A. Paliukėnas: Baltijos valstybės tokį aukštą tarptautinį postą užima pirmą kartą

Tarptautinės automobilių asociacijos (FIA) Generalinės Asamblėjos metu Paryžiuje pirmą kartą Lietuvos ir Baltijos šalių istorijoje lietuvis, Arnas Paliukėnas, Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) Revizijos komisijos pirmininkas, buvo išrinktas teisėju į FIA Tarptautinį tribunolą.

 Arnai, LASF dirbate daugiau nei 10 metų, taip pat buvote šturmanu, teisėju, varžybų komisaru, ralio komiteto pirmininku. Kaip atsidūrėte automobilių sporte?

 Turbūt, kaip ir daugelis, pirmiausiai buvau žiūrovas. Susidomėjęs automobilių sportu tapau šturmanu, tada pradėjau vadovauti komandai ilgų distancijų lenktynėse. Bėgant metams įsitraukiau į LASF veiklą. Teko dirbti įvairiose pareigose: teisėjo, varžybų vadovo, komisaro, ralio komiteto pirmininko – LASF Tarybos nario, taip pat Apeliacinio teismo arbitro ir pirmininko pareigose. Šiuo metu esu Revizijos komisijos pirmininkas.

Taip niekada ir nesustabdžiau ilgų distancijų lenktynių komandos vadovo pareigų. Per visą karjerą išsiplėtė ir varžybų geografija. Teko dalyvauti Palangoje vykstančiose 1000 km lenktynėse, F1 trasose rengiamose Barselonos 24 valandų bei Budapešto 12 valandų lenktynėse.
Nuolatos dirbu ralio komisaro arba komisarų kolegijos pirmininko pareigose Latvijoje, keliauju po pasaulį ir stebiu pasaulio ralio čempionatą.   Taip pat dėstau Vilniaus universitete teisės fakultete ir esu praktikuojantis advokatas. Galiausiai viskas persipynė ir taip atsirado mano dabartinė veikla – sporto teisė.

Gal galite papasakoti, kaip vyko rinkimai į Tarptautinį FIA teisėjų tribunolą?

Tai tikrai ilga procedūra, kur pradinę atranką vykdo atskira FIA struktūra. Jos tikslas – atrinkti kandidatus FIA Generalinei Asamblėjai, kur jau vyksta galutinis balsavimas dėl kandidatūros tvirtinimo. Spalio mėnesį gavau laišką iš FIA, kad mano kandidatūra yra patvirtinta ir bus teikiama balsavimui Generalinei Asamblėjai 2014 – 2017 m. kadencijai. Paskutinis etapas vyko gruodžio 6 d. FIA Generalinėje Asamblėjoje, kurioje buvau galutinai išrinktas ir patvirtintas FIA Tarptautinio tribunolo teisėju. Formaliai buvo patvirtinti 4 teisėjai – trys perrinkti dar vienai kadencijai, o aš buvau patvirtintas, kaip pakeičiantis vieną buvusį teisėją, perėjusį dirbti į kitas FIA struktūras. Iš viso yra 12 teisėjų, kurių 1/3 keičiasi kiekvienais metais.

Ar tikėjotės, kad būsite išrinktas į FIA Tarptautinį tribunolą?

Tikėtis, kad išrinks atstovą iš tokios mažos šalies, yra tikrai sudėtinga. Jeigu peržvelgtume dabartinį teisėjų sąrašą, pamatytume, kad jį sudaro atstovai iš: Prancūzijos (2), Jungtinės Karalystės (2), JAV (2), Italijos (1), Vokietijos (2), Belgijos (1), Šveicarijos (1) ir Monako (1). Nėra atstovų iš Rytų ar Vidurio Europos valstybių. Manau, kad tai labai didelis Lietuvos automobilių sporto bei mūsų nacionalinės federacijos  (LASF) pripažinimas bei įvertinimas. Anksčiau mažos šalys neturėjo galimybių konkuruoti su didžiosiomis ir labiau įtakingomis valstybėmis, tačiau dabar mūsų federacijos atstovai įgauna vis daugiau svorio FIA. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos vardas atsiranda ten, kur jo niekada nėra buvę, kaip nėra buvę ir nė vienos kitos Baltijos valstybės vardo.

Kaip vykdoma FIA Tarptautinio tribunolo veikla?  Ar dažni yra ginčai, kuriuos reikia spręsti?

Ginčai nėra labai dažni. Paskutinis ginčas, kurį nagrinėjo FIA Tarptautinis tribunolas, vyko šių metų birželio mėnesį. Esant ginčui, FIA Tarptautinio tribunolo prezidentas skiria jį nagrinėsiančius teisėjus – konkrečią bylą nagrinėsiančios kolegijos narius, kurių turi būti ne mažiau kaip trys. Bylos dažniausiai yra nagrinėjamos Paryžiuje, tačiau nagrinėjimas gali vykti ir kitur, jei taip būtų patogiau ginče dalyvaujančioms šalims. Nors ginčai ir nėra dažni, tačiau institucija veikia nuolatos, teisėjai keičiasi informacija tiek susitikimų metu, tiek ir nuotoliniu būdu, t.y. panaudojant šiuolaikines informacines technologijas.


Į viršų ↑
loading