LASF Teisėjų bendruomenės susirinkimas dėl komitetų formavimo

Gerb. LASF nariai ir teisėjai,

Informuojame, kad LASF tikrųjų narių suvažiavime 2017-03-25 buvo priimti nauji LASF Įstatai, kurie įsigaliojo 2017-04-25 d.

Pagal Įstatų 12.5 p., teisėjų bendruomenės turi išsikelti kandidatus į Teisėjų, SVO ir Techninių reikalavimų komitetų pirmininko pozicijas. Taip pat aptarti galimų kandidatų į komitetų narius kandidatūras.

Tuo remiantis šaukiamas Teisėjų bendruomenės susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Siūlymai į SVO komiteto pirmininko poziciją;
  2. Siūlymai į Techninių reikalavimų komiteto pirmininko poziciją;
  3. Siūlymai į Teisėjų komiteto pirmininko poziciją;
  4. Siūlymai į komitetų narius, kurie atstovautų tam tikrą sporto šaką.

Balsuoti renkant Teisėjų, SVO ir Techninių reikalavimų komiteto Pirmininką turi teisę visi 2017 m. LASF asocijuoti ir tikrieji nariai.

Norintys kandidatuoti į šias pozicijas turi užpildyti ir LASF el. paštu lasf@lasf.lt pateikti SUTIKIMUS. Sutikimų forma į komitetų Pirmininko pozicijas prisegama.

Prašome visų Teisėjų aktyvaus dalyvavimo bendruomenės susirinkime keliant kandidatūras į Teisėjų, SVO ir Techninių reikalavimų komitetus.

Susirinkimas vyks 2017 gegužės 3 d. 19 val. viešbutyje „Centre Hotel“ Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31, Kaunas.

Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu lasf@lasf.lt .

Nuoroda į Įstatus: https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/Lietuvos-automobilių-sporto-federacijos-Įstatai.-Priimti-2017-03-25.pdf

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma


Į viršų ↑
loading