Skelbiamas reklamos pardavimo aukcionas

Lietuvos automobilių sporto federacija

Reklaminio ploto pardavimo elektroninio aukciono pravedimo taisyklės

2016-07-21

Vadovaujantis 2016 m. Lietuvos ralio čempionato (toliau – LRČ) reglamento Priedo Nr. 1 „Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema“ 5 p., ant visų LRČ dalyvių automobilių priekinio stiklo viršutinės dalies, ne plačiau kaip 10 cm. nuo iš automobilio salono matomo stiklo viršaus krašto, klijuojama LASF reklama arba LASF rėmėjo reklama (LASVOVT 42 str. 2 p.) (toliau – Reklama). LASF skelbia supaprastintą ir atvirą elektroninį aukcioną priekinio stiklo reklaminiam plotui įsigyti šiuose Lietuvos Ralio Čempionato (toliau- LRČ) etapuose (toliau-renginys):

 1. LRČ V etapas, 2016 m. rugpjūčio 12 – 13 d.
 2. LRČ VI etapas, 2016 m. rugsėjo 9-10 d.
 3. LRČ VII etapas, 2016 m. spalio 14-15 d.
 1. Pasiūlymai su siūloma kaina už Reklamą teikiami LASF internetiniame forume http://forum.lasf.lt (toliau-forumas) įrašant siūlomą kainą ir reklamos pirkėjo pavadinimą bei prekinį ženklą, kuris bus reklamoje (jei toks yra žinomas teikiant pasiūlymą). Kiekvienas dalyvis gali neribotą kiekį kartų iki 3 p. nurodyto termino didinti už Reklamą siūlomą kainą.
 2. Reklamos pirkimo pasiūlymo kaina negali būti mažesnė kaip 500 Eur (penki šimtai eurų) už vieną LRČ etapą ir sumą aukcione galima didinti intervalu ne mažesniu nei 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
 3. Reklamos pirkėjas privalo ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 01 d. 24 val. pateikti savo galutinę siūlomą kainą už Reklaminį plotą.
 4. Tas kas 3 p. nurodytu laiku bus pasiūlęs didžiausią kainą, tam bus parduodama Reklama.Tuo atveju jei yra gauti du pasiūlymai su vienoda kaina, Reklama parduodama tam kas pirmas pateikė tokį pasiūlymą.
 5. Reklamoje pateiktas prekinis ženklas turi būti legalus, teisingas ir sąžiningas. Reklama neturi pažeisti galiojančių įstatymų ( LR Civilinio kodekso, LR Reklamos įstatymo ir kt.) ar juos ignoruoti. Reklamoje neturi būti teiginių ar vaizdų, žeminančių žmogaus orumą, įžeidžiančių religinius jausmus ar politinius įsitikinimus, skatinančių sveikatai kenksmingą ir/ar aplinkai žalingą elgesį. Negalima autosporto klubų, fizinių asmenų/pareiškėjų bei renginių pavadinimų ir logotipų reklama. Kiekviena reklama turi būti parengta su tikra visuomenine atsakomybe. Reklama neturi klaidinti ar kenkti vartotojui bei piktnaudžiauti vartotojų pasitikėjimu, patirties ir/ar žinių stoka.
 6. Reklamos pirkėjas, po to kai LASF toje pačioje forumo skiltyje paskelbia aukciono laimėtoją ir Reklamos pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu pateikia mokėjimo sąskaitą pasiūlyme nurodytai sumai, ne vėliau kaip per 24 val. privalo pasirašyti sutartį ir pervesti pasiūlytą sumą į LASF atsiskaitomąją sąskaitą banke. Tuo atveju jei Reklamos pirkėjas per nurodytą terminą neapmoką už Reklamą, laikoma, kad Reklamos pirkėjas atsisakė pirkti Reklamą ir Reklama parduodamą sekančiam, mažesnę kainą pasiūliusiam, Reklamos pirkėjui. O Reklamos pirkėjas atsisakęs pirkti Reklamą, privalo į LASF atsiskaitomąją sąskaitą pervesti 50 procentų nuo pasiūlytos kainos dydžio netesybų mokestį.
 7. Reklaminį lipduką klijuojamą Reklaminiame plote Reklamos pirkėjas privalo pagaminti savo lėšomis ir pristatyti Renginio organizatoriams ne vėliau kaip likus dviems darbo dienoms iki įsigyto LRČ etapo pradžios. Tuo atveju jei iki nurodyto laiko Reklamos pirkėjas nepristato Reklaminio lipduko Renginio organizatoriui, Reklamos pirkėjas praranda Reklamą o pinigai sumokėti už Reklamą negražinami.
 8. Potencialus Reklamos pirkėjas LASF Forume http://forum.lasf.lt/ įrašydamas siūlomą kainą už Reklamą, sutinka su šiomis elektroninio aukciono sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 9. Neatsiradus etapo pirkėjui Aukciono terminas gali būti pratęstas LASF administracijos sprendimu.

LASF administracija


Į viršų ↑
loading