Vadovaujantis LASF Įstatų 7.1 punkto reikalavimais, informacija apie LASF narių suvažiavimą paskelbta 2013-02-27 dienraštyje „Lietuvos žinios”

Vadovaujantis LASF Įstatų 7.1 punkto reikalavimais, informacija apie LASF narių suvažiavimą paskelbta 2013-02-27 dienraštyje „Lietuvos žinios” Nr. 47 (13 472) „Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) nariams:

Informuojame, kad LASF narių suvažiavimas įvyks 2013 metų kovo 30 dieną.
Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracijospradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2012 metus pristatymas;
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2012 metus pristatymas;
 3. LASF 2012 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
 4. LASF 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 5. 2014 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių projekto tvirtinimas;
 6. LASF organo „Drag“ komiteto steigimas;
 7. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas; Projektas Nr. 2/2012-11-14;
 8. LASF etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 10. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 11. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 12. LASF etikos ir drausmės komisijos rinkimai.( jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 13. LASF Revizijos komisijos pirmininko rinkimai;
 14. LASF tarybos nario – „Drag“ komiteto pirmininko rinkimai .( jeigu bus įsteigtas „Drag“ komitetas);
 15. LASF viceprezidento rinkimai;
 16. Dėl 2013 m. „LASF garbės vardo“ apdovanojimo.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2013 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2013-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF nariams išsiųsta 2013-02-27 d. registruotais laiškais. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/svarbus-pranesimas-lasf-tikriesiems-nariams-del-neeilinio-lasf-tikruju-nariu-suvaziavimo-susaukimo/ 

Vadovaujantis šiuo pranešimu skelbiame visą 2013-03-30 LASF narių eilinio suvažiavimo medžiagą – čia. LASF Ralio komiteto pirmininko ataskaita – čia. Dėl teksto surinkimo techninių kliūčių į Suvažiavimo medžiagą neįtraukta LASF kroso komiteto ataskaita, su kuria susipažinti galite –čia.


Į viršų ↑