LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga

Gerb. LASF Tikrieji nariai,

Informuojame, kad 2022-03-08/09 LASF Tarybos protokolu Nr.2022-05 (bus paskelbta artimiausiu metu) patvirtinta suvažiavimo data, laikas, suvažiavimo medžiaga ir galutinė darbotvarkė.

LASF narių suvažiavimo data: 2022 m. kovo 26 diena (šeštadienis).

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Radisson Hotel Kaunas“ Alfa salė, adresu K. Donelaičio g. 27, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia– 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia- 11.00 val.

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2021 metus pristatymas;
  2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas;
  3. LASF Etikos ir drausmės komisijos ataskaitos už 2021 metus pristatymas;
  4. LASF 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
  5. LASF 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. 2022/2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
  7. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;
  8. Dėl garbės ženklo suteikimo Antanui Dailidei ir Algimantui Glikui;
  9. LASF Prezidento atlyginimo klausimas.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF Tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2022 m. kovo 24 d. imtinai. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2022-03-25 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF Tikriesiems nariams siunčiama el.paštu ir patalpinta: https://www.lasf.lt/lt/suvaziavimai/

Apie suvažiavimo datą, laiką ir galutinę darbotvarkę LASF narius administracija informuoja skelbimu VĮ „Registrų centras“ leidinyje bei siunčia informaciją LASF narių el.paštais bei skelbia informaciją www.lasf.lt puslapyje.


Į viršų ↑
loading