LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo medžiaga (2023-03-27/28)

2023 m. kovo 9 – 10 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2023-08, patvirtinta 2023-03-27/28 d. nuotoliniu būdu vyksiančio, LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo galutinė darbotvarkė.

Pranešimas apie LASF 2023 m. Eilinio suvažiavimo galutinę darbotvarkę VĮ ,,Registrų centras“ el. leidinyje

Suvažiavimo data: 2023 m. kovo 27 – kovo 28 d. (pirmadienis – antradienis)

Suvažiavimo pradžia – kovo 27 d., 10.00 val. (Kuomet LASF Tikrieji nariai oficialiais (e-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis).

Suvažiavimo pabaiga – kovo 28 d. 23:59 val.

 Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Tarybos-Prezidento bei administracijos ataskaitos už 2022 metus pristatymas;
  2. LASF 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
  3. LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  4. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
  5. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;
  6. Garbės ženklų suteikimas nusipelniusioms automobilių sporto asmenybėms;
  7. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
  8. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
  9. LASF 2023 – 2026 m. strateginio plano tvirtinimas.

Vadovaujantis Suvažiavimo pravedimo tvarkos 4.2p., Kiekvienas Tikrasis Narys turi teisę deleguoti po vieną Stebėtoją, oficialiai pateikdamas kandidatūrą Sekretoriatui iki Suvažiavimo dienos.

LASF Tikrųjų narių eilinio Suvažiavimo galutinė darbotvarkė ir Suvažiavimo medžiaga pagal LASF įstatų 7.4.6. p. išsiunčiama Tikriesiems nariams elektroniniais laiškais bei paskelbiama www.lasf.lt tinklalapyje ne vėliau kaip iki kovo 15 d.

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2023 m. kovo 25 d., sumokėję 2023 metų LASF tikrojo nario mokestį. 

Suvažiavimo dokumentai:


Į viršų ↑
loading