SVARBI informacija dėl LASF Tikrųjų narių suvažiavimo

Gerbiami LASF Tikrieji nariai,

2020 m. kovo 14 dienos Lietuvos respublikos vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”, kurio 3.2.3. punktas skelbia, kad “Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai”, tad LASF suvažiavimas įprasta tvarka vykti negali, atsižvelgiant į LASF įstatų 7.2.1. punktą Eilinis suvažiavimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 d., tad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. V-333 „Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“, bei saugant visuomenės sveikatą, LASF Taryba Protokolo Nr. 2020-03  priėmė sprendimą suvažiavimą vykdyti el. ryšio priemonėmis el. paštu.

Kiekvienas tikrasis narys 2020-03-21 (šeštadienį), 11:00 val. į savo elektroninį paštą gausite balsavimo biuletenį bei instrukciją, kaip vyks suvažiavimas bei šiuos dokumentus:

  • 2020 m. Suvažiavimo medžiaga;
  • 2019 m. LASF finansinė audito ataskaita;
  • 2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžiai;
  • 2021/22 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžiai;
  • LASF Tarybos darbo nuostatai;
  • Delegato mandatas;
  • Įgaliojimo forma.

Užpildytą, pasirašytą (pasirašyti galite el. parašu ar mobiliu parašu) ir nuskanuotą balsavimo biuletenį reikės siųsti el. paštu lasf@lasf.lt  nuo 2020-03-21 (šeštadienio) 11:00 val. iki 2020-03-23 (pirmadienio) 17:00 val.

Vykstant LASF Tikrųjų narių suvažiavimui ir balsavimui nurodytu laikotarpiu, visais klausimais galėsite susisiekti su LASF generaliniu sekretoriumi Tadu Vasiliausku (tel. +370 688 22306, el. paštu tadas.vasiliauskas@lasf.lt).

Likite sveiki


Į viršų ↑
loading