2017-03-25 ĮVYKS LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) tikriesiems nariams:

2016 rugsėjo 13 d. LASF Tarybos nutarimu Nr. 2016-09 ir 2017-03 buvo patvirtinta 2017-03-25 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo pravedimo vieta, laikas ir preliminari darbotvarkė.

Informuojame Jus, kad LASF eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2017 metų kovo 25 dieną (šeštadienį).
Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė.
Adresas: Miško g. 11, Kaunas.
Dalyvių registracija nuo 09.30 val. iki 10:45 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
 4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
 5. LASF 2016 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių, tvirtinimas .
 8. LASF įstatų projekto tvirtinimas.
 9. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
 10. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
 11. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
 12. LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai (Jei nebus patvirtinti nauji įstatai).
 13. LASF Drag komiteto pirmininko rinkimai (Jei nebus patvirtinti nauji įstatai).
 14. Kiti klausimai.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės bei kandidatus į LASF Etikos ir drausmės komisijos narius, Ralio komiteto pirmininko, Drag komiteto pirmininko, kartu su jų sutikimais gali teikti: faksu Nr. +370 37 350006, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2017 metų vasario 9 dienos (pratęsta iki š.m. vasario 21 d. 12 val.) imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2017 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2017 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2017-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .


Į viršų ↑
loading