Dopingo vartojimas autosporte – išimtis?

Vis dažniau pasaulyje nuvilnija žinios apie įvairius dopingo skandalus ir pergalės siekimą „nešvariais“ būdais. Abejingi šiam opiam klausimui nelieka ir Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) atstovai. Organizacija vadovaujasi Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) nuostatais, kurie griežtai pasisako prieš dopingo vartojimą automobilių sporte ir siekia užkirsti kelią skaudžioms pasekmėms, kurias gali sukelti neleistinų medžiagų naudojimas.

Draudžiamų medžiagų sąraše – alkoholis

Lietuvos antidopingo agentūros turimomis žiniomis, iki šiol pasaulyje yra žinoma tik 12 dopingo vartojimo atvejų autosporte ir galima pasidžiaugti, kad nei vienas toks atvejis neužfiksuotas Lietuvoje ar Lietuvos sportininkams.

„Taisyklėse nurodoma, kad sportininkams draudžiamos bet kokios nepatvirtintos medžiagos, anaboliniai agentai, hormonai, medžiagų apykaitos moduliatoriai ir kitos panašios medžiagos, stimuliatoriai, narkotikai ir panašaus pobūdžio produktai. Svarbu pastebėti, kad kitaip, nei įprastose sporto šakose, autosporto atstovams prie draudžiamų medžiagų sąrašo dar priskiriamas alkoholis bei beta blokatoriai. Šios medžiagos įtrauktos į sąrašą todėl, kad vairuodami sportininkai „neša“ atsakomybę ne tik už save, bet ir už šalia esančius asmenis – žiūrovus, teisėjus.“, –  teigė Lietuvos antidopingo agentūros švietimo informacijos vadybininkė A. Šiupinytė.

Vienas didžiausių ir sudėtingiausių sporto renginių pasaulyje – Dakaro ralis. Lietuvą šiose varžybose atstovaujantis Benediktas Vanagas taip pat teigia, kad dopingo kontrolė šiame sporte – retas reiškinys.

„Automobilių sporte dopingo kontrolė gana reta. Manau, kad taip yra todėl, nes šiame sporte ypač svarbi dėmesio koncentracija. Dopingas šiam tikslui menkai padeda. Pavyzdžiui Dakaras – ultra maratono kategorijai priskiriamos varžybos. Įvairūs dopingo preparatai trumpuoju laikotarpiu gali padėti gauti papildomos energijos, bet ilguoju – kenkia.“, – teigė B.Vanagas.benediktas-vanagas-57d13f6563151

Išeitis – viešas dopingo smerkimas ir edukacija

Nors Lietuvoje dar nebuvo dopingo vartojimo atvejų automobilių sporte, tačiau LASF turi etikos ir drausmės kodeksą, kuriame yra numatytos griežtos sankcijos už dopingo vartojimą, kaip už garbingo varžymosi principo pažeidimą. Tai gali būti sportininkų diskvalifikacija, titulų atėmimas ir panašios nuobaudos.

LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė pasakoja, kad įtarus galimus draudžiamų medžiagų vartojimo atvejus, dopingo testas gali būti atliekamas bet kurių varžybų metu ar net po varžybų. Tyrimą inicijuoti gali LASF, FIA ar pati Lietuvos antidopingo agentūra, kuri ir yra atsakinga už mėginių paėmimą, visų įtartinų atvejų fiksavimą ir tyrimą. Jeigu gaunamas teigiamas testo rezultatas, sportininkams yra taikomos drausminės procedūros. Jas skiria federacijos drausminė komisija, remiantis Pasaulinės antidopingo agentūros ir Tarptautinės automobilių sporto federacijos (FIA) patvirtintais nuostatais.

„Pagrindinės ir efektyviausios priemonės „švariam“ sportui yra edukacija ir viešas dopingo vartojimo pasmerkimas. Visų pirma, garbingas varžymasis reiškia mąstymo būdą, o ne tam tikrą elgesį. Garbingas varžymasis yra pamatas kiekviename sporte, tai – pozityvi koncepcija. LASF tiki savo sporto šakos atstovų sąmoningumu.“ , – teigė LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė.raustinskas-eurbanavicius-rburbuliene-5620a2ac3dbc9

Parašas – sportininko patvirtinimas

Tarptautinės automobilių federacijos sporto kodekso A priede yra nurodytos pagal Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) kodeksą paruoštos FIA antidopingo taisyklės. Lietuvos automobilių sporto federacija, būdama FIA narė, yra atsakinga už FIA antidopingo taisyklėse numatytų priemonių įgyvendinimą.

Antidopingo taisyklės yra dalis sporto taisyklių, kurios apsaugo sportininko teisę į sąžiningą kovą. Kiekvienas sportininkas yra supažindinamas su savo teisėmis ir pareigomis.

Taigi, gaudamas licenciją kiekvienas LASF sportininkas savo parašu patvirtina, kad įsipareigoja laikytis visų automobilių sportą reglamentuojančių taisyklių. Kilus įtarimui dėl sportininkų nesąžiningumo, mėginius paima ir visus pažeidimus užfiksuoja Lietuvos antidopingo agentūra. Visą informaciją apie dopingą ir draudžiamus preparatus galima rasti http://www.antidopingas.lt .


Į viršų ↑
loading