Informacija dėl LASF Tikrųjų narių suvažiavimo

Remiantis LASF Tarybos Protokolu Nr. 2022-01 skelbiame informaciją dėl 2022 m. tikrųjų narių suvažiavimo bei registrų centro leidinio išrašą dėl suvažiavimo sušaukimo.

LASF narių suvažiavimo data: 2022 m. kovo 26 diena (šeštadienis).

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Radisson Hotel Kaunas“ Alfa salė, adresu K. Donelaičio g. 27, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia– 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia- 11.00 val.

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2021 metus pristatymas;
  2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas;
  3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2021 metus pristatymas;
  4. LASF 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
  5. LASF 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
  7. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;
  8. Dėl garbės ženklo suteikimo 2 sporto veteranams;
  9. LASF Prezidento atlyginimo klausimas;
  10. Kiti klausimai.

LASF Tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei pasiūlymus dėl Etikos ir drausmės komisijos nario kandidatūros gali teikti el. paštu lasf@lasf.lt arba adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2022 m. kovo 1 d. imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF Tikrieji nariai, kurie yra susimokėję 2022 m. stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF Tikrojo nario vadovo ir patvirtini nario juridinio asmens antspaudu (jei tai numatoma įstatuose).

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF Tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2022 m. kovo 24 d. imtinai. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2022-03-25 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF Tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu ir patalpinta: https://www.lasf.lt/lt/suvaziavimai/ 

Apie suvažiavimo datą, laiką ir galutinę darbotvarkę LASF narius administracija įsipareigoja informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“, išsiųsti informaciją LASF narių el.paštais bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje iki 2022 m. kovo 15 d. imtinai. 


Į viršų ↑
loading