Dėl lasf tikrųjų nariu neeilinio suvažiavimo sušaukimo

Gerbiami LASF nariai,

2022 m. gegužės 23 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2022-09, patvirtinta 2022-06-15 neeilinio Tikrųjų narių suvažiavimo vieta, laikas, galutinė darbotvarkė.

Suvažiavimo data: 2022 m. birželio 15 d. (trečiadienis)

Suvažiavimo vieta: Kauno technikos kolegija, 112 auditorija

Adresas: Tvirtovės al. 35, Kaunas

Dalyvių registracijos pradžia – 18.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 19.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga – 22:00 val.

Galutinė suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Prezidento atsistatydinimo tvirtinimas;
  2. LASF Prezidento rinkimai (jeigu bus atšauktas esamas LASF prezidentas klausimu Nr. 1).

Pagal LASF Įstatų 7.4.5. p. Neeiliniame suvažiavime svarstomi tik tie klausimai, kurie buvo inicijuoti Tarybos kai jos iniciatyva šaukiamas Neeilinis suvažiavimas. Papildomi pasiūlymai ir klausimai į Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę neįtraukiami.

Atsižvelgiant į LASF įstatų 4.3 „prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo Tarybos posėdžio (šio posėdžio metu narystės LASF klausimai taip pat nesvarstomi), kuriame yra priimamas nutarimas šaukti Neeilinį Tikrųjų narių suvažiavimą iki šio Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.“

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF Tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2022 m. kovo 24 d. imtinai. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2022-06-13 užsiregistruos LASF sekretoriate.

Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę LASF Tikruosius narius LASF administracija įsipareigoja informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2022 gegužės 25 d., išsiųsti LASF narių el. paštais visa informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštais ir patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/   iki 2022 m.  birželio 12 dienos.

LASF Tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2022-09 2022 m. birželio 15 d. (trečiadienį), Kauno technikos kolegijoje (Tvirtovės al. 35, Kaunas) vyks LASF tikrųjų narių neeilinis suvažiavimas. Pagal LASF Įstatų 7.3.2 punktą suvažiavimas renka Prezidentą. Kandidatą/us gali siūlyti tik tikrieji nariai, susimokėję 2022 m. narystės mokestį. Siūlant kandidatą reikia užpildyti siūlymą bei pridėti kandidato į Prezidentus sutikimą eiti pareigas, gyvenimo aprašymą (CV) ir rinkiminę programą. Gyvenimo aprašyme turi būti nurodytas minimalus pageidaujamas Prezidento darbo užmokesčio dydis (neto). Užpildytas formas atsiųsti el. paštu lasf@lasf.lt  arba pristatyti į administraciją iki 2022 birželio 8 d. imtinai.


Į viršų ↑
loading