Informacija dėl dalyvavimo LASF nelicencijuotose varžybose.

Gerbiami LASF nariai, sportininkai ir teisėjai,

Prasideda 2020 m. Lietuvos automobilių sporto sezonas, sportininkai ruošia savo automobilius, organizatoriai pradeda paruošiamuosius darbus, teisėjai atnaujinta žinias. Visi su nekantrumu laukiame prasidedančių varžybų. Deja, 2019 m. teko pastebėti, jog dalis sportininkų ir teisėjų yra pamiršę apie savo atsakomybes, kurios kyla dalyvaujant nelicencijuotose, federacijos nepripažintose automobilių sporto varžybose.

Prieš įsibėgėjant 2020 m. sezonui, noriu priminti kiekvienam iš jūsų, jog Lietuvos automobilių sporto kodeksas (toliau – LASK) nustato, kad kiekvienas asmuo, organizuojantis arba dalyvaujantis varžybose Lietuvos Respublikoje, privalo:

  • Susipažinti su LASK ir varžybas reglamentuojančiais dokumentais, laikytis nurodytų dokumentų reikalavimų ir paklusti LASF sprendimams bei iš jų kylančioms pasekmėmis.
  • LASF licencijos išduodamos asmenims, kurie atitinka LASK ir sporto taisyklėse numatytus reikalavimus. Licencijos savininkas privalo susipažinti su LASK ir laikytis jo nuostatų.
  • LASK taip pat nustato, jog Lietuvoje varžybas gali organizuoti LASF arba LASF išduotu organizaciniu leidimu juridinio asmens statusą turintys LASF nariai. Tai reiškia, jog negalima vykdyti varžybų neturint LASF išduoto organizacinio leidimo (licencijos). Iš to seka, kad, LASK numato nepripažįstamų varžybų kategoriją : „2.1.5.a Bet kokios varžybos organizuojamos nesilaikant Tarptautinio sporto kodekso arba nesivadovaujant nacionalinėmis sporto taisyklėmis laikomos nepripažįstamomis federacijos. “
  • LASK 9.10.1. punktas nurodo: „Bet kuris licencijos turėtojas, dalyvaujantis ASF nepripažintose varžybose, gali tapti ASF (LASF) sankcijų, apibrėžtų kodekse, taikymo priežastimi.“
  • LASK 12 str. numato baudas (sankcijas), kurios gali būti taikomos licencijos savininkui už dalyvavimą nepripažintose varžybose ar jų organizavimą, tame tarpe ir licencijos suspendavimą, atėmimą ar diskvalifikaciją tarptautiniu lygiu.

Taip pat noriu Jums priminti, jog Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas nustato subjektus, atsakingus už atitinkamos sporto šakos varžybų sistemos ir jų vykdymo sąlygų nustatymą. Šio įstatymo straipsniai nurodo:

Aukšto meistriškumo sporto varžybos (toliau – sporto varžybos) – nacionalinių ar tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai (2 str. 7 p.).

Sporto šakos federacija – narystės pagrindu įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri tam tikroje teritorijoje (valstybės teritorijos administraciniame vienete ar visoje valstybės teritorijoje) yra atsakinga už tam tikrą sporto šaką: plėtoja tą sporto šaką, atstovauja jos atstovų interesams, nustato jai būdingus reikalavimus ir (ar) užtikrina jų laikymąsi, rengia ir įgyvendina įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones. (2 str. 22 p.).

Kaip žinote LASF yra tarptautinės automobilių federacijos (toliau – FIA) narė. LASF, būdama FIA nare, laikosi Tarptautinio sporto kodekso reikalavimų ir paklūsta FIA sprendimams. FIA pripažįsta LASF, kaip vienintelę sporto valdžią, kuri visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje gali taikyti Tarptautinį sporto kodeksą ir vadovauti automobilių sportui. LASF, vykdydama jai pavestas FIA funkcijas ir vadovaudamasi Tarptautiniu sporto kodeksu ir jo priedais, rengia automobilių sporto šakos reglamentus, taisykles ir tvirtina varžybų organizatorių parengtus papildomus varžybų nuostatus.

Atsižvelgiant į tai, kad automobilių sporte praktiškai neįmanoma išvengti avarinių situacijų, LASF vadovaudamasi Tarptautinės automobilių sporto federacijos norminiais aktais, kelia automobilių sporto varžybų organizatoriams, automobiliams, trasoms, teisėjams, sportininkams ypatingus saugumo reikalavimus.

Šiuo raštu informuojame Jus, jog visi LASF licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos įstatymų ir kitų automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų. Licencijuotų sportininkų, teisėjų dalyvavimas nelicencijuotose (LASF nepripažintose) varžybose sukels tam tikras pasekmes sportininkams, teisėjams ir jų klubams. Pasitikrinti ar varžybos yra licencijuotos galite LASF svetainėje www.lasf.lt, pasitikrinę varžybų kalendorių.

Šis dokumentas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos automobilių sporto kodeksu bei LASF tarybos priimtais nutarimais.

Naudingi susipažinti dokumentai:

LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas, el. paštas tadas.vasiliauskas@lasf.lt


Į viršų ↑
loading