LASF UŽUOJAUTA DALIAUS JUOZELSKIO ŠEIMAI IR ARTIMIESIEMS

DALIUS JUOZELSKIS

2016-03-05 mirė Dalius Juozelskis (1947-02-20), Lietuvos automobilių sporto meistras, čempionas, Lietuvos automobilių sporto rekordų bendraautorius, teisėjas, kaskadininkas, varžybų organizatorius.

Lietuvos automobilių sporto federacija nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius skaudžią netekties valandą.

Dalius Juozelskis pašarvotas „Rimties“ salėje, esančioje Juozapavičiaus pr. 1, Žemuosiuose Šančiuose, Kaune.

Atsisveikinti su velioniu galima nuo 2016-03-08 dienos 15 val.

Laidojimas vyks 2016-03-09, 12 val. Romainių kapinėse.

DALIUS JUOZELSKIS (1947-02-20)

Dalius Juozelskis gimė 1947 metų vasario 20 dieną. Jis buvo nusipelnęs Lietuvos automobilių sporto meistras, rekordų bendraautorius, automobilininkas, teisėjas, varžybų organizatorius, kaskadininkas.

Baigęs aktyvią sportinę veiklą bei turėdamas didelę patirtį, pradėjo teisėjauti automobilių sporto varžybose. 1996 metais jam suteikta nacionalinė teisėjo kategorija.

Dalius Juozelskis buvo daugkartinis Lietuvos automobilių kroso (1985–86, 1989), ralio kroso (1994,1999), žiemos treko (2000), pakilimo į kalną (1986) čempionas. 1987 metais pelnė Pabaltijo automobilių kroso čempiono vardą. Dviejų Lietuvos automobilių sporto rekordų bendraautoris (1995). Lietuvos automobilių sporto federacijos viceprezidentas ir Kroso k-to pirmininkas (1995–2004), Istorijos komisijos narys (1996–2004), Lietuvos traktorių sporto federacijos vienas iš steigėjų (2003), Lietuvos automobilininkų klubo Krosas prezidentas (nuo 1994). Lietuvos AT/AS gynėjas.


Į viršų ↑
loading