LASF EILINIO SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA

Gerb. LASF nariai,

Informuojame, kad 2020-02-17 LASF Tarybos protokolu Nr.2020-02 patvirtinta suvažiavimo data, laikas ir galutinė darbotvarkė.

LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2020 metų kovo 21 dieną (šeštadienį).

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga-14:00 val.

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
  2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
  3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
  4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2019 metus pristatymas.
  5. LASF 2019 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
  6. LASF 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. 2020 m. ir 2021/22 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas.
  8. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
  9. Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
  10. Kiti klausimai.

LASF Įstatų nustatyta tvarka apie LASF Tikrųjų narių rinkiminį suvažiavimą paskelbta VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje, o visa su suvažiavimu susijusi medžiaga paskelbta  http://www.lasf.lt/suvaziavimai. Prašome į suvažiavimą atsivežti užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą delegato mandatą ir įgaliojimą.


Į viršų ↑
loading