PASKIRTAS LASF GARBĖS PREZIDENTAS

Vadovaujantis LASF įstatų 11.4. punktu, Garbės prezidentą savo kadencijos laikotarpiui gali paskirti Prezidentas.

Vadovaujantis LASF įstatų 11.1. punktu, Garbės prezidentas – asmuo nusipelnęs automobilių sportui, kuriam gali būti pavesta reprezentuoti bei atstovauti Asociacija Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

Vadovaujantis LASF įstatais Garbės prezidentu savo kadencijos laikotarpiui Egidijus Janavičius paskyrė Arną Paliukėną. Arnui Paliukėnui pavestos LASF reprezentavimo ir atstovavimo funkcijos Tarptautinėje automobilių federacijoje.

Dėl LASF Garbės Prezidento paskyrimo


Į viršų ↑
loading