Dėl LASF suvažiavimo sušaukimo 2018-03-24

Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) tikriesiems nariams:

2017 lapkričio 16 d. LASF Tarybos nutarimu Nr. 2017-15, buvo patvirtinta 2018-03-24 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo pravedimo vieta, laikas ir preliminari darbotvarkė.

I. Informuojame Jus, kad LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2018 metų kovo 24 dieną (šeštadienį).

1. Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:
1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita už 2017 metus pristatymas.
5. LASF 2017 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimo.
8. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. Kiti klausimai.

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės gali teikti: el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2018 metų vasario 7 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2018 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2018 m. kovo 23 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2018-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

II. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2017 gruodžio 30 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2018-02-21.

LASF administracija


Į viršų ↑
loading