2023 m. gruodžio 12-13 d. LASF Tikrųjų narių neeilinis suvažiavimas

Gerbiami LASF Nariai,

2023 m. lapkričio 17 – 19 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2023-21, patvirtinta 2023-12-12/13 d. neeilinio, nuotoliniu būdu įvyksiančio Tikrųjų narių suvažiavimo data, laikas, galutinė darbotvarkė.

Suvažiavimo data: 2023 m. gruodžio 12 – gruodžio 13 d. (antradienis – trečiadienis)

Suvažiavimo pradžia – gruodžio 12 d., 10.00 val. (Kuomet LASF Tikrieji nariai oficialiais (e-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis).

Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai iki 2023 m. lapkričio 17 d., sumokėję 2023 metų LASF tikrojo nario mokestį. 

Suvažiavimo pabaiga – gruodžio 13 d. 23:59 val.

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Įstatų tvirtinimas;
  2. 2024/2025 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti;
  3. LASF Apeliacinio teismo nuostatai.

Pasiūlymus dėl dokumentų korekcijų ir savo pastabas galite teikti iki gruodžio 1d.

Vadovaujantis Suvažiavimo pravedimo tvarkos 4.2 p., Kiekvienas Tikrasis Narys turi teisę deleguoti po vieną Stebėtoją, oficialiai pateikdamas kandidatūrą Sekretoriatui iki Suvažiavimo dienos.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. laiškais ir patalpinta https://www.lasf.lt/lt/suvaziavimai/ iki 2023 m. gruodžio 8 d.


Į viršų ↑
loading