Informacija dėl LASF Tikrųjų narių eilinio suvažiavimo

2023 m. sausio 27 – 29 d. LASF Tarybos nutarimu, protokolo Nr. 2023-04, 2023-01-27/30, patvirtinta 2023-03-27/28 d. eilinio, nuotoliniu būdu įvyksiančio Tikrųjų narių suvažiavimo data, laikas, preliminari darbotvarkė.

Suvažiavimo data: 2023 m. kovo 27 – kovo 28 d. (pirmadienis – antradienis)

Suvažiavimo pradžia – kovo 27 d., 10.00 val. (Kuomet LASF Tikrieji nariai oficialiais (e-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis).

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2023 m. kovo 22 d., sumokėję 2023 metų LASF tikrojo nario mokestį. 

Suvažiavimo pabaiga – kovo 28 d. 23:59 val.

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2022 metus pristatymas;
  2. LASF 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaita;
  3. LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  4. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
  5. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;
  6. Dėl garbės ženklų suteikimo sporto veteranams;
  7. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
  8. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas.

Tikrieji nariai į LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimus gali pateikti ne vėliau nei iki kovo 1 d. Šis terminas gali būti pratęstas Tarybos nutarimu.

Vadovaujantis Suvažiavimo pravedimo tvarkos 4.2p., Kiekvienas Tikrasis Narys turi teisę deleguoti po vieną Stebėtoją, oficialiai pateikdamas kandidatūrą Sekretoriatui iki Suvažiavimo dienos.

Suvažiavimo galutinė darbotvarkė išsiunčiama Tikriesiems nariams elektroniniais laiškais bei paskelbiama www.lasf.lt tinklalapyje ne vėliau kaip iki kovo 15 d.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. laiškais ir patalpinta https://www.lasf.lt/lt/suvaziavimai/ iki 2023 m. kovo 24 d.

Suvažiavimo dokumentai:


Į viršų ↑
loading