LASF Žiedo bendruomenės susirinkimas dėl komiteto formavimo

Gerb. LASF nariai ir sportininkai,

Informuojame, kad LASF tikrųjų narių suvažiavime 2017-03-25 buvo priimti nauji LASF Įstatai, kurie įsigaliojo 2017-04-25 d.

Pagal Įstatų 12.4 p., sporto šakos bendruomenė renka narius į Žiedo komitetą: Sporto šakos komiteto Pirmininką, 1 Organizatorių atstovą ir 1 Sportininkų atstovą.

Tuo remiantis šaukiamas Žiedo komiteto bendruomenės susirinkimas LASF tikrųjų ir asocijuotų narių bei jų sportininkų, kurio metu bus galima siūlyti kandidatus į Žiedo komitetą ir susipažinti su jais.

Darbotvarkė:

– Siūlymai į komiteto Pirmininko poziciją;
– Siūlymai į Organizatoriaus atstovo poziciją;
– Siūlymai į Sportininkų atstovo poziciją.

Balsuoti renkant komiteto Pirmininką, Organizatoriaus ir Sportininko atstovą turi teisę visi LASF asocijuoti ir tikrieji nariai turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją (narių priklausymas atitinkamai sporto šakai skelbiamas https://www.lasf.lt/lt/dokumentai/rinkimai/ ).

Prašome visų LASF narių ir sportininkų aktyvaus dalyvavimo bendruomenės susirinkime siūlant kandidatus ir formuojant Žiedo komitetą.

Susirinkimas vyks 2017 gegužės 17 d. 19 val., Viešbutis „Europa Royale“, Miško g.11, Kaunas.

Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu lasf@lasf.lt .

Kandidatuoti į Pirmininko, Organizatoriaus ir Sportininko atstovo pozicijas gali tik asmenys pasiūlyti tos sporto šakos LASF narių ir pateikę SUTIKIMUS. Sutikimų formos į komiteto Pirmininko poziciją ir komiteto narių pozicijas prisegamos.

Nuoroda į Įstatus: https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/Lietuvos-automobilių-sporto-federacijos-Įstatai.-Priimti-2017-03-25.pdf

Kandidatu i komitetu narius forma

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma


Į viršų ↑
loading