SKELBIAMA 2020 M. LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO VIETA IR PRELIMINARI DARBOTVARKĖ

Gerb. LASF nariai,

Remiantis LASF Tarybos protokolu Nr. 11 informuojame dėl 2020 m. tikrųjų narių suvažiavimo vietos bei preliminarios darbotvarkės.

LASF narių suvažiavimo data: 2020 metų kovo 21 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
 4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
 5. LASF 2019 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2020/2021 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas.
 8. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
 9. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
 10. LASF Įstatų keitimas.
 11. Kiti klausimai.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei pasiūlymus dėl Revizijos ir Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų kandidatūrų gali teikti el.paštu lasf@lasf.lt  arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2020 metų vasario 3 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2020 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2020 m. kovo 19 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2020-03-18 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2019 lapkričio 27 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt   puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2020-02-18.


Į viršų ↑
loading