Etapas Estijoje: informacija žiedinių lenktynių dalyviams

2015 m. gegužės 2-3 d. įvyks pirmasis žiedinių lenktynių etapas Estijoje​,​ Auto24Ring trasoje.

Vyks:

– Lietuvos ir Baltijos šalių automobilių žiedini​ų​ lenktynių čempionato (BaTCC) I etapas;

– Lietuvos ir Baltijos šalių automobili​ų​ ilgo nuotolio žiedini​ų​ lenktynių ​č​empionato (BEC) I etapas​.

Lietuvos ir BaTCC čempionato taisykles bei techninius reikalavimus rasite čia:

https://www.lasf.lt/ziedas/reglamentai/

BEC techniniai reikalavimai šie:

http://racing.lt/wp-content/uploads/2014/05/2015-1000-techniniai-reikalavimai_technical-regulations3.pdf

BaTCC puslapis: https://www.facebook.com/baltictouring

Organizatorius: Venta Event SIA. Kontaktinis asmuo: Andis Meilands (Latvija) +37128644446

Kas norite išsinuomoti BOX’ą (garažą), reikia iš anksto rezervuotis savarankiškai: ​​kontakt@auto24ring.ee

Lietuvos ir BaTCC čempionato 2015 kalendorius:

1 etapas: Gegužės 2-3, Parnu “Auto24Ring”, Estija

2 etapas: Birželio 6-7, „Nemuno žiedas“, Lietuva

3 etapas: Liepos 4-5, Ryga “Bikernieki”, Latvija

4 etapas: Rugpjūčio 22-23, Ryga “Bikernieki”, Latvija

5 etapas: Rugsėjo 26-27, „Nemuno žiedas“, Lietuva

 

Lietuvos ir Baltijos šalių ilgų nuotolių čempionato (BEC) 2015 kalendorius:

1 etapas: Gegužės 2-3, Parnu “Auto24Ring”, Estija

2 etapas: Birželio 6-7, „Nemuno žiedas“, Lietuva

3 ir 4 etapai: Liepos 15-18, Palanga, Lietuva

5 etapas: Rugsėjo 26-27, „Nemuno žiedas“, Lietuva

 

Žiedo komiteto pirmininkas
Rimvydas Agurkis


LASF prezidentu išrinktas Romas Austinskas

Šeštadienį, kovo 28-tą dieną, po įvykusio Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) suvažiavimo, slapto balsavimo metu nauju jos prezidentu išrinktas Romas Austinskas.

 LASF suvažiavimo metu 50, balso teisę turintys, tikrieji federacijos nariai rinkosi tarp dviejų kandidantų į prezidento postą – Gintaro Furmanavičiaus ir Romo Austinsko.

Buvęs LASF prezidentas surinko 18 balsų, o naujai išrinktas Romas Austinskas –  32 balsus. Jis federacijai vadovaus jau trečiąjį kartą.

R. Austinsko teigimu, pirmiausia bus siekiama suformuoti sporto šakų komitetus ir optimizuoti LASF administraciją.

„Pradėsime nuo svarbiausių darbų: turime suformuoti visų sporto šakų komitetus, kad jie galėtų imtis darbo, sieksime optimizuoti LASF administraciją, keisime federacijos įstatus. Norime, kad mūsų reglamentas būtų kuo arčiau Tarptautinės automobilių federacijos (FIA). Imsimės daug ir rimtų pokyčių“, – žada naujai išrinktas LASF prezidentas.

Federacijos viceprezidentais tapo Benediktas Vanagas ir Jonas Dereškevičius.

Taip pat išrinkta ir LASF Taryba:

 LASF ralio komiteto pirmininkas – Maris Simsonas
LASF kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas
LASF žiedo komiteto pirmininkas – Rimvydas Agurkis
LASF drift’o komiteto pirmininkas – Antanas Kyguolis
LASF drag’o komiteto pirmininkas – Rolandas Šležas
LASF 4×4 komiteto pirmininkas – Gediminas Grigaitis
LASF kitų sporto šakų komiteto pirmininkas – Gintautas Firantas
LASF teisėjų komiteto pirmininkas – Šarūnas Liesis
LASF saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininkas – Remigijus Antanavičius
LASF techninių reikalavimų komiteto pirmininkas – Egidijus Janavičius
LASF senjorų komiteto pirmininkas – Evaldas Torrau


Informacija dėl 2015 m. LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo sušaukimo

Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) tikriesiems nariams

Visa informacija susijusi su LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų  rinkiminiu) 2015 m. kovo 28 d. suvažiavimu skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.

2015-02-25

Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) tikriesiems nariams:

 2015-02-17 d. LASF tarybos nutarimu buvo patvirtinta 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo pravedimo vieta ir laikas, bei galutinė 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo darbotvarkė.

Vadovaujantis LASF tarybos 2015-02-17 d. nutarimu, informuojame Jus, jog LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2015 metų kovo 28 dieną.

Suvažiavimo vieta: viešbučio ”Kaunas” konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.

Dalyvių (LASF tikrųjų narių, kandidatų į LASF tarybos narius)  registracija į Suvažiavimą vyks: nuo  09.30 iki 10.45 val.

Dalyviai, atvykę į registraciją vėliau nei 10.45 val., į Suvažiavimą nebus registruojami ir nebus leidžiama dalyvauti Suvažiavime.

Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:

1.   Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

2.   LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

3.   LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

4.   LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

5.   LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą.

6.   LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.   2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių, patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimas.

8.   LASF prezidento rinkimai.

9.   LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.

10. LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai.

11. LASF Revizijos komisijos ir narių rinkimai. (Siūloma šį klausimą perkelti į kitą Suvažiavimą, nes negauta pasiūlymų į Revizijos komisijos narius. Esamai LASF Revizijos komisijai pavesti eiti pareigas iki kol bus išrinkta nauja LASF Revizijos Komisija).

12. Dėl „LASF garbės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui.

 Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai priimti į LASF tikruosius narius iki 2014-09-09 ir iki 2015m. kovo 15 d, sumokėję 2015 metų LASF tikrojo nario mokestį.

Į suvažiavimą svečių teisėmis kviečiami visi kandidatai į LASF tarybos narius. Į Suvažiavimą, svečių teisėmis pakviesti, kandidatai į LASF tarybos narius privalo užsiregistruoti LASF sekretoriate iki 2015 m. kovo 20 d.

 Neužsiregistravę, LASF sekretoriate, kandidatai į LASF tarybos narius iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 2015-03-28 d. atvykusių į Suvažiavimą kandidatų į LASF tarybos narius registracija vyks nuo 9.30 iki 10.45. Pavėlavę į registraciją kandidatai į Suvažiavimą nebus įleidžiami.

LASF asocijuoti nariai į Suvažiavimą nekviečiami ir nebus įleidžiami.

Pasibaigus Suvažiavimui, toje pačioje viešbučio ”Kaunas” konferencijų salėje, vyks spaudos konferencija, į kurią kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai. Apie spaudos konferencijos laiką, Taryba, visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovus, informuos atskiru pranešimu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Suvažiavimo.

Išsami informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bei su Suvažiavimu susijusi medžiaga bus patalpinta Suvažiavimo medžiagoje, kuri LASF tikriesiems nariams 2015-02-25 dieną bus išsiųsta paštu, registruotais laiškais bei paskelbta LASF tinklalapyje https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

2014-09-16

DĖL LASF TIKRŲJŲ NARIŲ (LASF VALDYMO ORGANŲ RINKIMINIO) SUVAŽIAVIMO

Informuojame Jus, jog 2014-09-09 d. LASF tarybos nutarimu yra skelbiama, kad LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2015 metų kovo 28 dieną.

Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT – 44297 Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 5. LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimas.
 8. LASF prezidento rinkimai.
 9. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.
 10. LASF tarybos narių ( Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai.
 11. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
 12. LASF Garbės prezidento (ų) rinkimas (i).
 13. Dėl 2015 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

Vadovaujantis LASF įstatų 4.3. p., 2015-03-28 d. Suvažiavime dalyvauti turi teisę LASF tikrieji nariai, priimti į LASF tikruosius narius iki 2014-09-09 ir iki 2015 m. kovo 15 d sumokėję 2015 metų LASF nario mokestį.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės papildymo, bei kandidatus į LASF prezidento, Tarybos narių (Viceprezidentų, Komiteto pirmininkų), LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių pareigas, gali teikti: faksu Nr. +370 37 350106, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Draugystės g. 19-344, Kaunas, iki 2015 metų vasario 10 dienos imtinai. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

Į Suvažiavimo darbotvarkę LASF tikrųjų narių pasiūlymai bus įtraukti ir Suvažiavime nagrinėjami tik tų LASF tikrųjų narių, kurie iki 2015-03-15 d. bus sumokėję 2015 metų LASF tikrojo nario narystės mokestį.

Atsižvelgiant į tai, jog 2015-03-28 d. yra šaukiamas LASF valdymo organų rinkiminis Suvažiavimas, tam, kad būtų užtikrintas sklandus Suvažiavimo procedūrų pravedimas, vadovaujantis LASF įstatų 7.9. p., į šį Suvažiavimą svečiai nebus kviečiami. Svečiais yra laikomi ir LASF asocijuoti nariai (LASF įstatų 5.4.5.p.)“.


Pirmosios D.Matijošaičio treniruotės Silverstone -su pasaulinio lygio lenktynininkais

„Sužinojau apie save daugiau nei būčiau nuėjęs pas būrėją“, – po kelių intensyvių treniruočių dienų šypsojosi pirmosioms Le Mans Series lenktynėms besiruošiantis Dainius Matijošaitis.

Jau balandžio 11 dieną Silverstone, Didžiojoje Britanijoje, Dainiaus laukia pirmosios lenktynės, kuriose jis su dar dviem pilotais – ispanu Jesus Fuster ir latviu Konstantinu Calko startuos po „SVK by Speed Factory“ vėliava. Lenktynininkas intensyvų pasirengimą pradėjo jau dabar – save išbandė trijų dienų treniruotėse.

Pirmąsias dvi treniruočių dienas Dainius praleido užsidaręs „IZONE“ lenktynininkų rengimo centre, kurio įkūrėjas yra legendinis „Formula Ford“ vairuotojas John Pratt.
„Būtent Johnas su manimi pats ir dirbo tas dvi dienas ir dirbs ateityje, kai tikrai vėl lankysiuosi pas juos, – pasakojo D.Matijošaitis. – John Pratt yra ilgametis daugkartinio pasaulio čempiono Andy Priaulx treneris. „IZONE“ mokymo centras pavadinime taip pat turi prierašą „by Andy Priaulx“, kadangi Andy neseniai tapo šio verslo dalininku.“

Mokymo centras, kuriame treniravosi lenktynininkas, specializuojasi tik žiedinių lenktynių vairuotojų parengimu: tai ir kartingų vairuotojai, įvairių formulių, prototipinių automobilių bei kėbulinių automobilių pilotai.
Nors, pasak Dainiaus, patys simuliatoriai ir yra tikrai aukšto lygio, visgi didžiausią dėmesį mokytojai skiria darbui su vairuotojo smegenimis: reakcijos tobulinimui ir smegenų darbo valdymui.

„Kadangi lankiausi pirmą kartą, man atliko daugybę įvairių testų ir tyrimu. Pradėjo elementariu fiziniu pasirengimu, kritinių kūno dalių – kojų ir kaklo – tvirtumu, mitybos raciono sureguliavimu. Vėliau specialiu stabdžių simuliatoriumi tikrino mano elgseną su stabdžio pedalu ir gebėjimą prisitaikyti skirtingiems stabdymams, – įtemptą dienotvarkę vardino sportininkas. Jam pačiam smagiausias pasirodė reakcijos tikrinimas specialiai tam skirtu aparatu. – Bokso pirštinėmis reikia boksuoti skirtingų spalvų užsidegančius skritulius. Su šituo įrenginiu ne tik reakciją lavini, bet ir fiziškai kaip reikiant pasportuoji“.

Paskutinis iš tyrimų buvo atliekamas su lenktynių simuliatoriumi, kuriame Dainiui buvo uždėti specialūs akiniai, kurių pagalba instruktorius gali idealiai matyti, į kurį trasos tašką pilotas tą akimirką žiūri.
„Rezultatas parodė, kad mano žvilgsnis krypsta kiek per arti, kadangi pasaulinio lygio pilotai, lėkdami milžiniškais greičiais, sugeba sukoncentruoti žvilgsnį gerokai toliau ir taip numatyti kas jų laukia bei projektuoti būsimus veiksmus“, – pasakojo D.Matijošaitis.

Trečioji diena Silverstone miestelyje buvo skirta realiems testams trasoje, kadangi kiek mažiau nei už mėnesio būtent čia startuos pirmosios European Le Mans Series varžybos.
„Laiko liko visai nedaug, tad tikrai degiau kuo greičiau savu kailiu išbandyti ir išmokti šią trasą. Be to, sutaupiau ir šiek tiek laiko ir išvengiau viso trasos mokymosi proceso prieš pat lenktynes, – džiaugėsi sportininkas. – Trasa yra gan didelė, turi ne vieną klastingą vietą. Bet man labai patiko. Jos išdėstymas nuolat keičiamas. Aš važiavau pagal Grand Prix išdėstymą – būtent tokia konfigūracija važiuojama ir per F1 lenktynes. Jausmas išties labai ypatingas – juk ši trasa yra Britanijos autosporto lopšys.“

Kadangi būsimas Dainiaus komandos European Le Mans series automobilis Ginetta-Nissan LMP3  šiomis dienomis dar tik pradedamas surinkineti, pilotui teko vėl pasikliauti Radical markės automobiliu – šįkart kiek lėtesniu SR3 modeliu, kurį lenktynininko treniruotėms parūpino legendinis F1 vairuotojas Slim Borgudd: „Žiauriai paprastas ir putiovas diedukas. Ne be reikalo – ji vadina muzikaliausiu F1 vairuotoju, mat S.Borgudd buvo grupės ABBA būgnininkas. Žymioji Švedijos ketveriukė buvo ir jo rėmėjai. Grupės lipdukas puošė Slimo bolidą“, – šypsojosi lenktynininkas.
Nors automobilis, su kuriuo treniravosi D.Matijošaitis, pasak jo, ir ne pats greičiausias iš Radical serijos ir gerokai lėtesnis nei būsimasis jų komandos ginklas Ginetta-Nissan, visgi visa diena, praleista Silverstone trasoje davė labai daug: „Tikiuosi, kad balandžio 11 dieną kartu su „SVK by Speed Factory“ komandos draugais mes parodysim ką galime“, – šypsojosi D.Matijošaitis.

Rimantė Kulvinskytė | Personal publicist  | +37067215921 | www.admajesty.com


LASF prezidento rinkimai įgauna pagreitį

Panašu, kad iki Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) prezidento rinkimų likus mažiau nei mėnesiui, kandidatai savo rinkiminėse kampanijose įjungė aukštesnes pavaras. Tačiau kaip šie rinkimai atsilieps automobilių bendruomenei ir šio sporto prestižui? Continue reading…


LASF ir PZM tęsia bendradarbiavimą

Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF) ir jos prezidentas Gintaras Furmanavičius kartu su Lenkijos automobilių ir motociklų sporto federacijos (PZM) prezidentu Andrzej Witkowski aptarė dviejų valstybių bendradarbiavimą ir galimybę rengti 2016 m. Pasaulio ralio čempionato (WRC) etapą Lietuvoje. Continue reading…


Į viršų ↑