Informacija dėl LASF suvažiavimo sušaukimo 2016-03-26

Informuojame Jus, jog 2015-12-10 d. LASF tarybos nutarimu (protokolo Nr. 23) šaukiamas LASF tikrųjų narių (LASF organų rinkiminis) suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas).

LASF narių suvažiavimo data: 2016 metų kovo 26 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val. Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
 3. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2015 metus.
 4. LASF 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 5. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. 2017 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remtiįnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 7. LASF įstatų planuojamų pakeitimų nuo 2017 metų pristatymas.
 8. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir (ar) pakeitimų tvirtinimas,atsižvelgiant į FIA sporto kodekso pakeitimus.
 9. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas (naujas papildymas).
 10. LASF Viceprezidento rinkimai (naujas papildymas).
 11. LASF Drago komiteto pirmininko rinkimai (naujas papildymas).
 12. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
 13. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
 14. Kiti klausimai.

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės bei kandidatus į Viceprezidento, Drago komiteto pirmininko, Revizijos ir Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų pareigas gali teikti: faksu Nr. +370 37 350106, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Draugystės g. 19-344, Kaunas iki 2016 metų vasario 10 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2016 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2016 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2016-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.


Į viršų ↑
loading