LASF TARYBOS FORMAVIMAS (KANDIDATŪRŲ TEIKIMAS)

Vadovaujantis LASF įstatų 8.4 punktu, Tarybos narių kadencijos laikotarpis atitinka Prezidento kadencijos laikotarpį. Kadangi š.m. kovo 23 d. įvyko LASF prezidento rinkimai – tai yra, prezidentas buvo perrinktas antrajai kadencijai, privalo būti iš naujo suformuojama LASF Taryba, kurios nariais gali būti ne daugiau nei šeši asmenys.

Vadovaujantis LASF įstatų 8.9.1 punktu, Taryba turi būti suformuota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prezidento nutarimo suformuoti (įskaitant Tarybos papildymą nariais ar Tarybos narių pakeitimą) Tarybą;

Vadovaujantis LASF įstatų 8.9.2 punktu, kandidatūros į Tarybos narius teikia Tikrieji nariai ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo Prezidento nutarimo suformuoti Tarybą;

Vadovaujantis LASF įstatų 8.9.3 punktu, teikdamas kandidatūras Tikrasis narys privalo pateikti kandidato raštišką sutikimą eiti Tarybos nario pareigas.

Pagal prezidento nutarimą (prisegamas prie siunčiamo laiško):

Vadovaujantis LASF įstatais, prašome LASF Tikrųjų narių teikti kandidatūras į LASF Tarybos narius. Prie kandidatūros teikimu, kaip ir minėta, privalu pridėti kandidato sutikimą eiti LASF Tarybos nario pareigas (visuomeniniais pagrindais) ir pateikti pasiūlymą, pasirašytą LASF Tikrojo nario vadovo.

Kandidatų teikimo paskutinioji diena – balandžio 12 d. (23:59)

Dokumentai:

 


Į viršų ↑
loading