2023 m. gruodžio 12-13 d. LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo galutinė darbotvarkė, suvažiavimo medžiaga

2023 m. gruodžio 6 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2023-22, patvirtinta 2023-12-12/13 d. nuotoliniu būdu vyksiančio, LASF tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo galutinė darbotvarkė, suvažiavimo medžiaga.

Suvažiavimo data: 2023 m. gruodžio 12-13 d. (antradienis-trečiadienis)

Balsavimo pradžia: 2023 m. gruodžio 12 d., 10:00 val. (kuomet LASF Tikrieji nariai oficialiais (E-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis).
Balsavimo pabaiga: 2023 m. gruodžio 13 d., 23:59 val.

 Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

1. LASF Įstatų tvirtinimas;
2. 2024/2025 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, Prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti;
3. LASF Apeliacinio teismo nuostatai.

Vadovaujantis Suvažiavimo pravedimo tvarkos 4.2p., Kiekvienas Tikrasis Narys turi teisę deleguoti po vieną Stebėtoją, oficialiai pateikdamas kandidatūrą Sekretoriatui iki Suvažiavimo dienos.

LASF Tikrųjų narių eilinio Suvažiavimo galutinė darbotvarkė ir Suvažiavimo medžiaga pagal LASF įstatų 7.4.6. p. išsiunčiama Tikriesiems nariams elektroniniais laiškais bei paskelbiama www.lasf.lt tinklalapyje gruodžio 8 d.

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2023 m. lapkričio 17 d., sumokėję 2023 metų LASF tikrojo nario mokestį. 

Suvažiavimo dokumentai:


Į viršų ↑
loading