2018 m. LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas

Gerb. LASF tikrieji nariai, Informuojame, kad 2018-02-21 LASF Tarybos protokolu Nr.2018-2 paskelbta suvažiavimo data, laikas ir galutinė darbotvarkė.

LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2018 metų kovo 24 dieną (šeštadienį).

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val., pabaiga- 10.45 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1.  LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
 4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
 5. LASF 2017 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimo.
 8. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
 9. Kiti klausimai:
  9.1. LASF Strateginio plano pristatymas;
  9.2. LASF komunikacinės veiklos ataskaita;
  9.3. Kiti klausimai.

LASF Įstatų nustatyta tvarka apie LASF Tikrųjų narių eilinį suvažiavimą paskelbta VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=135254 , o visa su suvažiavimu susijusi medžiaga paskelbta https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ ir siunčiama jums el. paštu.

Prašome į suvažiavimą atsivežti užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą Mandatą ir įgaliojimą (jei dalyvaus ne vadovas).

2018 LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO MEDŽIAGA

LASF TIKROJO NARIO DELEGATO MANDATAS

ĮGALIOJIMO PAVYZDYS

2017 m. LASF komunikacinės veiklos ataskaita


Į viršų ↑
loading