LASF Kitų sporto šakų bendruomenės susirinkimas dėl komiteto formavimo

Gerb. LASF nariai ir sportininkai,

Informuojame, kad LASF tikrųjų narių suvažiavime 2017-03-25 buvo priimti nauji LASF Įstatai, kurie įsigaliojo 2017-04-25 d.

Pagal Įstatų 12.4 p., sporto šakos bendruomenė renka narius į Kitų sporto šakų komitetą: Sporto šakos komiteto Pirmininką, 1 Organizatorių atstovą ir 1 Sportininkų atstovą.

Tuo remiantis šaukiamas Kitų sporto šakų komiteto bendruomenės susirinkimas LASF tikrųjų ir asocijuotų narių bei jų sportininkų, kurio metu bus galima siūlyti kandidatus į Kitų sporto šakų komitetą ir susipažinti su jais.

Darbotvarkė:

– Siūlymai į komiteto Pirmininko poziciją;
– Siūlymai į Organizatoriaus atstovo poziciją;
– Siūlymai į Sportininkų atstovo poziciją.
Balsuoti renkant komiteto Pirmininką, Organizatoriaus ir Sportininko atstovą turi teisę visi LASF asocijuoti ir tikrieji nariai turėję/turintys toje sporto šakoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto šakos varžybų organizatoriaus licenciją (narių priklausymas atitinkamai sporto šakai skelbiamas https://www.lasf.lt/lt/dokumentai/rinkimai/ ).

Prašome visų LASF narių ir sportininkų aktyvaus dalyvavimo bendruomenės susirinkime siūlant kandidatus ir formuojant Kitų sporto šakų komitetą.

Susirinkimas vyks 2017 gegužės 8 d. 19 val., Viešbutis „Centre hotel“, Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31, Kaunas.

Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu lasf@lasf.lt .

Kandidatuoti į Pirmininko, Organizatoriaus ir Sportininko atstovo pozicijas gali tik asmenys pasiūlyti tos sporto šakos LASF narių ir pateikę SUTIKIMUS. Sutikimų formos į komiteto Pirmininko poziciją ir komiteto narių pozicijas prisegamos.

Nuoroda į Įstatus: https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/Lietuvos-automobilių-sporto-federacijos-Įstatai.-Priimti-2017-03-25.pdf

Kandidatu i komitetu narius forma

Kandidatu i komitetu Pirmininkus forma


Į viršų ↑
loading