LASF užuojauta Romualdo Venio šeimai ir artimiesiems

Romualdas_Venys

2017 m. liepos 2 d. mirė Romualdas Venys (1930.01.08), Mato Šalčiaus sporto klubo, ilgamečio Lietuvos automobilių sporto federacijos nario, įkūrėjas, automobilių sporto varžybų organizatorius, teisėjas.

Skaudžią netekties valandą Lietuvos automobilių sporto federacija nuoširdžiai užjaučia Romualdo Venio artimuosius.

Romualdo Venio urna bus pašarvota liepos 4 d. Šarvojimo salėje Žukausko g. 3B, Kaune (3 salėje).

Šv. Mišios vyks liepos 5 d. 8 val. Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje, Radvilėnų pl. 11, Kaunas

Laidotuvės vyks 2017 m. liepos 5 d. (trečiadienį) 12:00 val. Romainių kapinėse, Kaune.

Romualdo Venio artimieji prašo nenešti vainikų ir krepšelių, tik gėles.

Romualdas Venys

Romualdas Venys gimė 1930 m. sausio mėn. 8 d. Pakalniškių kaime Veliuonos valsčiuje Jurbarko apskrityje. Mokėsi Marijampolės Marijonų pradinėje mokykloje, kurią baigęs 1941 m. mokėsi Rugiškių Jono gimnazijoje, nuo 1944 m. iki 1947 m. Veliuonos progimnazijoje. 1942-1943 m. dalyvavo gimnazistų slaptoje organizacijoje „Geležinis Vilkas“. 1947 m. mokslus tęsė Kriūkų gimnazijoje, kurią baigė 1949 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė 1953 m. gavęs vidurinės mokyklos istorijos mokytojo specialybę. 1964 m. baigęs Leningrado artilerijos karo mokyklos mokymus, gavo atsargos karininko laipsnį.

Mokydamasis mokykloje bei institute užsiiminėjo krepšiniu, tinkliniu, kulkiniu šaudymu, dalyvavo varžybose, buvo fakulteto sporto organizatoriumi. Dirbdamas pedagoginį darbą vadovavo įvairioms visuomeninėms organizacijoms.

Už aktyvų dalyvavimą švietėjiškame darbe R. Venys buvo apdovanotas Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos bei Lietuvos politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos garbės bei padėkos raštais.

Nuo 1978 m. R. Venys aktyviai dalyvavo automobilių bei motociklų sporto veikloje. 1990 m. jam suteikta auto-moto sporto nacionalinė teisėjo kategorija.

1983-1990 m. R. Venys buvo Lietuvos automobilių sporto federacijos kartingo komiteto atsakingu sekretoriumi. 1990 m. įsteigė sporto klubą, gavusį M. Šalčiaus vardą, kuris vienas pirmųjų tapo Lietuvos automobilių ir motociklų sporto federacijos nariu.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, R. Venys dalyvavo reorganizuojant LASF ir LMSF.

1991-1993 m. R Venys organizavo įvairias automobilių sporto varžybas – slalomo, riedėjimo nuo kalno kartais ir kt.

R. Venys buvo M. Šalčiaus sporto klubo pirmininkas bei auto-moto sporto mokymo centro direktorius, klubo teisėjų kolegijos pirmininkas.

Nuo 1993 m. R. Venys dalyvavo Lietuvos sporto enciklopedijos ruošimo grupėje, buvo jos narys, atsakingas už motociklų sporto istorijos medžiagos ruošimą.

R. Venio vadovaujamas M. Šalčiaus sporto klubas nuo 1997 m. vykdė automobilių slalomo atviras varžybas „Viltis“ ir ralio varžybas „Jaunasis lenktynininkas“, skirtas vaikams ir paaugliams.

 

 

 


Į viršų ↑
loading