DĖL LASF TIKRŲJŲ NARIŲ NEEILINIO SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMO

Gerbiami LASF Nariai,

2022 m. spalio 19/20 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2022-17, patvirtinta 2022-11-14/15 neeilinio Tikrųjų narių suvažiavimo data, laikas, galutinė darbotvarkė.

Suvažiavimo pradžia: 2022 m. lapkričio 14 d., 10:00 val. (Kuomet LASF Tikrieji nariai oficialiais (E-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis).

Suvažiavimo pabaiga: 2022 m. lapkričio 15 d. 23:59 val. 

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Įstatų tvirtinimas;
  2. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas.

Pagal LASF įstatų 7.4.5.p. Neeiliniame suvažiavime svarstomi tik tie klausimai, kurie buvo inicijuoti Tarybos (kai jos iniciatyva šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) ar Tikrųjų narių reikalavime sušaukti Neeilinį suvažiavimą. Papildomi pasiūlymai ir klausimai į Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę neįtraukiami.

Atsižvelgiant į LASF įstatų 4.3 p. prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo Tarybos posėdžio, kuriame yra priimamas nutarimas šaukti neeilinį Tikrųjų narių suvažiavimą iki šio suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF Tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2022 m. lapkričio 19 d. imtinai. Apie suvažiavimo datą, laiką ir galutinę darbotvarkę Tikrieji nariai bus informuoti iki 2022 m. spalio 22 d. skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje, LASF internetiniame puslapyje bei el. laiškais.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. laiškais ir patalpinta https://www.lasf.lt/lt/suvaziavimai/ iki 2022 m. lapkričio 11 d.


Į viršų ↑
loading