Ralis

LASF RALIO KOMITETO DARBO NUOSTATAI,

2013 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2013 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės,

2013 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas,
2013 m. Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations.

Priedai:
1. 2013 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema;
2. 2013 m. Čempionato dalyvio paraiška;
3. Prašymas tęsti varžybas;
4. 2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams; 2012-12-11, vadovaujantis BLASOVVS 2.2 papunkčiu ištaisyta teksto surinkimo klaida, papildyta 5.4.3., Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2012-19)
5. 2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „SG” grupės automobiliams;
6. 2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams sportiniams ralio automobiliams (grupė „I”).
7. LARČ etape naudojamo kuro deklaracija;
8. LARČ ekipažo naudojamos saugos įrangos deklaracija;
9. Baudų lentelė (pateikiama kiekviename etape prie papildomų nuostatų).

2013 METŲ LIETUVOS RALIO SPRINTO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2013 m. Lietuvos ralio sprinto čempionato Reglamentas.
2013 Lithuanian Automobile Rally Sprint Regulations.

2013 m. NEZ Baltic Winter Rally Cup (BWRC) Regulations.

2013 M. RALIO KOMITETO PROTOKOLAI:

Protokolas Nr. 16 2013-10-15. Priedas Nr. 1 Anketų suvestinė.
Protokolas Nr. 15 2013-09-25,
Stebėtojo ataskaitos ir komentarai:
Ralio „Autoplius 300 Lakes Rally” ataskaita, komentarai.
Ralio „Kauno ruduo 2013” ataskaita, komentarai.
Ralio „Lotos Rally Poland 2013” komentarai.
Protokolas Nr. 14 .
Protokolas Nr. 13 2013-08-19.
Protokolas Nr. 12 2013-07-31.
Protokolas Nr. 11 2013-07-29.
Protokolas Nr. 10 2013-07-25.
Protokolas Nr. 9 2013-07-15.
Protokolas Nr. 8 2013-06-11.
Protokolas Nr. 7 2013-06-04.
Protokolas Nr. 6 2013-05-15.
Protokolas Nr. 5 2013-04-22.
Protokolas Nr. 4 2013-03-20.
Protokolas Nr. 3 2013-02-05.Priedas Nr 1. Stebėtojo ataskaita, Priedas Nr. 2. Stebėtojo komentarai, Priedas Nr. 3 SKK ataskaita. LASF Saugumo delegato ataskaita.
Protokolas Nr. 2 2013-01-23.
Protokolas Nr. 1 2013-01-16.

2012 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2012 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės,
2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas,
2012 m. Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations.

Priedai:
1. 2012 m. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema;
2. 2012 m. Čempionato dalyvio paraiška;
3. Prašymas tęsti varžybas;
4. 2012 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams; 2012 National technical Regulations for group „L”.
5. 2012 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai „SG” grupės automobiliams; 2012 National technical Regulations for standard vehicles (group „SG”).
6. 2012 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams sportiniams ralio automobiliams (grupė „I”).
7. LARČ etape naudojamo kuro deklaracija;
8. LARČ ekipažo naudojamos saugos įrangos deklaracija;
9. Baudų lentelė.

2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) dalyvių sąrašas.

2012 m. FIA J priedų techniniai reikalavimai anglų / lietuvių kalba:

251 straipsnis- Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A), didžioji turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga (grupėms N, A, B, SP)
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N) (anglų), LT (lietuvių)
254A straipsnis -Techniniai reikalavimai Super 2000 grupės automobiliams (anglų), LT (lietuvių)
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A) (anglų), LT (lietuvių)
255A straipsnis – Techniniai reikalavimai Super 2000/ WRC
260 straipsnis – reikalavimai R grupės automobiliams
260D straipsnis – reikalavimai R3D ir R3T automobiliams.

2012 m. LASF Taurės automobilių ralio varžybų Reglamentas.

2012 m. NEZ Ralio čempionato Reglamentas.

2012 M. RALIO KOMITETO PROTOKOLAI

Protokolas Nr. 20 2012-12-28.
Protokolas Nr. 19 2012-12-11, 2013 m. LARČ Reglamento Priedas Nr. 4.
Protokolas Nr. 18 2012-11-28 .
Protokolas Nr. 17 2012-10-25.
Protokolas Nr. 16 2012-09-27. Priedas Nr. 1 (SKK ataskaita), Priedas Nr.2 (Stebėtojo ataskaita), Priedas Nr. 3 (Stebėtojo komentarai).
Protokolo Nr. 15 Išrašas 2012-09-04.Priedas Nr. 1 (Stebėtojo ataskaita), Priedas Nr.2 (Stebėtojo komentarai), Priedas Nr. 3 (SKK ataskaita).
Protokolas Nr. 14 2012-08-20.
Protokolas Nr. 13 2012-08-07.
Protokolas Nr. 12 2012-07-30.
Protokolas Nr. 11 2012-07-09 .
Protokolas Nr. 10 2012-06-27. Stebėtojo komentarai.SKK ataskaita.
Protokolas Nr. 8 2012-06-13.
Protokolas Nr. 7 2012-06-07, Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2. SKK ataskaita (pranešimas apie M. Daunoravičiaus elgesį).
Protokolas Nr. 6 2012-06-05.
Protokolas Nr. 5 2012-05-16 .
Protokolo Nr. 4 2012-05-16 Išrašas
Protokolo Nr. 3.1 2012-04-12 Išrašas.
Protokolo Nr. 3 2012-04-25 Išrašas.
Protokolas Nr. 2 2012-02-27, Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 4, Priedas Nr. 5.
Protokolas Nr. 1 2012-02-22 (apklausos protokolas).

2011 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2011 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės,
2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas,
2011 m. Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations,
2011 m. LASF Taurės automobilių ralio varžybų Reglamentas
2011 LASF Cup Automobile Rally Competitors Regulations.
2011 national technical regulations for group „L” ,
2011 national technical regulations standart vehicles group „S”,

Priedai:
1. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema;
2. Čempionato dalyvio paraiška; LARČ dalyvių sąrašas 2011-01-28
3. Prašymas tęsti varžybas;
4. 2011 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai grupei „L”;
5. 2011 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai grupei „S”;
6. 2011 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai istoriniams ralio automobiliams (grupė „I”).

251 straipsnis- Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A), didžioji turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga (grupėms N, A, B, SP)
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N)
254A straipsnis -Techniniai reikalavimai Super 2000 grupės automobiliams
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A)
255A straipsnis – Techniniai reikalavimai Super 2000/ WRC
260 straipsnis – reikalavimai R grupės automobiliams
260D straipsnis – reikalavimai R3D ir R3T automobiliams

NEZ ralio čempionato reglamentas – ENG

Baltijos šalių ralio čempionato reglamentas – ENG

Skelbiame 2011 m. FIA J priedų vertimus į lietuvių kalbą. Tekstuose gali pasitaikyti netikslumų, todėl už pagrindą laikomi straipsniai anglų kalba. Pastebėję netikslumų, pastabas prašome siųsti lasf@lasf.lt :
251 straipsnis – Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A) didžioji turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N)
254 A straipsnis -Techniniai reikalavimai Super 2000 grupės automobiliams
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A)

2011 M. RALIO KOMITETO PROTOKOLAI

Protokolas Nr. 13 2011-12-21.
Protokolas Nr. 12 2011-11-28,
Protokolas Nr. 11 2011-11-21, Patvirtinti 2012 m. LARČ ir LASF Taurės ARV Reglamentai.
Protokolas Nr. 10 2011-10-19, 2012 m. LARČ Reglamento PROJEKTAS, svarstytas 2011-10-19.
Protokolas Nr. 9 2011-10-03,Priedas Nr. 1 (Stebėtojo komentarai)
Protokolas Nr. 8 2011-08-24,Priedas Nr. 1 (Stebėtojo komentarai)
Protokolas Nr. 7 2011-08-02,
Protokolas Nr. 6 2011-07-22,
Protokolas Nr. 5 2011-06-13,
Protokolas Nr. 4 2011-04-18,
Protokolas Nr. 3 2011-03-21,
Protokolas Nr. 2 2011-02-07, Priedas Nr.1, Priedas Nr.2, Priedas Nr.3, Priedas Nr.4.
Protokolas Nr. 1 2011-01-17

2010 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2010 m. Lietuvos automobilių ralio Taisyklės,
2010 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentas,

Priedai:
1. Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema;
2. Čempionato dalyvio paraiška; LARČ dalyvių sąrašas 2010 06 17
3. Prašymas tęsti varžybas.
4. Reikalavimai padangoms

2010 m. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato Reglamentas.
2010 Baltijos šalių ralio čempionato reglamentas

2010 m. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2010 m. Techniniai reikalavimai „L” grupės automobiliams,
2010 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai standartiniams automobiliams (grupė „S”) .

Skelbiame 2010 m. FIA J priedų techninius reikalavimus anglų kalba:
251 straipsnis – Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A) didžioji turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N)
254A straipsnis -Techniniai reikalavimai Super 2000 grupės automobiliams
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A)

Skelbiame 2010 m. FIA J priedų vertimus į lietuvių kalbą. Tekstuose gali pasitaikyti netikslumų, todėl už pagrindą laikomi straipsniai anglų kalba. Pastebėję netikslumų, pastabas prašome siųsti lasf@lasf.lt :
251 straipsnis – Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A) didžioji turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N)
254A straipsnis -Techniniai reikalavimai Super 2000 grupės automobiliams
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A)

2010 m. NEZ šalių ralio čempionato reglamentas
Informacija apie NEZ šalių čempionatą www.nez-rally.ru

2010 M. RALIO KOMITETO PROTOKOLAI

Protokolas Nr. 11 2010-12 29,
Protokolas Nr. 10 2010-11 22,
Protokolas Nr. 09 2010-10 -18,
Protokolas Nr. 08 2010-08 -23, Priedai: Nr. 1. LASF Stebėtojo ataskaita; Nr.2. Stebėtojo komentarai; Nr.2. SKK ataskaita,
2011 m. LARČ Reglamento projektas – pastabas ir pasiūlymus galite siųsti lasf@lasf arba info@slikas.lt iki 2010.10.01
Protokolas Nr. 07 2010-07 -26
Protokolas Nr. 06 2010-06 -28
Protokolas Nr. 04 2010-04 -07
Protokolas Nr. 03 2010-03 -15
Protokolas Nr. 02 2010-02 -23,
Protokolas Nr. 01 2010-01 -18,

2009 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Bendrosios Lietuvos automobilių sporto oficialių varybų vykdymo sąlygos
2009 metų Lietuvos automobilių ralio taisyklės (T-2009),
Oficialaus Lietuvos Respublikos Lietuvos automobilių ralio čempionato 2009 m. REGLAMENTAS (2012-02-27)

2009.01.22 d. LASF Tarybos posėdyje buvo išanalizuotos LARČ 2009 m. Reglamento priėmimo, patvirtinimo ir vykusių pakeitimų aplinkymės. Nutarta, kad paliekams galioti Oficialus LR Lietuvos 2009 m. Reglamentas, kuris buvo priimtas 2008.11.25 LASF ralio komiteto posėdyje, Protokolas Nr. 17 ir kuris buvo pasirašytas LASF generalinio sekretoriaus D. Večerskio ir l.e. LASF ralio komiteto pirmininko pareigas R. Austinsko.
Oficialaus Lietuvos Respublikos Lietuvos automobilių ralio čempionato 2009 m. REGLAMENTAS, teismo sprendimu šiam dokumentui taikomos laikinos apsaugos priemonės.
Priedas Nr. 1 – Startinių numerių, ralio lipdukų išdėstymo schema
Priedas Nr. 2 – Čempionato dalyvio paraiška., LARČ dalyviai – 2009.05.07,
Priedas Nr. 3 – Dėl 2009 metų LARČ reglamento 22 straipsnio išaiškinimo.
Dėl vairuotojų pažymėjimų automobilių varžybose dalyvaujantiems sportininkams

2009 M. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2009 m. Techniniai reikalavimai „R” grupės automobiliams
2009 m. Techniniai reikalavimai „A+” grupės automobiliams. 2009 metų gegužės 6 dieną, LASF gavo 2009 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismo nutartį, pagal VšĮ „Egzotikos” autosportas ieškinį, kurioje yra taikomos šios laikinosios apsaugos priemonės – uždrausti atsakovui Lietuvos automobilių sporto federacijai viešai skelbti 2009 metų techninius reikalavimus „A+” grupės automobiliams bei taikyti visuose 2009 metų automobilių ralio čempionato etapuose, ir uždraudžia Federacijos sporto komisarams tvirtinti 2009 – 01 -31 įvykusio I-ojo Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo rezultatus. 2009 05 07 d.

Gerb. sportininkai,
Tarptautinių klasių techninius reikalavimus reglamentuoja FIA.
Skelbiame 2009 m. FIA J priedų techninius reikalavimus anglų kalba:
251 straipsnis – Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A) didžioji turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N)
254A straipsnis -Techniniai reikalavimai Super 2000 grupės automobiliams
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A)

2008 (2009) m. Lietuvos automobilių „B” lygos ralio čempionato reglamentas

2009 M. RALIO KOMITETO PROTOKOLAI

Protokolas Nr. 18, 2009-12-30.
Protokolas Nr. 17, 2009-11 -30,
Protokolas Nr. 16, 2009-11-12,
Protokolas Nr. 15, 2009-10-23,
Protokolas Nr. 14, 2009-10-06/15,
Protokolas Nr. 13, 2009-09-08,
Priedai prie protokolo:
Nr. 1 – 2010 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo organizavimo projektas (VšĮ Automotoprojektai),
Nr. 2 – 2010 m. Talsi ralio etapo pristatymas (LAF)
Protokolas Nr. 12, 2009-08-27
Protokolas Nr. 11, 2009 08-25
Protokolas Nr. 10 2009 08 11, Priedas Nr. 1
Protokolo Nr. 9, išrašas 2009 08 21
Protokolas Nr. 8 2009 08 02
Protokolas Nr. 7 2009 05 27
Protokolas Nr. 6 2009-04-07
Protokolas Nr. 4 2009-03-19
Protokolas Nr. 3 2009-02-09
—————————————-
Ralio komiteto narių susirinkimo Protokolas Nr.2
Ralio komiteto narių susirinkimo Protokolas Nr.1

2008 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
2008 m. Lietuvos automobilių ralio atviro čempionato ir LASF taurės varžybų Reglamentas
Čempionato dalyvio paraiška
2008 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklės (T-2008)
Priedas Nr. 4 – reikalavimai padangoms
2008 m. Lietuvos automobilių „B” lygos ralio čempionato reglamentas

2008 M. RALIO KOMITETO PROTOKOLAI

Protokolas Nr. 19 2008-12-23
Protokolas Nr. 18 2008-12-10
Protokolas Nr. 17 2008-11-25
Protokolas Nr. 16 2008-10-23
Protokolas Nr. 15 2008-10-08
Protokolas Nr. 14 2008-10-01
Protokolas Nr. 13 2008-09-25
Protokolas Nr. 12 2008-09-17
Protokolas Nr.11 2008-08-27
Protokolas Nr. 10 2008-08-12
Protokolas Nr. 09 2008-07-30
Protokolas Nr. 08 2008-07-02
Protokolas Nr. 07 2008-06-26
Protokolas Nr. 06 2008-05-20
Protokolas Nr. 05 2008-04-29
Protokolas Nr. 04 2008-03-27
Protokolas Nr. 03 2008-02-12
Protokolas Nr. 02 2008-01-31
Protokolas Nr. 01 2008-01-15

2008 M. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Gerbiami sportininkai automobilių sporto tarptautinių klasių techninius reikalavimus reglamentuoja FIA, jei LASF komitetas nenumato išimčių nacionaliniame čempionate ( FIA tarptautinio kodekso priedą „J”, kurį galite rasti – ČIA )
251 straipsnis – Klasifikacija ir apibrėžimai
252 straipsnis – Bendrieji reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N), turistiniams automobiliams (grupė A), didžiojo turizmo automobiliams (grupė B)
253 straipsnis – Saugos įranga
254 straipsnis – Techniniai reikalavimai serijiniams automobiliams (grupė N)
255 straipsnis – Techniniai reikalavimai turistiniams automobiliams (grupė A)

2008 m. Techniniai reikalavimai „R” grupės automobiliams
2008 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai M grupės (B lygos ralio) automobiliams, patikslinta 03.12
Reikalavimai automobilių saugos rėmams B kategorijos varžybose

2007 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
2007 m. Lietuvos automobilių ralio atvirto čempionato Reglamentas
2007 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato taisyklės (T-2007)
2007 m. nacionaliniai techniniai reikalavimai R grupės automobiliams (grupė R)

2007 m. Ralio komiteto posėdžio protokolai
Protokolas Nr. 13
Protokolas Nr. 12
Protokolas Nr.11


Į viršų ↑