Ralio komiteto sportininkų atstovo rinkimai

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-01-29 d. LASF tarybos sprendimu Protokolas Nr. 1  yra skelbiami rinkimai į ralio sporto disciplinos komiteto nario (Sportininkų atstovo) pareigas.

Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys ralio sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt  iki š.m. vasario 14 dienos imtinai.


Į viršų ↑
loading