2019-03-23 LASF Tikrųjų narių rinkiminis suvažiavimas

LASF Tarybos protokolu Nr. 7 (2018-10-30) patvirtinta 2019 m. LASF Tikrųjų narių rinkiminio suvažiavimo data, vieta ir preliminari darbotvarkė:

LASF narių suvažiavimo data: 2019 metų kovo 23 (šeštadienis) dieną.
Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:
1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
5. LASF 2018 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2020/2021 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimo.
8. LASF Prezidento rinkimai.
9. LASF Įstatų keitimas
10. Kiti klausimai.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės gali teikti el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2019 metų vasario 5 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2019 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2019 m. kovo 22 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2019-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.

Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2018 gruodžio 01 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2019-02-20.

Viešas paskelbimas (2018-11-21) http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=151555 


Į viršų ↑
loading