2016-03-26 ĮVYKS LASF TIKRŲJŲ NARIŲ (LASF ORGANŲ RINKIMINIS) SUVAŽIAVIMAS

Informuojame, jog 2015-12-10 d. LASF tarybos nutarimu (protokolo Nr. 23) šaukiamas LASF tikrųjų narių (LASF organų rinkiminis) suvažiavimas.

LASF narių suvažiavimo data: 2016 metų kovo 26 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: „Kauno viešbutis” konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
 3. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
 4. LASF 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 5. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
 7. LASF įstatų planuojamų pakeitimų nuo 2017 metų pristatymas ir LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo klausimo įtraukimas į 2017 m. LASF suvažiavimo darbotvarkę tvirtinimas.
 8. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas, atsižvelgiant į FIA sporto kodekso pakeitimus.
 9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas.
 10. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.
 11. LASF Viceprezidento rinkimai.
 12. LASF Drag’o komiteto pirmininko rinkimai.
 13. LASF Drift’o komiteto pirmininko rinkimai.
 14. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
 15. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
 16. Kiti klausimai.

2016-03-26 LASF suvažiavimo medžiaga ir dokumentai https://www.lasf.lt/lt/suvaziavimai/

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2016 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2016-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate.


Į viršų ↑
loading