąlygos (patvirtinta 2011-11-28)
Lietuvos automobilių sporto federacijos suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka (2013-05-14)

KITI NUTARIMAI

LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės,patvirtinta 2013-02-19

PRIEDAI:

  1. Paraiška Pareiškėjo licencijai
  2. Paraiška Vairuotojo licencijai
  3. Tėvų sutikimas dėl nepilnamečio dalyvavimo automobilių …. varžybose.
  4. Vairavimo mokyklų ar automobilių sportine veikla užsiimančių juridinių asmenų, kurie rengia automobilių sporto sportininkus, sąrašas
  5. Paraiška LASF teisėjo licencijai
  6. Paraiška LASF Organizatoriaus licencijai
  7. Paraiška Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijai ir pažymėjimui gauti

LASF Tarybos darbo nuostatai
LASF Revizijos komisijos darbo nuostatai
LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai
2012 -2013 metų LASF Nario ir kiti mokesčiai (patvirtinti LASF Suvažiavime 2012-03-31)
Dėl vairuotojų pažymėjimų automobilių varžybose dalyvaujantiems sportininkams 
LASF simbolių naudojimo taisyklės
Reikalavimai saugos rėmų gamintojams (montuotojams)
LASF sutekiamų apdovanojimų nuostatai (2013 m. redakcija)
Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinių laipsnių suteikimo nuostatai 2010-06-14
Priedas Nr. 1 Kvalifikacinių laipsnių reikalavimai 2010-06-14
Lietuvos automobilių sporto meistrų sąrašas

LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas (2012-03-31)
LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas (2012-03-31)
Informacija LASF Nariams: 2011.05.17 d. VĮ Registrų centro LR Juridinių asmenų registre įregistruoti LASF Prezidentas ir Taryba.
LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas (2012-03-31)
LASF narių eilinio suvažiavimo protokolas (2013-03-30)

LASF Tarybos posėdžių protokolai 2013 m.

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 17, 2013-10-30
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 16, 2013-10-16
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 15, 2013-10-09
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 14, 2013-09-17
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 13, 2013-08-12
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 12, 2013-08-07
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 11, 2013-06-21Priedas Nr. 1Priedas Nr. 2
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 10, 2013-06-07Priedas Nr. 1Priedas Nr. 2
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2013-05-14
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 8, 2013-04-22
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 7, 2013-04-10
Pridedama:

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 6, 2013-04-04
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 5, 2013-03-26
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 4,Priedas Nr. 1Priedas Nr. 2 2013-03-20
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 3, 2013-02-19
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2013-02-04
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1, 2013-01-21

LASF Tarybos posėdžių protokolai 2012 m.

Tarybos posėdžio protokolas Nr.17, 2012-11-28
Tarybos posėdžio protokolas Nr.16, 2012-11-06
Tarybos posėdžio protokolas Nr.15, 2012-10-25
Tarybos posėdžio protokolas Nr.14, 2012-10-09
Tarybos posėdžio protokolas Nr.13, 2012-09-11
Tarybos posėdžio protokolas Nr.12, 2012-07-23
Tarybos posėdžio protokolas Nr.11, 2012-07-05
Tarybos posėdžio protokolas Nr.10, 2012-06-22
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2012-06-14
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 8, 2012-05-22
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 7, 2012-04-25
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 6, 2012-03-20
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 5, 2012-02-22
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 4, 2012-02-21
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 3, 2012-02-07
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2012-01-18
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1, 2012-01-10

LASF Tarybos posėdžių protokolai 2011 m.

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9, 2011-11-28
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 8, 2011-11-15
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 7, 2011-10-11
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 6, 2011-09-07
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 5, 2011-07-01
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 4, 2011-05-24
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 3, 2011-04-30
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2011-03-23
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1, 2011-02-17

LASF Tarybos posėdžių protokolai 2010 m.

Tarybos posėdžio protokolo Nr. 1 išrašas, 2010-01-11
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 2 išrašas, 2010-02-10
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 3 išrašas, 2010-03-15
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 4 išrašas, 2010-05-19
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 6 išrašas, 2010-06-14
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 7 išrašas, 2010-09-08
Tarybos posėdžio protokolo Nr.10 išrašas 2010-11-08
Tarybos posėdžio protokolo Nr.11 išrašas, 2010-11-23
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 12 išrašas,2010-12-21

LASF TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI 2009 m.

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1, 2009-01-08
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2009-01-22
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 3, 2009-02-04
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 4, 2009-02-19
Tarybos posėdžio, protokolo Nr. 5, išrašas, 2009-03-05
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 6, išrašas, 2009-04-01
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 7, išrašas, 2009-04-15
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 8 išrašas, 2009-05-13
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 9 išrašas, 2009-06-15
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 10 išrašas, 2009-06-22
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 11 išrašas, 2009-07-13
Tarybos posėdžio protokolo Nr 12 išrašas, 2009-07-31
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 13 išrašas, 2009-09-09
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 14 išrašas, 2009-10-05
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 15 išrašas, 2009-11-04
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 16 išrašas, 2009-11-25
Tarybos posėdžio protokolo Nr. 17 išrašas, 2009-12-21

LASF TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI 2008 m.

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 13
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 12
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 11
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 10
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 8 
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 7
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 6
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 5
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 4
Tarybos posėdžio protokolas Nr.3 Priedas Nr. 1 (IIIIII)
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2
Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1

LASF TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI 2007 m.

Tarybos posėdžio protokolas Nr.8

 


To top ↑