SKELBIAMA LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA

Gerb. LASF Tikrieji nariai,

Informuojame, kad 2021-02-25 LASF Tarybos protokolu Nr.2021-04 patvirtinta suvažiavimo data, laikas ir galutinė darbotvarkė.

Data: LASF eilinis Tikrųjų narių suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2021 metų kovo 27

dieną (šeštadienį). Nariai balsavimo biuletenius galės siųsti iki 2021 m. kovo 29 d. 17:00 val.

Suvažiavimo vieta: „Zoom“ platforma

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga -14.00 val.

LASF Tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkė:

 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 5. LASF 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
 6. LASF 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 7. 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų  LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
 8. Revizijos komisijos naikinimo klausimas;
 9. LASF Įstatų tvirtinimas;
 10. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai;
 11. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
 12. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai;
 13. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai;
 14. Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų (Etikos ir drausmės kodekso kontekste) tvirtinimas;
 15. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
 16. Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagui;
 17. Kiti klausimai.

LASF Įstatų nustatyta tvarka apie LASF Tikrųjų narių suvažiavimą paskelbta VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje, o visa su suvažiavimu susijusi medžiaga paskelbta  http://www.lasf.lt/suvaziavimai ir išsiųsta el. paštu. 


Į viršų ↑
loading