SKELBIAMI RINKIMAI Į LASF KOMITETUS

Gerb. LASF nariai,

2019-05-15 d. LASF tarybos sprendimu yra skelbiami rinkimai į Sporto disciplinų, Varžybų vykdymo ir kitų komitetų pirmininkų pareigas bei į  Sporto disciplinų komiteto narių (Varžybų organizatorių ir Sportininkų atstovų) pareigas. 

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys toje sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatai į Komiteto Pirmininko pareigas privalo pateikti raštišką Sutikimą, Gyvenimo aprašymą ir trumpą sporto disciplinos vystymo Viziją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt iki š.m. birželio 4 dienos imtinai.


Į viršų ↑
loading