LASF Tikrųjų narių eilinio rinkiminio suvažiavimo galutinė darbotvarkė

2024 m. kovo 13 – 14 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2024-08, patvirtinta 2024-03-23 d. LASF tikrųjų narių eilinio rinkiminio suvažiavimo galutinė darbotvarkė.

Pranešimas apie LASF 2024 m. Eilinio suvažiavimo galutinę darbotvarkę VĮ ,,Registrų centras“ el. leidinyje

Suvažiavimo data: 2024 m. kovo 23 d.

Suvažiavimo pradžia – 2024 m. kovo 23 d. 11.00 val.

Suvažiavimo vieta – Kauno technikos kolegija

Adresas – Tvirtovės al. 35, 50155, Kaunas

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga – 14.00 val.

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF administracijos (Tarybos – Prezidento ataskaitos) už 2020-2023 m. pristatymas;
  2. LASF 2023 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
  3. LASF 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  4. Etikos kodekso tvirtinimas;
  5. Apeliacinio teismo narių rinkimai;
  6. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
  7. Dėl Garbės ženklo skyrimo Eugenijui Tumalevičiui;
  8. 2024 – 2030 m. LASF strateginio plano tvirtinimas;
  9. 2024/25 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, Prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti;
  10. LASF Prezidento rinkimai.

LASF Tikrųjų narių eilinio Suvažiavimo galutinė darbotvarkė pagal LASF įstatų 7.4.6. p., išsiunčiama Tikriesiems nariams elektroniniais laiškais bei paskelbiama www.lasf.lt tinklalapyje ne vėliau kaip iki kovo 15 d.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2024 m. vasario 15 d.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ ne vėliau kaip iki kovo 20 d.


Į viršų ↑
loading