Kandidatūrų siūlymų į LASF Prezidentus ir į Apeliacinio teismo arbitrus termino pratęsimas

Vadovaujantis LASF Įstatais, LASF Tikrieji nariai iki kovo 1 d. galėjo teikti kandidatūras į LASF Prezidento poziciją bei į Apeliacinio teismo arbitrų kandidatūras. Iki numatyto termino buvo gauta viena kandidatūra į Prezidentus- Egidijaus Janavičiaus, o į apeliacinio teismo arbitrus gautos šios kandidatūros: D.Jonušio, K.Vasiliausko, U.Rukšėnaitės, S.Jodeikos, T.Vasiliausko, tačiau apeliacinis teismas susideda iš 9 arbitrų.

LASF Taryba, Protokolo Nr. 2024-07 (bus paskelbtas artimiausiu metu),vadovaudamasi LASF Įstatų 7.4.4. pratęsė kandidatų į LASF Prezidentus bei Apeliacinio teismo arbitrų kandidatūrų teikimą iki 2024 m. kovo 11 d. imtinai.

Teikimus teikti el. lasf@lasf.lt 


Į viršų ↑
loading