Išrinktas naujas LASF prezidentas

2019 m. kovo 23 d. įvyko LASF eilinis Tikrųjų narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo renkamas ir naujasis LASF prezidentas. Vieno balso persvara (26:25) naujuoju prezidentu išrinktas Saulius Girdauskas.

Taip pat Suvažiavimo metu be įvairių ataskaitų pristatymo buvo patvirtinta ir LASF 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata, bei 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti pakeitimai. 

Mokesčių pakeitimai šie:

  • Nuo 2020 m. LARSČ dalyvio registracijos mokestis – 60 eur.
  • Nuo 2020 m. Mini ralio čempionato dalyvio registracijos mokestis – 40 eur.
  • Nuo 2019 m. Street Race čempionato dalyvio registracijos mokestis – 10 eur.

Suvažiavimo metu buvo pakeisti ir LASF įstatai. Pagrindiniai įstatų pakeitimai numatyti 4.3., 5.2., 9.5. punktuose bei „sporto šaka“ pervadinti į „sporto disciplina“.


Į viršų ↑
loading