Užuojauta Tomo Savicko šeimai ir artimiesiems

2019 m. liepos 9 d. mirė Tomas Savickas, ilgametis teisėjas, sportininkas, varžybų organizatorius. Automobilių sporto bendruomenė neteko puikaus žmogaus.

Skaudžią netekties valandą automobilių sporto bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Tomo Savicko žmoną Ingridą, šeimą ir visus artimuosius.

Atsisveikinti su Tomu Savicku bus galima nuo liepos 11 d. 16 val. laidojimo namų „Baltera“ Parapijos salėje, Kražių g. 15, Šiauliai

Šv. mišios liepos 13 d. 8 val. Švento Jurgio bažnyčioje, Šiauliuose.

Laidotuvių procesija iš Šiaulių išvažiuoja liepos 13 d. 13 val.,  laidojimas Kelmės kapinėse 14 val.


Į viršų ↑
loading