Informacinis pranešimas dėl susidariusios situacijos viešojoje erdvėje

Gerbiami Lietuvos automobilių sporto bendruomenės nariai,

Visų pirma apgailestaujame dėl iškilusios situacijos ir norime paaiškinti kaip vystėsi įvykiai. Suprantame, kad V. Žala yra vienas iš geriausių paskutinių metų sportininkų, tačiau būdamas automobilių sporto bendruomenės nariu privalėjo ir tebeprivalo laikytis LASF norminių aktų reikalavimų. Labai svarbu paminėti, kad V. Žala beįsisiūbuojant aprašomiems įvykiams buvo LASF viceprezidentas, todėl jo elgesį vadinti kritika (tokią nuomonę V. Žala šiandien formuoja žiniasklaidos priemonėse) yra absoliučiai neteisinga. V. Žala buvo vienas iš penkių LASF valdymo organo – tarybos narių, todėl turėjo teisę inicijuoti kreipimusis į LASF etikos ir drausmės komisiją (toliau – EDK), LASF apeliacinį teismą, turėjo teisę inicijuoti LASF narių suvažiavimo sušaukimą. Tačiau nežiūrint į tai, neišnaudodamas visų teisinių galimybių viešai pažemino LASF savo FB paskyroje išpublikuodamas straipsnį „Žuvis pūva nuo galvos“.

Žemiau pateiktoje lentelėje pristatome du scenarijus, kaip galėjo vystytis ir kaip vystėsi įvykiai automobilių sporte nuo šių metų balandžio mėnesio.

 

Galima įvykių eiga Esama įvykių eiga
EDK priima pirminį sprendimą dėl G. Maškausko nusižengimo. T. y. išanalizavę visą susirašinėjimo imtį, EDK nustatė, kad taikant nuobaudą G. Maškauskui turėtų būti taikomos nuobaudos ir kitiems sportininkams, dėl įžeidžių pasisakymų G. Maškausko atžvilgiu. Todėl savo sprendimu visus bendruomenės narius įspėjo dėl atsakingo nuomonės reiškimo. EDK priima pirminį sprendimą dėl G. Maškausko nusižengimo. T. y. išanalizavę visą susirašinėjimo imtį, EDK nustatė, kad taikant nuobaudą G. Maškauskui turėtų būti taikomos nuobaudos ir kitiems sportininkams, dėl įžeidžių pasisakymų G. Maškausko atžvilgiu. Todėl savo sprendimu visus bendruomenės narius įspėjo dėl atsakingo nuomonės reiškimo.
  Gavus EDK sprendimą, į jį sureaguoja tik vienas Tarybos narys, parašydamas – „su tuo ir sveikinu“. 
  V. Žala savo FB paskyroje paskelbia apie trijų LASF tarybos narių atsistatydinimą
  Visos žiniasklaidos priemonės plačiai nušviečia tarybos narių atsistatydinimą
LASF taryba kreipiasi į EDK persvarstyti sprendimą G. Maškausko byloje, pasitelkiant teisininką ir lingvistikos ekspertą E. Janavičius kreipiasi į EDK persvarstyti sprendimą G. Maškausko byloje, pasitelkiant teisininką ir lingvistikos ekspertą
  V. Žala FB išpublikuoja pranešimą skambiu pavadinimu „Žuvis pūva nuo galvos“
  V. Žala inicijuoja nepasitikėjimą LASF prezidentu, teigdamas, kad suras kandidatą su tvirtu moraliniu stuburu
  Žiniasklaidos priemonėse išpublikuojami straipsniai apie V. Žalos pranešimą „Žuvis pūva nuo galvos“
  E. Janavičius pateikia pareiškimą atsistatydinti iš LASF prezidento pareigų
  Visos žiniasklaidos priemonės plačiai nušviečia prezidento atsistatydinimą
  Gaunami teisininkų išaiškinimai dėl tolimesnių veiksmų – tarybos formavimo, suvažiavimo ir prezidento
  EDK pradeda V. Žalos ir A. Daunoravičiaus bylų tyrimą
EDK priima sprendimą dėl G. Maškausko pažeidimo EDK priima sprendimą dėl G. Maškausko pažeidimo
G. Maškauskas kreipiasi į LASF apeliacinį teismą dėl EDK priimto sprendimo G. Maškauskas kreipiasi į LASF apeliacinį teismą dėl EDK priimto sprendimo
  Skelbiami LASF tarybos narių rinkimai
  Suformuojama ir registruojama LASF taryba
  Šaukiamas neeilinis LASF narių suvažiavimas
  Laukiama kandidatų į LASF prezidentus pasiūlymų
  Suėjus terminui, nėra gautas nei vieno kandidato į LASF prezidentus pasiūlymas
  Įvyksta neeilinis LASF narių suvažiavimas, kurio metu priimamas sprendimas prezidento poste palikti E. Janavičių
  EDK priima sprendimą dėl V. Žalos ir A. Daunoravičiaus nusižengimų
  V. Žala FB išpublikuoja pranešimą apie EDK priimtą sprendimą
  15min.lt išpublikuoja straipsnį apie V. Žalai EDK paskirtą nuobaudą
  Lrt.lt išpublikuoja straipsnį apie V. Žalai EDK paskirtą nuobaudą
  LNK žiniose reportažas apie V. Žalai EDK paskirtą nuobaudą

 

LASF etikos ir drausmės komisija yra LASF drausmės organas, kuris, vadovaudamasis LASF Etikos ir drausmės kodeksu, nagrinėja drausmines bylas ir priima sprendimus. EDK yra atskaitinga LASF narių suvažiavimui, kuriam pateikia metines veiklos ataskaitas. LASF valdymo organai, vykdymo organai ir administracija negali daryti jokios įtakos EDK veiklai ir sprendimams. EDK formuojama iš LASF tikrųjų narių pateiktų kandidatų už juos balsuojant Suvažiavime.

EDK nagrinėja drausmines bylas vadovaudamasi LASF etikos ir drausmės kodeksu, patvirtintu LASF narių suvažiavime.

EDK nariai dirba visuomeniniais pagrindais, bylos nagrinėjimui pasitelkdami teisininkus ir kitų sričių specialistus.

LASF etikos ir drausmės kodekso 37 straipsnis skelbia: „Drausminio organo priimti sprendimai yra nevieši. Drausminis organas turi teisę, įvardindamas visas suinteresuotas puses, publikuoti priimtus sprendimus viešai lasf.lt. Asmenys, paminėti/nepaminėti šiuose sprendimuose, neturi teisės remdamiesi šiuo sprendimu veikti prieš LASF, ar prieš bet kurį šį sprendimą paskelbusį ar sprendime paskelbtą asmenį“.

LASF administracija 2022-06-16 kreipėsi į EDK, dėl medžiagos pateikimo, nagrinėjant V. Žalos bylą, kadangi viešoje erdvėje iškilo pamąstymų apie naktinį susidorojimą su V. Žala iškart po neeilinio LASF suvažiavimo. Išsklaidydami įtarimus žemiau pateikiame bylos nagrinėjimo seką:

Bylos nagrinėjimo seką:

 

 • 2022-05-13 įvyksta EDK posėdis, kuriame pradedamas V. Žalos ir A. Daunoravičiaus bylų nagrinėjimas. Šio posėdžio metu priimamas sprendimas dėl G. Maškausko padaryto nusižengimo;
 • 2022-05-15 išsiųstas kreipimasis į V. Žalą ir A. Daunoravičių dėl galimų drausmės nusižengimų;
 • 2022-05-24 iš V. Žalos gautas prašymas EDK nusišalinti nuo bylos tyrimo ir bylą perduoti nagrinėti LASF Apeliaciniam teismui;
 • 2022-05-24 gautas G. Maškausko skundas dėl EDK priimto sprendimo. EDK atsakė, jog G. Maškauskas turi teisę kreiptis į LASF Apeliacinį teismą;
 • 2022-05-25 G. Maškauskas sumokėjo apeliacijos mokestį ir pateikė apeliaciją LASF apeliaciniam teismui;
 • 2022-05-25 gauti V. Žalos ir A. Daunoravičiaus atsakymai į EDK kreipimąsi;
 • 2022-05-27 EDK nariai sutaria daryti EDK posėdį 2022 06 07, 18:00 val., nagrinėjant V. Žalos ir A. Daunoravičiaus bylas;
 • 2022-06-04 teikiamas vieno EDK nario prašymas, perkelti EDK posėdį į 2022 06 08, 18:00 val. Dėl asmeninių priežasčių;
 • 2022-06-08 įvyksta EDK posėdis, kuriame nagrinėjamos V. Žalos ir A. Daunoravičiaus bylos. Posėdžio laikas nuo 18:00 iki 23:00 valandos. Posėdyje dalyvauja visi EDK nariai ir teisininkas. Posėdžio darbotvarkėje 10 klausimų;
 • 2022-06-15, 24:00 galutnis terminas sprendimo pateikimui V. Žalai ir A. Daunoravičiui;
 • 2022-06-15 apie 10 val. rašydamas protokolą EDK teisininkas paprašo EDK narių papildomos informacijos;
 • 2022-06-15, 20:38 gaunamas EDK protokolas iš EDK teisininko. Protokolo apimtis 26 puslapiai;
 • 2022-06-15 iki 23:47 EDK nariai susipažįsta su EDK protokolu ir atlieka smulkias korekcijas diskutuodami MESSENGER grupėje;
 • 2022-06-15, 23:58 V. Žalai ir A. Daunoravičiui išsiunčiamas EDK protokolas, kuriame nurodomas nuobaudos dydis.

Neterškime federacijos vardo, gerbkime vieni kitus ir būkime vieningi 


Į viršų ↑
loading