LASF prezidento rinkimai įgauna pagreitį

Post
                  thumbnail

Panašu, kad iki Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) prezidento rinkimų likus mažiau nei mėnesiui, kandidatai savo rinkiminėse kampanijose įjungė aukštesnes pavaras. Tačiau kaip šie rinkimai atsilieps automobilių bendruomenei ir šio sporto prestižui?

 LASF durys atviros visiems

 Suprantama, kad rinkiminiu laikotarpiu kandidatai nori pabrėžti savo privalumus, parodyti, kaip jie dirbs, kur kryps federacijos strategija. Tačiau, pasak dabartinio LASF prezidento Gintaro Furmanavičiaus, kandidato į prezidentus Romo Austinsko retorika yra nukreipta ne prieš oponentą, o prieš federacijos narius, automobilių sporto visuomenę ir daro žalą bei menkina automobilių sporto prestižą Lietuvoje.

 „Mane labai stebina R. Austinsko pareiškimai, kad LASF yra uždara organizacija. Juk du kartus buvęs jos prezidentu, jis tikrai žino federacijos įstatus ir kitus LASF nuostatus, su kuriais, beje, galite visi lengvai susipažinti ir patys apsilankę LASF svetainėje. Mes visada kviečiame iniciatyvius žmones prisidėti prie mūsų bendruomenės, o visi norintys dalyvauti rinkimuose ar tapti federacijos tikraisiais nariais tiesiog turi pateikti prašymus ir apsispręsti dėl savo statuso, ar jis bus pasyvus narys – asocijuotas, ar aktyvus – tikrasis narys. Nuo esamo statuso priklauso ir nario teisės bei atsakomybės. Būnant asocijuotu nariu ir pateikus prašymą Suvažiavime galima dalyvauti ir svečio teisėmis. Mano žiniomis, tokių prašymų pateikta nebuvo, todėl šiuos komentarus vertinu kaip rinkiminį „triuką“, kuris visuomenės akyse menkina didžiąją dalį automobilių sporto visuomenės, kuri priėmė LASF įstatus ir nustatė tokias Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo sąlygas bei LASF narių (tikrojo ir asocijuoto) teises bei pareigas“, – situaciją vertina G. Furmanavičius.

 Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidento G. Furmanavičiaus teigimu, nebuvo gauta jokių LASF asocijuotų narių prašymų ar siūlymų dalyvauti Suvažiavime, kuriame bus renkamas LASF prezidentas.

 „Netiesa, kad į LASF suvažiavimus neįleidžiami asocijuoti nariai. Visiems yra viešai prieinama informacija, kad prašymus ir siūlymus dėl dalyvavimo Suvažiavime buvo galima pateikti nuo rugsėjo vidurio (2014 – 09 – 16) iki vasario pradžios (2015-02-10). Taryba, atsižvelgdama į Suvažiavimo svarbą, sąmoningai anksti paskelbė pasirengimo Suvažiavimui procedūras, kad būtų laiko autosporto visuomenei išdiskutuoti siūlomą Suvažiavimo darbotvarkę ir teikti siūlymus dėl Tarybos priimtų sprendimų.  Praktikoje, jei tik asocijuoti nariai išreiškdavo norą dalyvauti Suvažiavime svečio teisėmis, jų interesai visada buvo tenkinami. Todėl Všį „Greičio manija” ir jos vadovas Rimvydas Agurkis, spaudoje teigdamas, kad LASF yra uždara organizacija ir būdamas jos tikruoju nariu, paprasčiausiai manipuliuoja asocijuotų narių vardu ir, deja, sąmoningai dezinformuoja automobilių sporto visuomenę. Esu įsitikinęs, jeigu Taryba būtų gavusi nors vieno asocijuoto nario prašymą leisti jam dalyvauti Suvažiavime svečio teisėmis, tikrai būtų priėmusi teigiamą sprendimą, kaip jau ne kartą yra buvę”, – faktus pateikia G.Furmanavičius.

„LASF yra gavusi tik Všį „Greičio manija” prašymą Suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams. Klausimas, ar leisti žiniasklaidos atstovams dalyvauti Suvažiavime ar rengti spaudos konferenciją po jo, atsižvelgiant į žiniasklaidos priemonių atstovų pateiktas pastabas, bus papildomai sprendžiamas Tarybos posėdyje kovo 18 dieną. Taigi, visa informacija vienu ar kitu būdu pasieks visuomenę. Aš dar kartą noriu prabėžti, kad LASF Suvažiavimą rengia skaidriai ir viešai, visi pranešimai yra skelbiami LASF tinklalapyje ir papildomai išsiunčiami LASF tikriesiems nariams, todėl bet kuris autosportu besidomintis asmuo gali matyti visą informaciją. Noriu visus paraginti vieningai dirbti automobilių sporto naudai, o ne užsiimti manipuliacijomis ir bendruomenės skaldymu”, – ragina LASF prezidentas G.Furmanavičius.

 Kandidatai susitinka 3 kartą

 Prezidento rinkimuose konkuruojantys Gintaras Furmanavičius ir Romas Austinskas susitinka jau ne pirmą kartą.

 Pirmoji jų akistata įvyko dar 2009-aisiais, kai per sušauktą neeilinį federacijos narių suvažiavimą iš posto buvo pašalintas R. Austinskas. Tada prezidento pareigas laikinai perėmė G. Furmanavičius, tačiau 2011 metų teismo sprendimas į postą sugrąžino R. Austinską, kadangi teismas pripažino, jog 2009 metų rinkimai yra negaliojantys dėl pažeistų Suvažiavimo sušaukimo procedūrų, kurias rengė R. Austinsko vadovaujama Taryba.

Antrą kartą šiųmečių pretendentų keliai susikirto 2011-aisiais. Skirtumas tik tas, kad prieš 4 metus dėl LASF prezidento regalijų kovojo trys kandidatai, o ne du. Kartu su minėtu G. Furmanavičiumi ir R. Austinsku varžėsi ir Valdas Jonušis.

 Tuomet, susumavus slapto balsavimo rezultatus, automobilių sporto bendruomenės pasitikėjimo nusipelnė G. Furmanavičius, surinkęs 21 balsą. 19 balsų surinko R. Austinskas, 7 – V. Jonušis. Suvažiavime balsavo 47 delegatai.

 Kartu su prezidento rinkimais bus nustatytas federacijos viceprezidentų skaičius, vyks tarybos narių (viceprezidentų, komitetų pirmininkų), revizijos komisijos pirmininko ir jos narių bei garbės prezidento rinkimai. Kam atiteks LASF vairas dar ketveriems metams sužinosime jau kovo 28-tą dieną.

 Per 25-erius veiklos metus LASF turėjo keturis skirtingus prezidentus:

1990 –1995 m. – Anatolijus Paulius Jankūnas 

1995 – 1999 m. – Sigitas Alesius
1999 – 2004 m. – Sigitas Alesius
2004 – 2007 m. – Romas Austinskas. Šios kadencijos metu R.Austinskas atsistatydino iš prezidento pareigų ir tame pačiame Suvažiavime iš karto vėl pateikė savo kandidatūrą į prezidento pareigas.

2007 – 2009.01.17  – Romas Austinskas.

2009.01.17 įvyko neeilinis rinkiminis suvažiavimas, inicijuotas daugumos LASF narių, kurio metu R. Austinskas buvo nušalintas nuo pareigų.

2009.01.17- 2011.01.10 – Gintaras Jonas Furmanavičius laikinai ėjo LASF prezidento pareigas. Tačiau dėl vykusio teismo, registrų centre kaip LASF prezidentas nebuvo įregistruotas.

2011.01.10 – 2011.04.30 – Romas Austinskas, kuris teismo sprendimu sugrąžintas į prezidento pareigas.

2011 – 2015 m.  – Gintaras Jonas Furmanavičius


Į viršų ↑
loading