Informacija dėl LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo

2022 m. lapkričio 09/10 d. LASF Tarybos nutarimu, protokolas Nr. 2022-18, 2022-11-09/10 patvirtinta 2022-11-14/15 neeilinio Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga bei suvažiavimo pravedimo tvarka. 

Suvažiavimo pradžia: 2022 m. lapkričio 14 d., 10:00 val. (Kuomet LASF Tikrieji nariai oficialiais (E-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis).

Suvažiavimo pabaiga: 2022 m. lapkričio 15 d. 23:59 val. 

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Įstatų tvirtinimas;
  2. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas.

Pagal LASF įstatų 7.4.5.p. Neeiliniame suvažiavime svarstomi tik tie klausimai, kurie buvo inicijuoti Tarybos (kai jos iniciatyva šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) ar Tikrųjų narių reikalavime sušaukti Neeilinį suvažiavimą. Papildomi pasiūlymai ir klausimai į Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę neįtraukiami.

Atsižvelgiant į LASF įstatų 4.3 p. prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo Tarybos posėdžio, kuriame yra priimamas nutarimas šaukti neeilinį Tikrųjų narių suvažiavimą iki šio suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF Tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2022 m. spalio 19 d. imtinai.  

Pagal naujos suvažiavimų pravedimo tvarkos 4 straipsnį Kiekvienas Tikrasis narys turi teisę deleguoti po vieną Stebėtoją oficialiai pateikdamas kandidatūrą Sekretoriatui iki Suvažiavimo dienos.

Stebėtojų balsų skaičiavimo procesui stebėti pasiūlymo terminas: nuo 2022 m. lapkričio 11 d. 10:00 val. iki 2022 m. lapkričio 14 d. 10:00 val. (siūlymus siųsti el. p. lasf@lasf.lt ).

Suvažiavimo dokumentai: 


Į viršų ↑
loading