INFORMACIJA DĖL TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO

Gerbiami LASF nariai,

Remiantis LASF Tarybos protokolu Nr. 2021-01 skelbiame informaciją dėl 2021 m. tikrųjų narių suvažiavimo bei registrų centro leidinio išrašą dėl suvažiavimo sušaukimo.

LASF narių suvažiavimo data: 2021 metų kovo 27 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Park Inn by Radisson Kaunas“ konferencijų salėje, adresu K. Donelaičio g. 27, Kaunas

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
 5. LASF 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
 6. LASF 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 7. 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
 8. LASF Įstatų tvirtinimas;
 9. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
 10. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
 11. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ir narių rinkimai;
 12. Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų tvirtinimas;
 13. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
 14. Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagui;
 15. Kiti klausimai.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei pasiūlymus dėl Etikos ir drausmės komisijos bei Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų kandidatūrų (formos prisegta, teikiant siūlymus pridėti ir sutikimus) gali teikti el.paštu lasf@lasf.lt  arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2021 metų vasario 11 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2021 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo turi antspaudą).

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2021 m. kovo 25 d. (nesumokėjus narystės mokesčio iki vasario 15d. narystė automatiškai nutrūksta) Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2021 sausio 27 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt   puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2020-02-26.


Į viršų ↑
loading